Update Ecologiesteun- en premies

29/01/2019

Verschillende instanties willen ondernemers stimuleren om te evolueren naar een groenere of meer klimaatneutrale bedrijfsvoering. 

Programma

Na deze actuasessie ben je weer op de hoogte over alle relevante wijzigingen van diverse besluiten zoals strategische ecologiesteun, strategische transformatiesteun, kmo-portefeuille, steun O&O-talent enzovoort.