Skip to main content
Management Assistant

Lerend Netwerk Management Assistants 2019

In dit lerend netwerk gaat een vaste groep Management assistants samen aan de slag om met behulp van experten en via onderlinge ervaringsuitwisseling hun expertise verder uit te breiden.

Een Management assistant is dé spilfiguur binnen ieder bedrijf en elke organisatie.

  • Ze staan voortdurend in nauw contact met hun leidinggevende, de collega’s én de klanten.
  • Ze hebben een uitgebreid takenpakket en om elke keer opnieuw tot een succesvol resultaat te komen, is een goede organisatie onontbeerlijk.
  • Ze vervullen een belangrijke rol als vertrouwenspersoon naar verschillende partijen toe.

Door de specifieke kenmerken van het takenpakket staat een Management assistant er echter vaak alleen voor. Daarom brengt dit Lerend Netwerk Management assistants van verschillende West-Vlaamse bedrijven samen om onderling kennis en ervaring uit te wisselen én in groep te leren van ervaringsdeskundigen.

Kenmerken van het Lerend Netwerk Management Assistants

  • Vaste groep van 15 tot 20 Management assistants uit diverse sectoren
  • 7 sessies - met laatste sessie op de Management Assistant Day
  • Een kwalitatief netwerk, buiten de muren van de organisatie, wat leidt tot meer zuurstof en creativiteit, ook op de werkvloer.
  • Elke sessie kadert in een specifiek thema onder begeleiding van een ervaringsdeskundige.
  • Er wordt onderling ervaring uitgewisseld met vakgenoten in een open, eerlijke en vertrouwelijke sfeer.

Programma

Deelnemers kunnen kiezen uit twee trajecten, A en B. Ontdek hieronder het programma per traject:

Traject A: Lerend Netwerk: Management Assistants - Traject A

Traject B: Lerend Netwerk: Management Assistants - Traject B

Meer info

Voor meer informatie kan u terecht bij Kellie Saelens, 056 26 13 80.

Wanneer

Prijs

  • Voka-leden:

790 euro (ingeschreven voor 15 juli)
890 euro (ingeschreven na 15 juli)

  • Niet-leden:

1335 euro

Voor deze opleiding kunt u gebruikmaken van de kmo-portefeuille

kmo
 
Dit betekent dat een opleiding tot 40% wordt betaald door de Vlaamse Overheid, mits u aan de voorwaarden voldoet. Uw aanvraag dient te gebeuren ten laatste binnen de 14 kalenderdagen na de eerste sessie van het traject. Erkenningnummer Voka voor opleidingen: DV.O104126
 

Voorwaarden

Annuleren kan enkel schriftelijk tot 30 dagen voor aanvang van de eerste sessie. Zoniet blijft het volledige bedrag van de factuur verschuldigd. Tot de eerste sessie mag een ingeschreven deelnemer zich door een collega laten vervangen. Na facturatie worden geen wijzigingen meer aangebracht.

Deelname aan het Lerend Netwerk geeft u volop de kans om uw vakkennis te verruimen, ervaringen uit te wisselen en te netwerken. De bijeenkomsten leveren frisse ideeën en nieuwe contacten op!

DHL
ING
Logo Mensura
Proximus
SD Worx