Skip to main content
  • Home
  • Afbakening Zeehavengebied Antwerpen
Alfaport

Alfaport Voka

Onderdelen van Alfaport Voka

Alfaport Voka

Afbakening Zeehavengebied Antwerpen

Vernietiging GRUP Linkerscheldeoever

De Raad van State heeft op 12 mei 2017 het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) afbakening zeehavengebied Antwerpen van april 2013 vernietigd voor de linkerscheldeoever. Het GRUP op de rechterscheldeoever blijft wel van kracht, ook al adviseerde de auditeur om dit ook te vernietigen.

De havenontwikkeling en de natuurontwikkeling op linkerscheldeoever zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, argumenteert de Raad van State zijn vernietiging van dit GRUP. Deze beslissing heeft tot gevolg dat de in het GRUP aangeduide natuurgebieden op linkeroever (Prosperpolder Zuid fase 1, Doelpolder Midden, Nieuw Arenberg fase 1 en Grote Geule), terugvallen op de ruimtelijke bestemming landbouw/havenuitbreiding uit het Gewestplan van 1978.

Dit betekent ook dat de onteigeningsplannen voor de gehuchten Ouden Doel en Rapenburg wegvallen en dat de natuurgebieden niet verder kunnen ontwikkeld worden. De Vlaamse overheid onderzoekt nu verder de impact van het arrest, ook Alfaport-Voka volgt het dossier op.

Meer info op de website en via sofie.coppens@voka.be

Deloitte
facilicom
Four & Five
ING
Logo Mensura
NN
Proximus
Recrewtment
Rombit_corporate partner
SD Worx
Tormans_Corporate partner