Skip to main content
Production teamleader

Lerend Netwerk Production Teamleader 2020

Kennis DELEN, is kennis VERMENIGVULDIGEN.
Investeer in uw eerstelijnsverantwoordelijken en maak hen intrapreneur van uw onderneming. 

Waarom investeren in een lerend netwerk? 

In een lerend netwerk komen functiegenoten uit verschillende productiebedrijven op regelmatige basis samen om kennis en ervaringen te delen met elkaar. En dat allemaal in een open, vertrouwelijke sfeer. Elkaar inspireren staat centraal. Wist u dat 70% van onze kennis op een informele manier wordt verworven? Verwacht dus geen éénrichtingsverhaal, maar een stevig netwerk dat nieuwe inzichten en kennis aanreikt en waar de interactie met de andere deelnemers en de sprekers maximaal is. De sessies starten steeds met een rondleiding in één van de deelnemende productiebedrijven. 

Waarover gaat het?

Omdat eerstelijnsverantwoordelijken zich meestal bevinden op de werkvloer en er fungeren als eerste aanspreekpunt bij problemen, hebben ze amper tijd om opleidingen te volgen en nieuwe inzichten op te doen.

  • Wilt u op een snelle, efficiënte manier praktische kennis en inspiratie van buitenaf opdoen?
  • Wilt u weten hoe leidinggevenden van andere bedrijven hun teamleden aansturen?
  • Wilt u weten welke aanpak andere teamleaders gebruiken om problemen op te lossen?

Dan is het lerend netwerk production teamleader u op het lijf geschreven!

Keuze uit vier uitgewerkte trajecten

We onderscheiden vier trajecten die elk dieper ingaan op één van de rollen van een teamleader: 1) de leidinggevende, 2) de coach, 3) de bemiddelaar en 4) de organisator. Elk traject bestaat uit vaste en open thema's, deze laatste worden op de kick-off van 22 september bepaald door de deelnemers. Het is dus belangrijk dat u hierop aanwezig kunt zijn.

De leidinggevende

Impact van social distancing op de werkvloer
Hoe kom ik over als leidinggevende? 
Hoe mOEtivatie ombuigen naar goesting?
2 open thema’s, bv. digitale tools op de werkvloer, constructief feedback geven, …

De coach

Onthaal en mentorship van nieuwe medewerkers
Evolueren van chef naar coachend leidinggevende
Welzijn op het werk: ergonomie, gezondheid, werkdruk
2 open thema’s, bv. multiculturaliteit op de werkvloer, kennisborging, opleidingsnoden detecteren, ...

De bemiddelaar
(GEANNULEERD)

Authentiek communiceren: wat is mijn stijl?
Metacommunicatie als tool om miscommunicatie te vermijden
Verzuimgesprekken en omgaan met absenteïsme
2 open thema’s, bv. omgaan met vakbonden, ik als vertrouwenspersoon, assertief leren zijn, ...

De organisator

Plannen van polyvalent personeel bij flexibele productie
Doelstellingen, KPI's en meetsystemen op de werkvloer
Wat als het fout gaat op vlak van veiligheid / kwaliteit?
2 open thema’s, bv. orde & netheid (5S), timemanagement, change in de praktijk, ...


Bij inschrijving vragen wij om 2 voorkeurtrajecten te noteren in het vak 'opmerkingen': bv. leidinggevende en coach. Als uw eerste keuze niet kan opstarten, dan neemt u deel aan het traject met uw tweede voorkeur.  Het traject de bemiddelaar zal niet opstarten. 

Doelgroep

Voor eerstelijnsverantwoordelijken binnen een productiebedrijf die minstens 2 jaar leidinggeven. Niet voor advies verlenende diensten-, service- en consultancy bedrijven. 

Meer info

Een overzicht van de lerende netwerken kunt u raadplegen op de website of in de folder. Bij vragen, contacteer projectverantwoordelijke Britte Ødegård, britte.odegard@voka.be  of telefonisch via 056 23 50 47.

Contactpersoon

Britte Odegard

Member Services - Productie/maintenance

Adres

Kick-Off Kortrijk Xpo
Doorniksesteenweg 216 (P6 Xpo Noord)
8500 Kortrijk

Wanneer

Prijs

Prijs Voka-leden: 890 euro p.p.
3-5 deelnemers: € 800 p.p. (-10%)
6 deelnemers of meer: € 720 p.p. (-20%)

Voka is erkend opleidingsverstrekker in het kader van kmo-portefeuille (www.kmo-portefeuille.be)

kmo-portefeuille

Dit betekent dat deze opleiding voor 20% of 30% gesubsidieerd wordt door de Vlaamse Overheid, mits uw bedrijf aan de voorwaarden voldoet. Registratienummer: DV.O104126. Aantal uren opleiding: 21

Extra info

Het is op dit moment niet mogelijk om te registreren voor deze activiteit.

Voorwaarden

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.

Annulatievoorwaarden

Annuleren kan enkel schriftelijk tot 30 dagen voor aanvang van de kick-off. Zoniet blijft het volledige bedrag van de factuur verschuldigd. Tot de eerste sessie mag een ingeschreven deelnemer zich door een collega laten vervangen. Na facturatie worden geen wijzigingen meer aangebracht. 

De deelnemer geeft de toestemming aan Voka om de persoonsgegevens op te nemen in de databestanden van Voka. De privacywetgeving zal gerespecteerd worden. Voka behoudt zich het recht om een lerend netwerk-groep te annuleren indien te weinig deelnemers (minimum 12).

Als er zich binnen de groep concurrentie voordoet, dan wordt de deelname van het concurrerende bedrijf voorgelegd aan de eerst ingeschreven deelnemer. Deze heeft het recht om deelname te weigeren, omwille van concurrentiebeding en vertrouwelijke informatie.

Hulp nodig?

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Vraag het @ Voka
ING
Proximus
SD  Worx
CRM Group