Skip to main content
  • Antwerpen: start heraanleg zuidzijde IJzerlaan op 22 december

Antwerpen: start heraanleg zuidzijde IJzerlaan op 22 december

Op donderdag 22 december start de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) met een nieuwe fase in de werken van de IJzerlaan. Het verkeer wordt daarom op een nieuwe tijdelijke weg geplaatst aan de noordkant van de IJzerlaan. De weg gaat op 22 december open. Hiervoor worden de verkeerslichten op de kruispunten met de Noorderlaan en de Bredastraat aangepast. De verkeerspolitie regelt die dag het verkeer en dat kan voor hinder zorgen.

IJzerlaan krijgt nieuw wegprofiel: 8 maanden werken

Na de kerstvakantie start de heraanleg van de zuidzijde van de IJzerlaan. De IJzerlaan krijgt een nieuw wegprofiel naar het beeld van de rest van de Singel. Er komen 2 rijstroken in elke rijrichting, gescheiden door een groene middenberm. Groenstroken of vergroende parkeerstroken scheiden het brede dubbelrichtingsfietspad van de weg. In het plantseizoen komen er nieuwe bomen die de IJzerlaan een groen karakter geven.

 

Om deze werken te kunnen uitvoeren wordt het verkeer naar de noordzijde van de IJzerlaan gebracht. Daar is een nieuwe tijdelijke weg aangelegd. Deze loopt vanaf de Slachthuislaan dwars door de afgebroken aanloophelling van de oude IJzerlaanbrug en sluit aan op de nieuwe wegenis in de ventweg IJzerlaan. De nieuwe rijweg bevat 2 rijstroken in elke rijrichting. Voor fietsers is er een dubbelrichtingsfietspad voorzien langsheen de tijdelijke weg.

De heraanleg van de zuidzijde van de IJzerlaan duurt 8 maanden. In het najaar 2017 kan de noordzijde van de IJzerlaan worden aangepakt met de aanleg van het nieuwe IJzerlaankanaal en het dubbelrichtingsfietspad aan de noordzijde.

 

Lokale bereikbaarheid tijdens werken

Lokaal verkeer kan steeds de bedrijven en woningen langsheen de werfzone ten zuiden van de IJzerlaan en Slachthuislaan bereiken. Vanaf 9 januari 2017 verdwijnen de huidige parkeerplaatsen in de werfzone op de Slachthuislaan (tot aan de bocht). Parkeren kan op de tijdelijke parking IJzer op het einde van de Merksemsestraat. Hier is recent straatverlichting geplaatst. Vanaf 23 januari 2017 wordt ook de riolering geplaatst onder het zuidelijke deel van het kruispunt IJzerlaan/Bredastraat. Het kruispunt wordt dan 8 weken afgesloten. Nadien gaat het kruispunt terug open.

Meer info op www.ijzerlaan.be