Voka-actua: Cash for car, het mobiliteitsbudget

23/01/2018

De federale regering keurde de invoering van de mobiliteitsvergoeding volgens het 'cash for car' principe goed. Vanaf 1 januari 2018 kunnen werknemers hun bedrijfswagen, die ze ook privé mogen gebruiken, inleveren voor een extra bedrag in cash. Dit bedrag krijgt een gunstige sociale en fiscale behandeling.

Maar hoe regelt u dat nu allemaal? Voka West-Vlaanderen organiseert een infosessie op 23 januari e.k.

In deze informatiesessie worden de principes van de federale mobiliteitsvergoeding toegelicht, wordt stilgestaan bij de kritiek van de Raad van State en de wijze waarop de regering hieraan het hoofd biedt. Er wordt ook een vergelijking gemaakt met de multimodale oplossing, voorgesteld door de sociale partners en tot slot staan we kort stil bij de manier waarop werkgevers aan de slag kunnen met een dergelijk multimodaal model.

Programma

08.00 - 08.30 uur : Ontvangst + ontbijt
08.30 - 10.00 uur : Cash for car: de mobiliteitsvergoeding of het mobiliteitsbudget door Veerle Michiels

Spreker

Veerle Michiels ging in 1997 bij SD Worx aan de slag als adviseur voor contacten tussen werkgevers en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Sinds 2004 werkt ze bij het Juridisch Kenniscentrum. Hier verdiepte ze zich in eerste instantie in thema’s rond sociale zekerheid in de ruime zin. De laatste jaren specialiseerde Veerle zich verder in de loonproblematiek in al z'n aspecten, meer bepaald in sociale zekerheid, fiscaliteit en arbeidsrecht. Daarbij ontpopte ze zich tot een heuse experte op het vlak van mobiliteit.