Sterker in jouw schoenen dankzij assertiviteit op de werkvloer

09/03/2018

Heeft u het soms moeilijk om ‘nee’ te zeggen of om op een correcte manier tegen medewerkers, klanten of oversten in te gaan? Leer leider te worden over uw eigen emoties en in uw kracht te staan.

Herkent u een van volgende situaties?

1. U heeft informatie nodig van uw collega of klant maar ontvangt de gewenste informatie maar niet. Hoe kan u op een correct en daadkrachtige manier de info opvragen zonder agressief over te komen?

2. Een teamlid waarvan u teamleader bent, levert de gevraagde opdracht niet af. Hoe communiceert u op correcte wijze met uw teamlid?

3. Uw klant vraagt om tegen gisteren iets in orde te brengen

4. Een van uw collega’s maakt fouten. Hoe gaat u op een correcte manier hierover in gesprek? Deze cursus gaat dieper in op wat er zich op de achtergrond afspeelt als u niet assertief durft te zijn. We gaan op ontdekkingstocht naar de laagjes in uw emotionele reacties.

Programma

• Wat is assertief zijn?

• Over gevoelens en achterliggende overtuigingen

• Mijn visie

• Constructief communiceren: luisteren, samenvatten en doorvragen

• Mijn keuze: ja of neen

Werkmethode

De gebruikte werkmethode steunt op drie pijlers:

• kennis verwerven

• nieuwe vaardigheden aanleren

• persoonlijke reflectie

Dit is een heel interactieve workshop waar u met eigen situaties en voorbeelden aan de slag gaat. U krijgt eerst inzichten in de situaties, daarna is het aan u om te oefenen.

Voorbereiding

Maak een lijst met situaties waar u geen nee durfde te zeggen.

Trainer:

Lieve Van der Linden

Meer info bij:

Maud Delvoie, maud.delvoie@voka.be, 016/89.19.80