Seminarie: Boek tijdswinst dankzij de statuten 'Toegelaten Exporteur' en 'Geregistreerd Exporteur' (REX)

17/10/2017

Probleemloos exporteren dankzij de statuten 'Toegelaten Exporteur' en 'Geregistreerd Exporteur'!

Het stelsel 'toegelaten exporteur' biedt u de mogelijkheid om oorsprongsverklaringen aan te brengen op uw handelsdocumenten zonder waarde beperking, dit maakt het viseren van certificaten EUR 1 bij uitvoer overbodig.  Dit brengt uiteraard een grote vereenvoudiging van uw douaneformaliteiten én heel wat tijdswinst met zich mee.  Bovendien wordt dit statuut in de toekomst steeds belangrijker daar sommige oorsprongsprotocols enkel nog in deze vorm van bewijsvoering voorzien.

Sinds 1 januari 2017 is eveneens het statuut 'geregistreerd exporteur' in voege getreden.  In het kader van het Algemeen Preferentieel Systeem (APS) is dit operationeel, een uitbreiding hiervan wordt verwacht in het kader van het toekomstig vrijhandelsakkoord tussen de EU en Canada (CETA) en uiteraard kunnen nog andere handelsovereenkomsten hierin volgen.

Programma

1.  Toegelaten exporteur

  • Hoe wordt deze vergunning verleend?
  • Welke formaliteiten zijn hiervoor nodig?
  • Aan welke voorwaarden is de afgifte van deze vergunning gekoppeld?
  • Welke documenten zijn nodig om uw aanvraag te staven?
  • Welke verplichtingen heeft de vergunninghouder?

2.  Geregistreerd exporteur

  • Principe
  • Wie moet zich laten registreren?
  • Registratieprocedure

Tijdens dit seminarie zal aan de hand van praktische cases een antwoord gegeven worden op bovenstaande vragen én op uw specifieke vragen.

 

Gastspreker

Josse Verbeken, Adviseur FOD Financiën, Administratie Douane en Accijnzen

 

 

 

 

Meer info

tom.vermeersch@voka.be