Van financieel expert naar financieel strateeg

21/02/2018

Om uw (snel)groeiende kmo te ondersteunen, hebt u vaak behoefte aan een degelijke financiële ondersteuning bij strategisch-commerciële beslissingen. Daarom ontwikkelde Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland een traject voor de interne financieel-administratief professional om zich verder te ontwikkelen in rol van financieel strateeg voor de onderneming.

Deze 4-delige opleiding biedt een inzicht dat noodzakelijk is om commercieel-strategisch en/of operationele elementen van de kmo in relatie te brengen met de financiële kernelementen, zoals rendement, risico, financieringsstructuur, investeringspolitiek, cashflow, etc...

INHOUD

Sessie 1 : Business fundamentals

Deze sessie schept een kader dat als framework kan dienen voor de deelnemer om binnen het bedrijf kritisch te kunnen kijken of de informatie rond producten, diensten en klanten voldoende gestructureerd, gecapteerd en gebruikt wordt.  De deelnemer zal ook beter begrijpen in welke mate respectievelijke activiteiten bijdragen tot de waardecreatie van de onderneming en hoe deze elementen gerapporteerd kunnen worden.

Sessie 2 : Risico en liquiditeitsmanagement

Deze sessie handelt over het scheppen en aanbieden van tools en inzichten om het businessrisico van de eigen onderneming te kunnen helpen quantificeren.  Hoe is het klantenverloop? Hoe groot zijn bestellingen en op welke periodieke basis wordt er besteld? Is er een patroon op lange termijn en welke markt- en commerciële tendenzen liggen aan de basis?  Met een antwoord op die vragen kan de aspirant-strateeg al een grote stap voorwaarts zetten om kritisch te kijken naar het businessrisico van de onderneming. Hij /zij kan scenario’s uitdenken voor mocht de (afzet)markt drastisch veranderen en zal dan ook een adviseur of sparringpartner worden voor het opstellen van de commerciële budgetten per departement. 

Sessie 3 : Budgettering en forecasting

De financieel strateeg vormt de spil in het jaarlijkse opzetten van budgetten en voorspellingen omtrent inkomsten, uitgaven en investeringen.  Daarom moet hij/zij ook kritisch kijken naar de informatie en feiten die hem/haar door het management en de commerciëlen wordt aangeleverd. Daarnaast dient hij/zij voldoende inzicht te hebben in de resources die nodig zijn om bepaalde projecten, targets en zakencijfers te realiseren.

In deze sessie leert de aspirant-strateeg op een kritische manier: inkomsten te voorspellen en op feiten-gebaseerde estimaties te maken; de fundamentele drivers van een (business-)model af te leiden en begroten; een relevante inschatting te maken van de rendementen van CAPEX.

Sessie 4 : Kapitaalbudgettering en investeringsanalyse

Op basis van de inschattingen van toekomstige cashflows en investeringsplannen, moet de financieel strateeg een inschatting maken of de rendementen van de verschillende projecten in staat zijn een meerwaarde te creëren voor de aandeelhouders. In deze sessie leert men de toepassing van de DCF-methode, een IRR berekenen en beoordelen, de terugbetalingsperiode te bepalen en deze ook te zien in het licht van de normale rendementen dewelke men van een kmo kan verwachten. In laatste instantie wordt gekeken welke financieringsopties en -structuren ideaal zijn voor de investeringsnood die begroot is.

TIMING

Sessie 1 : 21 februari 2018 om 9.30u - 12.30u

Sessie 2 : 28 februari 2018 om 9.30u - 12.30u

Sessie 3 : 7 maart 2018 om 9.30u - 12.30u

Sessie 4 : 14 maart 2018 om 9.30u - 12.30u

DOELGROEP

Financieel-administratief verantwoordelijke van de kmo.  Basiskennis vereist.

SPREKER

Catherine Aerts, experte financiering en groei

INFO

Meer info? Contacteer catherine.aerts@voka.be