Skip to main content
Production manager

Lerend Netwerk Production Manager 2018

Want kennis delen, is kennis vermenigvuldigen.

Waarom investeren in een Lerend Netwerk? 

Veranderingen in uw werkomgeving brengen vaak vragen met zich mee. Vragen waarop u het antwoord intern niet vindt. In het lerend netwerk zoekt u samen met productiemanagers van andere productiebedrijven naar een oplossing. U hoeft het warm water niet opnieuw uit te vinden, als iemand anders u al is voorgegaan. Het netwerk stimuleert uw efficiënt en resultaatgericht denkvermogen en geeft zuurstof voor nieuwe ideeën en inzichten.

Doelgroep

Geeft u als tweedelijnsverantwoordelijke (of hoger) leiding aan een team van productie teamleaders en bent u actief betrokken bij budgettering, aankoop (van machines), bepaling van KPI’s en aanwerving? Dan is het netwerk Production manager iets voor u. Niet voor adviesverlenende diensten-, service- en consultancy bedrijven. 

Thema's

De vier uitgewerkte trajecten (A, B, C en D) waaruit u kan kiezen, bestaan uit zowel vaste als open thema’s. Ze zijn een mix van productiegerelateerde cases en leidinggevende vaardigheden. Bij inschrijving geeft u door welke twee trajecten uw voorkeur genieten. Indien een traject minder dan 12 deelnemers telt, schakelen we uw tweede keuze in, nadat we u hiervan eerst op de hoogte hebben gebracht.

Vier uitgewerkte trajecten

A De moderne leider
De kracht van het visueel productiemanagement
Open thema
Overtuigen met een presentatie
Open thema
B Evaluatie- en functioneringsgesprekken
Continu verbeteren om te overleven
Open thema
Mo(e)tiveren voor veiligheid en kwaliteit
Open thema
C KBI’s: Key Behaviour Indicatoren
Kennisborging bij medewerkers
Open thema
Carrièreplanning: jobhoppen of doorgroeien
Open thema
D Tools voor teamontwikkeling
Strategie vertalen naar KPI’s en doelstellingen
Open thema
Plannen van polyvalent personeel bij flexibele productie
Open thema

De open thema's bepaalt u samen met de andere deelnemers. Enkele voorbeelden zijn:

  • orde en netheid (5S),
  • Quick Response Manufacturing,
  • boordtabellen, 
  • teamontwikkeling,
  • wapenen tegen bore- en burn-out, 
  • multiculturaliteit op de werkvloer, 
  • omgaan met “human” errors,
  • hoe competent personeel behouden, 

Meer info 

Schrijf hier in voor onze infosessie lerende netwerken bij Vandemoortele of raadpleeg het overzicht van de lerende netwerken op de website of via de digitale folder. Bij vragen kan u contact opnemen met projectcoördinator Britte Ødegård, britte.odegard@voka.be of telefonisch via 056 23 50 47.

Wanneer

Prijs

Prijs leden: 790 euro p.p.

3-5 deelnemers: € 710 p.p. (-10%)
6 deelnemers of meer: € 630 p.p. (-20%)

Hoeveelheidskorting van toepassing voor deelnemers aan hetzelfde lerend netwerk.
Niet-leden betalen een supplement van 50% op de ledenprijs. 

Extra info

Het is op dit moment niet mogelijk om te registreren voor deze activiteit.

Voorwaarden

Voka is erkend opleidingsverstrekker in het kader van kmo-portefeuille (www.kmo-portefeuille.be)

kmo-portefeuille

Dit betekent dat deze opleiding voor 30% of 40% gesubsidieerd wordt door de Vlaamse Overheid, mits uw bedrijf aan de voorwaarden voldoet. Voka erkenningsnummer: DV.O104126. Aantal uren opleiding: 21

Annulatievoorwaarden

Annuleren kan enkel schriftelijk tot 30 dagen voor aanvang van de kick-off. Zoniet blijft het volledige bedrag van de factuur verschuldigd. Tot de eerste sessie mag een ingeschreven deelnemer zich door een collega laten vervangen. Na facturatie worden geen wijzigingen meer aangebracht.

Hulp nodig?

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Vraag het @ Voka
DHL
ING
Logo Mensura
Proximus
SD Worx