Ladingzekering: wijzigingen op til voor uw bedrijf

30/05/2018

De Vlaamse regering besliste midden november om een aantal wijzigingen door te voeren in de wetgeving aangaande ladingzekering. Deze wetswijziging heeft betrekking op elke onderneming die goederen verstuurt. Op woensdag 30 mei loodsen wij u er doorheen en helpen wij u op weg om verder conform de wet te handelen met uw onderneming.

De Vlaamse regering besliste midden november om een aantal wijzigingen door te voeren in de wetgeving aangaande ladingzekering. Dat slaat op de regels inzake ladingzekering en de verantwoordelijkheden hieromtrent, voor zowel de verladers als de afzenders.

De regels inzake ladingzekering zullen voortaan verschillen op federaal, op Waals en nu ook op Vlaams niveau:

  • het toepassingsgebied wordt uitgebreid en de verantwoordelijkheden en taken voor de diverse betrokken partijen worden in detail vastgelegd
  • er zijn nieuwe taken en verplichtingen voor de vervoerders, bestuurders, verpakkers, verladers en verzenders
  • door de wijzigingen verschuift de verantwoordelijkheid van overladingen volledig naar de verlader

Deze wetswijziging heeft dus allicht óók gevolgen voor úw bedrijf want ze treft elke onderneming die goederen verstuurt.

Op woensdag 30 mei 2018 loodsen wij u door de nieuwe wetgeving heen en helpen wij u op weg om verder conform de wet te handelen.

Gastspreker

Geert Frans, zaakvoerder GC-Advice

In samenwerking met

GC Advice