Milieuactualiteiten: Milieuhandhaving

24/01/2018

De milieuregelgeving is zeer complex. Een aantal overheidsinstanties zien toe op de correcte invulling van deze wetgeving. We gaan in deze sessie na op welke wijze de milieuhandhaving gebeurt en wat de mogelijke gevolgen zijn bij overtredingen.

Doelgroep en voorkennis

Milieucoördinatoren
 

Programma

8u00 – 8u10: Ontvangst met ontbijt
8u10 – 9u30: Tom Malfait - LDR
9u30 – 9u45: Pauze
9u45 – 11u00: Charlotte Ponchaut - LDR


Docenten

Tom Malfait & Charlotte Ponchaut - LDR Advocaten

LDR Advocaten: specialisten in omgevingsrecht

LDR is Vlaanderens grootste advocatenkantoor actief in de materie van het milieu- en ruimtelijke ordeningsrecht, samen het omgevingsrecht. LDR kenmerkt zich door een specifieke combinatie van praktijkgerichte en wetenschappelijke benadering van de meest uiteenlopende milieujuridische thema’s. Het kantoor kreeg van bij haar opstart in 1997 bekendheid door haar pragmatische aanpak in het kader van diverse gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures, maar ook door haar wetenschappelijke activiteiten, en dit via de band met meerdere universitaire instellingen, via haar wetenschappelijke publicaties, wetgevingsprojecten en beleidsondersteunende studies. LDR ontving door de jaren heen tal van awards als bekroning voor baanbrekend pionierswerk in de materie van het omgevingsrecht.

Erkenningsnummer KMO-portefeuille:

DV.O105507

Bespaar een aanzienlijk deel op de prijs van de opleidingskost. Aanvraag dient te gebeuren ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding. Voor specifieke voorwaarden zie www.kmo-portefeuille.be.

 

Meer info

Chloë Rutten, +32 11 56 02 52, chloe.rutten@voka.be

KMO-portefeuilleMensuraProximus