Statuut toegelaten exporteur en geregistreerd exporteur (REX)

19/06/2017

Deze opleiding geeft toelichting bij de statuten Toegelaten Exporteur en Geregistreerd Exporteur (REX). Deze vereenvoudigen uw douaneformaliteiten én laten u heel wat tijd winnen.

Het stelsel 'toegelaten exporteur' biedt de mogelijkheid om oorsprongsverklaringen aan te brengen op uw handelsdocumenten zonder waardebeperking, het maakt het viseren van certificaten EUR 1 bij uitvoer overbodig. Dit betekent een grote vereenvoudiging van uw douaneformaliteiten en heel wat tijdswinst. Bovendien wordt dit statuut in de toekomst meer en meer belangrijk daar sommige oorsprongsprotocollen enkel nog in deze vorm van bewijsvoering voorzien.

Sinds 1 januari 2017 is ook het statuut van 'geregistreerd exporteur' in voege getreden. In het kader van het Algemeen Preferentieel Systeem (APS) is dit reeds operationeel, uitbreiding wordt verwacht in kader van het toekomstig vrijhandelsakkoord EU-Canada (CETA) en nog andere overeenkomsten kunnen hierin volgen.

 

Toegelaten exporteur

 

  • Hoe wordt deze vergunning verleend?
  • Welke formaliteiten zijn hiervoor nodig?
  • Aan welke voorwaarden is de afgifte van deze vergunning gekoppeld?
  • Welke documenten zijn nodig om uw aanvraag te staven?
  • Welke verplichtingen heeft de vergunninghouder?

 

Geregistreerd exporteur

 

  • Principe
  • Wie moet zich laten registreren?
  • Registratieprocedure

Tijdens deze uiteenzetting zal aan de hand van praktische cases een antwoord worden gegeven op deze vragen.


Voor wie?


•    Logistieke medewerkers
•    Boekhouders
•    Transporteurs
•    Inside sales

 

Trainers

Josse Verbeken & Patrick Snauwaert 
(adviseurs douane & accijnzen FOD Financiën )  

 

Informatie en inschrijvingen

Inschrijven voor donderdag 15 juni 2017. Nog vragen? Stuur een mailtje naar Nathalie Van de Kerchove of bel 09 266 14 43.