Lab: Hoe verhoog je de motivatie en productiviteit van jonge en oudere medewerkers?

06/02/2018

Productiviteit en motivatie gaan hand in hand. Hoe meer je job aansluit bij wat je goed doet, wat je graag doet en wat je belangrijk vindt in je leven, hoe hoger je veerkracht en je productiviteit. En dat is goed nieuws voor bedrijven die én voor resultaat gaan én werk willen maken van duurzame loopbanen voor hun werknemers.

Tijdens dit lab nemen we je als groep van bedrijven mee van inspirerende voorbeelden naar een actieplan op maat van de uitdagingen binnen jouw bedrijf. Je ‘werkgelegenheidsplan oudere werknemers’ (CAO 104) is dan niet meer een verplichte oefening maar een middel om een boost in je bedrijf te realiseren.


We ervaren hoe competenties evolueren met de leeftijd, wat de troeven zijn van jongere en oudere werknemers en hoe die bijdragen tot positieve resultaten. Vervolgens overlopen we wat je allemaal kan doen als bedrijf om de inzetbaarheid en de motivatie van je werknemers te verhogen. Je krijgt concrete do’s en don’ts voor je personeelsbeleid voor oud én jong. Want de instrumenten die je oudere werknemers motiveren zijn ook bruikbaar voor jongere generaties.

We gaan ook concreet aan de slag met jouw bedrijf. Vanuit de prioriteiten op personeelsvlak binnen jouw bedrijf bepalen we acties om het maximum te halen uit het potentieel van jouw werknemers. We reiken je een vragenlijst aan waarmee je in jouw bedrijf aan de slag kan gaan tussen de twee sessies. Op basis van de resultaten van de bevraging, geven we concrete adviezen over wat jij en jouw bedrijf kunnen doen. Je gaat naar huis met een concreet plan voor jouw bedrijf. 

Programma: 

Eerste voormiddag: 

  • Feiten en cijfers over het thema
  • Inspirerende voorbeelden bij andere bedrijven
  • In kaart brengen uitdaging van jouw bedrijf
  • Instrumenten om te peilen naar motivatie

Tweede voormiddag: 

  • Intervisie rond de resultaten in de deelnemende bedrijven

Derde voormiddag: 

  • Uitwerken van een actieplan op maat van mijn bedrijf

Na de drie voormiddagen wordt er per deelnemend bedrijf een individueel coaching moment voorzien.

Trainers

Alexandra Van Eecke, adviseur bij HazelHeartwood, 20 jaar ervaring als gepassioneerd organisatie-ontwikkelaar zowel in de rol van adviseur als leidinggevende

Herman Verhoelst, 28 jaar HR-ervaring bij KBC, waarvan 20 jaar als afdelingshoofd personeelsadvies en o.a. architect van het Minervaplan van KBC ‘De weg naar langer werken’

Doelgroep

HR-verantwoordelijken, HR-medewerkers, bedrijfsleiders begaan met hun personeelsbeleid

Meer informatie?

Contacteer Myriam Heeremans via myriam.heeremans@voka.be of 015 45 10 20.

In samenwerking met

logo syntra