Optimaliseer je algemene voorwaarden

15/03/2018

Is jouw offerte vrijblijvend? Wat is de afgesproken levertijd of betalingstermijn? Is er een garantie voorzien? Wie is aansprakelijk voor wat? Op al deze vragen moet je een antwoord geven in je algemene voorwaarden. Die vermelden immers de rechten en plichten van jou als onderneming, maar ook van je leveranciers, klanten of zakenpartners. Ze worden wel eens ‘de kleine lettertjes’ genoemd, maar ze besparen je de nodige kosten en tijd.

In dit vierdaags traject leer je stap voor stap je algemene voorwaarden bepalen en verfijnen, steeds aan de hand van je specifieke behoeften. Aan het einde van dit traject weet je hoe ver je algemene voorwaarden reiken, wat je er (niet) mee kan afdwingen en welke clausules onontbeerlijk zijn.

Het (juridisch) belang van algemene voorwaarden

 • Bespreking van concrete casussen uit onze praktijk voor Belgische rechtbanken
 • Inleiding van een aantal basisprincipes in het handelsverkeer (o.a. onderscheid tussen een overeenkomst en algemene voorwaarden; onderscheid tussen B2B en B2C; invloed van specifieke reglementering: zoals Wet Productaansprakelijkheid, Wet Betalingsachterstand en Invordering onbetwiste schuldvorderingen)
 • Wanneer zijn algemene voorwaarden geldig en afdwingbaar? 
 • Het conflict tussen algemene voorwaarden van verschillende partijen, de zogenaamde 'battle of forms', als de commerciële relatie uitmondt in een geschil en beide partijen zich beroepen op hun eigen algemene voorwaarden
 • Do’s and don’ts om een battle of forms te voorkomen
 • Analyse van een tiental clausules uit algemene voorwaarden (het bestellingsproces: aankoop/verkoop/offerte - levering - overdracht van eigendom en risico - prijs en betaling - schadebeding - garantie - aansprakelijkheid - overmacht - forumbeding - andere courante bepalingen)
 • Tips voor in de praktijk

Afhankelijk van je input/interessedomein als deelnemer kan dieper worden ingegaan op bepaalde aspecten. Als deelnemer neem je je eigen algemene voorwaarden mee naar de workshop voor behandeling en bespreking.

Online - privacyvoorwaarden - cookies

 • We kijken na of je algemene voorwaarden rekening houden met uniforme voorwaarden via diverse (internet) platformen zoals website, mobiele applicaties, etc
 • In het licht van de recente nieuwe Europese wetgeving inzake privacy die van toepassing zal zijn vanaf 25 mei 2018 geven we een overzicht van de belangrijkste elementen/verplichtingen waarmee ondernemingen in de praktijk mee moeten rekening houden


Als deelnemer kan je zelf een problematiek aankaarten waarmee je geconfronteerd wordt in de praktijk, bv. privacy op de werkvloer, het conflict tussen algemene voorwaarden en andere overeenkomsten (binnen het commercieel handelsrecht). Deze bespreken we uitvoerig.

Screening algemene voorwaarden deelnemers - actualia diverse topics

 • Bespreking en screening van de algemene voorwaarden van de deelnemers a.d.h.v. de eerder besproken problematiek
 • Actualia van diverse topics waarmee je als onderneming naast de algemene voorwaarden mee wordt geconfronteerd. We bespreken de interactie tussen de algemene voorwaarden met deze specifieke overeenkomsten binnen het domein van intellectuele rechten, geheimhouding (NDA’s), samenwerkingsovereenkomsten, etc

Meer info bij

Tim Jaenen, tim.jaenen@voka.be, 0474 77 53 80