Skip to main content
  • Antwerpen: heraanleg omgeving Turnhoutsepoort van start

Antwerpen: heraanleg omgeving Turnhoutsepoort van start

Nutsmaatschappijen starten begin februari 2017 met voorbereidende werken voor de heraanleg van de omgeving van de Turnhoutsepoort. Aan de Noordersingel (R10) - tussen de Stenenbrug (N116) en de Turnhoutsebaan (N12) - worden leidingen verplaatst. Begin maart 2017 starten het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), stad Antwerpen, De Lijn en Rio-Link met de vernieuwing van de Noordersingel en de drie grote kruispunten in deze zone. De werken lopen over verschillende fasen en duren tot eind 2017.

Op dit moment vormt de Turnhoutsepoort een onoverzichtelijke en onvoldoende veilige toegang tot de stad. De drie kruispunten langs dit deel van de Singel zijn vandaag ruim en complex ingericht met voetgangers, fietsers, auto’s, bussen en trams die elkaar kruisen. De nieuwe Singel en kruispunten zullen veiliger, vlotter en groener ingericht worden. De kruispunten worden kleiner en de verschillende verkeersstromen worden beter van elkaar gescheiden. Er komen gescheiden dubbelrichtingsfietspaden en een aparte toegang voor fietsers en voetgangers. Tram 10 gaat onder het kruispunt met de Turnhoutsepoort door.

Heraanleg start op 6 maart 2017

De nutsmaatschappijen starten wel al met het verplaatsen en vernieuwen van leidingen vanaf 6 februari. De werken voor de heraanleg beginnen vanaf maandag 6 maart 2017. Om de doorgang van het verkeer zoveel mogelijk te garanderen wordt het werk opgesplitst in 5 fases. Tijdens elke fase wordt er op verschillende plaatsen tegelijk gewerkt. De laatste fase wordt afgerond eind 2017.

Hinder en bereikbaarheid

De werken zullen een grote impact hebben op de verkeerssituatie in de omgeving. Op het vlak van hinder en bereikbaarheid gelden vanaf 6 maart 2017 tijdens de volledige duur van de werken de volgende algemene principes:

Op de Noordersingel blijft gemotoriseerd verkeer in twee richtingen steeds mogelijk. Van maart tot juli 2017 moet het verkeer in beide richtingen over 1 rijstrook. Vanaf juli kan het verkeer terug gebruik maken van 2 rijstroken.

De Turnhoutsebaan (N12) aan de buitenkant van de Singel wordt tijdens de hele duur van de werken afgesloten voor verkeer tussen de Noordersingel en de ingang van de parking van het Rivierenhof.

De Turnhoutsebaan (N12) aan de binnenkant van de Singel blijft tijdens de hele duur van de werken bereikbaar vanaf de Singel.

Fietsers en voetgangers krijgen overal langs de werf een veilige doorgang.

De afrit van de E313/E34 wordt mogelijk tijdelijk afgesloten om file tot op de ring te vermijden. Verkeer wordt dan omgeleid. Deze maatregel wordt nog onderzocht.

Tijdens de werken van de nutsmaatschappijen (van 6 februari tot 6 maart 2017) blijft de hinder voor het verkeer beperkt.

Meer informatie

Meer informatie over de herinrichting, de fasering, de omleidingen en de hinderaanpak, vindt u hier.