Taboes doorbreken in de zorg

04/09/2018

De financiering van onze sociale zekerheid is een van de grote uitdagingen waar beleidsmakers de komende jaren voor staan. Als we ons zorgmodel willen veiligstellen voor de volgende generaties moeten we de disfuncties in het huidige zorgsysteem durven aanpakken. 

In de Voka Paper ‘Taboes doorbreken om de zorg te transformeren’ neemt Pieter Van Herck -  expert welzijns- en gezondheidsbeleid bij Voka - het huidige zorgsysteem op de korrel. Via een aantal concrete aanbevelingen toont hij beleidsmakers hoe ondernemerschap ook binnen de witte economie kan gestimuleerd worden en hoe sociale bescherming evolueert naar een systeem dat beter responsabiliseert én beschermt.

Als belangrijke speler in de zorgeconomie hadden we u graag persoonlijk uitgenodigd om samen met een twintigtal andere zorgexperts en met Pieter Van Herck van gedachten te wisselen, het uitgezette traject bij te sturen of mogelijk nieuwe ideeën en inzichten aan te reiken. 

Programma

08.00 uur
Onthaal met aansluitend ontbijt.

08.30 uur
Verwelkoming door Pieter Leuridan, manager Routeplan 2020.

08.35 uur
Toelichting Voka Paper ‘Taboes doorbreken om de zorg te transformeren’ door Pieter van Herck, senior adviseur welzijn- en gezondheidsbeleid Voka.

09.00 uur
Interactief gedeelte

09.30 uur
Afsluitend netwerkmoment.

10.30 uur
Einde.

Inschrijven kan via pr.aw@voka.be met vermelding 'taboes doorbreken in de zorg'.