Wat betekent het nieuwe vennootschapsrecht voor uw onderneming?

07/12/2018

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) vereenvoudigt het vennootschaps- en verenigingsrecht. De wijzigingen hebben een impact op bijna iedere onderneming. Dit seminarie licht toe wat er allemaal verandert en wat de gevolgen zijn voor uw bedrijf.

De federale regering werkte de afgelopen maanden hard aan een nieuw én vereenvoudigd Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Modernisering is goed nieuws, maar heeft ook zijn impact. Zo zullen heel wat vennootschappen hun bestaande statuten, aandeelhoudersovereenkomsten, investeringsovereenkomsten en dergelijke moeten herbekijken.

Het is belangrijk dat elke zaakvoerder of verantwoordelijke hiervan op de hoogte is! Krijgt u graag extra toelichting bij deze wijzigingen? Schrijf u dan in voor dit seminarie op 7 december.

De voornaamste wijzigingen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) mag u verwachten in volgende domeinen:

Vennootschapsrecht

Op 1 januari 2019 treden reeds heel wat wijzigingen in werking, voornamelijk voor nieuwe vennootschappen. Bestaande ondernemingen krijgen tot 1 januari 2020 om zich aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Wij raden u aan u zo snel mogelijk te bekijken welke maatregelen impact hebben op uw vennootschap!


Welke wijzigingen bespreken we graag met u op 7 december?

  • Welke vennootschapsvormen blijven bestaan en welke zullen verdwijnen.
  • De vereenvoudigingen van de BVBA , NV en coöperatieve vennootschappen.
  • De invoering van een kapitaalloze vennootschap, en wat daarbij verwacht wordt van het bestuur.
  • Algemene wijzigingen betreffende dubbele mandaten, communicatie met aandeelhouders, het aandelenregister, de bestuurdersaansprakelijkheid, de alarmbelprocedure …

Daarnaast bekijken we graag mogelijke actiepunten u kan ondernemen vóór 2020.

Spreker(s)

Hilde Bossier, senior manager Deloitte Private
Astrid Gellynck, legal manager Deloitte Private

Doelgroep

Bestaande en nieuwe vennootschappen.

Informatie en inschrijvingen

Inschrijven kan tot 5 december 2018. Meer weten? Stuur een mailtje naar Celine Janssens of bel 09 266 14 53.