Skip to main content
  • Home
  • Activiteiten
  • Seminariereeks: De bouwstenen van een succesvolle familiale overdracht
Familiale overdracht

Seminariereeks: De bouwstenen van een succesvolle familiale overdracht

Bent u van plan om binnenkort de zaak over te laten aan uw zoon/dochter of bent u de persoon die de familiezaak overneemt? Tijdens deze 4-delige seminariereeks komt u te weten hoe u de overdracht zo vlot mogelijk laat verlopen. Want zoals u weet: goede afspraken maken goede vrienden/familie.

Programma

Sessie 1: Familiaal charter

Het familiaal charter is de grondwet van de familie in haar verhouding tot het familiebedrijf. Daarin worden duidelijke afspraken vastgelegd omtrent issues die zowel de familie als het bedrijf aanbelangen. Hiermee kan de familie anticiperen op de vragen en problemen die zich kunnen stellen op de vaak hobbelige weg van de familiale overdracht. Bij deze sessie wordt het familiaal charter verder toegelicht en wordt bekeken welke waarden best in het charter worden opgenomen.

Spreker: Natalie Bonny, Advocaat

 

Sessie 2: Juridisch kader

Met het oog op de familiale continuïteit en de overdracht van het familiebedrijf, verkennen we op een praktische en pragmatische manier drie juridische pijlers:

  1. De wijze waarop de familiale aandeelhouder kan overdragen, rekening houdend met de wensen en noden van de familie;
  2. De zin of onzin van een maatschap of stichting boven het familiebedrijf om familiale afspraken juridisch te verankeren;
  3. De fiscaal gunstige mogelijkheden om het familiebedrijf over te dragen.

Sprekers: Hannes Casier en Julie Lambrecht, ARGO LAW

 

Sessie 3: Teammanagement

Het familieteam vormt de hoeksteen van het familiebedrijf. Aan de hand van de Lencioni-methode, gaat de spreker eerst in op de 5 dysfuncties van het (familie)team om vervolgens stil te staan bij de bouwstenen van een goede familiale werking. In het tweede deel worden de families gestimuleerd om samen te werken aan concrete afspraken.

Spreker: Pablo Annys, Careerfit

 

Sessie 4: Engagement & vertrouwen in het familiebedrijf

De succesfactor bij overdracht is het behoud van het vertrouwen in mensen en in keuzes. Bouwen aan vertrouwen is een actief werkpunt dat engagement en betrokkenheid vraagt. In deze laatste sessie krijgt u waardevolle tips en inzichten om op een vertrouwensvolle manier tot een geslaagde overdracht te komen.

Spreker: Hanne Van Waeyenberge, Inderminne

AIO

Adres

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9A
8500 Kortrijk

Wanneer

Prijs

  • Voka-leden: 550 euro
  • Niet-leden: 715 euro

Extra info

Het is op dit moment niet mogelijk om te registreren voor deze activiteit.

Hulp nodig?

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Vraag het @ Voka
DHL
ING
Logo Mensura
Proximus
SD Worx