Seminarie: Fiscale hervorming | Inhouding Franse bedrijfsvoorheffing aan de bron

18/12/2018

Frankrijk heeft recent een ingrijpende fiscale hervorming ingevoerd. Werkgevers zullen verplicht worden om bedrijfsvoorheffing in te houden voor al hun werknemers. Tot op heden gebeurde er op het salaris van Franse inwoners geen maandelijkse inhouding aan de bron van Franse inkomstenbelastingen. Dit systeem bestond enkel voor niet-inwoners.

Op 1 januari 2019 komt hier verandering in. Vanaf 2019 wordt de inkomstenbelasting voor Franse inwoners geïnd door de werkgever via de Franse loonadministratie. Deze hervorming zal ook verstrekkende gevolgen hebben voor Belgische werkgevers die Franse grensarbeiders of mobiele werknemers tewerkstellen die belastbaar zijn in Frankrijk als inwoner. Belgische werkgevers zullen zich dus op korte termijn moeten organiseren o.m. op het vlak van communicatie, administratie en fiscale verplichtingen.

De belangrijkste aandachtspunten van deze fiscale hervorming alsook de te ondernemen acties zullen worden toegelicht tijdens ons seminarie, in samenwerking met Deloitte Belastingconsulenten.

Schrijf hier in voor dit seminarie. Voor meer info kunt u contact opnemen met Tom Vermeersch.

Gastspreker

Els De Neve - Manager Global Employer Services (Deloitte Belastingconsulenten)

Deloitte