Seminarie Preventie & welzijn

18/12/2017

OHSAS18001 wordt de ISO 45001-norm

Waarom?
Bedrijven kunnen nog meer opportuniteiten benutten door wetgeving en technische veiligheid te benaderen met een managementsysteem. Recente wetgeving maakt alvast dat je naast technische veiligheid bijvoorbeeld ook moet focussen op psychosociaal welzijn, maar hoe integreer je het hele verhaal? In deze opleiding wordt uitgelegd wat een managementsysteem is en uit welke systeemelementen een veiligheidsmanagementsysteem bestaat.

De ISO 45001 norm
De bespreking van een veiligheidsmanagementsysteem gebeurt aan de hand van de internationale norm ISO 45001.  Deze norm wordt op een eenvoudige manier besproken aan de hand van een vierlagen- en een vierfasenmodel.  Het vierfasenmodel gaat uit van de PDCA-cyclus en de drie lagen situeren zich op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Het operationele niveau overstijgen

 Preventieadviseurs dienen daarbij het operationele niveau te overstijgen en meer strategisch mee te denken over het veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid.  Deze evolutie is nu reeds aan de gang, en deze evolutie wordt versterkt door een verregaande integratie van het veiligheidsbeleid in andere aspecten zoals kwaliteit, milieu en/of maatschappelijk verantwoord ondernemen.  Dit alles maakt het voor de preventieadviseur in zijn beroepsuitoefening alleen maar boeiender.
 

Inhoud

  • inleiding en afbakening van het onderwerp ‘veiligheidsmanagementsystemen’
  • certificatie en de integratie in de bedrijfsprocessen van het veiligheidsmanagementsysteem.
  • Vervolgens komen de context waarbinnen het veiligheidsmanagementsysteem opereert aan bod en het belang van een goed leiderschap.
  •  baseren op risico’s en opportuniteiten.
    •  aanwenden van middelen om te beheersen en de eigenlijke uitvoering van het veiligheidsbeleid.  
    • opvolgen door het proces ‘monitoring en meting’, waaronder de analyse van bijvoorbeeld ongevallen en gevaarlijke situaties.  
  • hoe permanent verbeteren

Al de systeemelementen uit de norm ISO 45001 komen hier aan bod.  Indien mogelijk wordt verwezen naar andere relevante normen.  Steeds wordt vermeld of een aantoonbaarheid volgens de norm nodig is door ‘gedocumenteerde informatie’.
Het toepassen van de internationaal erkende methoden eigen aan een veiligheidsmanagementsysteem gebaseerd op ISO 45001, zal de veiligheid, de gezondheid en het welzijn ten goede komen.

Doelgroep
Allen die de functie van preventie-adviseur op zich nemen.

Uw Expert
Jan Dillen: is Lead Auditor Veiligheid, Kwaliteit, Milieu en MVO bij Vinçotte
Daarnaast is hij ook auteur van het boek: ‘De Norm ISO 14001’ (2016) bij uitgeverij INNI Publishers

Tags