Voka Impact Regio Vlaamse Ardennen

05/09/2017

Onze studie- en lobbyactiviteiten op Vlaams en federaal niveau en hun impact  
Thema Vlaamse Ardennen: goed werken en goed leven

Eén van de grote pijlers van Voka is belangenbehartiging. Wij verdedigen de belangen van onze ondernemers op alle beleidsniveaus en fungeren als buffer tussen overheden en bedrijven. 
Maar welke impact heeft Voka? Op welke thema’s zetten we onze invloed in en wat levert dit u op als ondernemer?

Met Voka Impact komen we langs in uw regio met een overzicht van onze provinciale, Vlaamse en federale lobbyactiviteiten. 
We vertrekken vanuit een actueel visionair thema. Op 5 september hebben we het over hoe werknemers en werkgevers werk en privé combineren.  
Aansluitend loodsen we u doorheen de lobbydossiers op vlak van innovatie, ruimtelijke ordening, milieu, mobiliteit enz… die Voka recent opzette en de resultaten die we hebben behaald. 

Samengevat, binnen 1 sessie bent u op de hoogte over de stand van zaken van de meeste relevante economische thema’s.


Programma

• 16.30 – 17.00 u. Ontvangst en kort netwerkmoment
• 17.00 – 17.30 u. Groeipapers – ‘Goed werken en goed leven’
• 17.30 – 18.00 u. Lobbydossiers: Vlaams & federaal
• 18.00 – 18.30 u. Lobbydossiers: regionaal
• 18.30 – 19.00 u. Netwerkmoment
 

Informatie en inschrijvingen

Inschrijven kan tot 2 september 2017. Meer weten? Stuur een mailtje naar netwerking.gent@voka.be of bel 09 266 15 60.