LAB: GDPR (General Data Protection Regulation)

18/01/2018

Voka - KvK Limburg helpt je met de voorbereidingen om een gegevensbeschermingsbeleid uit te werken.

Op 4 mei 2016 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) gepubliceerd. Een mijlpaal op het vlak van data protection in de EU. De nieuwe regels hierrond hebben meer dan waarschijnlijk ook een grote impact op de gegevensverwerking binnen jouw bedrijf.
De kans dat jij gegevens van je klanten of medewerkers beheert is groot.

Denk bijvoorbeeld aan persoonsgegevens van jouw werknemers over hun gezondheid, hun woonplaats, reisgewoontes ... of een eenvoudige klantenlijst. Zelfs in B2B-relaties speelt de GDPR op verschillende vlakken.

In dit LAB kom je alles te weten over GDPR.

Termen als gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA), functionaris voor gegevensbescherming (DPO), register van verwerkingsactiviteiten, ... worden verduidelijkt. En er wordt u een duidelijk traject aangereikt om te verzekeren dat u alle voor u geldende verplichtingen uit de GDPR correct naleeft.

Niet enkel een juridische uiteenzetting dus, maar daarnaast ook praktijkgerichte sessies die u helpen om enerzijds administratieve boetes te vermijden, maar anderzijds ook een efficiënt beheer van gegevens binnen uw onderneming te realiseren.

De GDPR kan echter ook vele voordelen opleveren zoals: een beter beheer van data, het vergroten van vertrouwen van klanten in uw organisatie enz.

  • 3 praktijkgerichte sessies van een halve dag
  • Praktische info om van start te gaan
  • Tijdens iedere sessie kunnen alle concrete vragen worden gesteld

Bereid je goed voor, want de GDPR bevat ook een zware sanctiemogelijkheid voor de nationale toezichthouders van de Europese lidstaten, zoals de Privacycommissie in België. Zij mogen boetes opleggen tot 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet!


Docent

Kristof Zadora is partner van Monard Law afdeling handelsrecht en Data Protection Officer. Hij spitst zich in het bijzonder toe op het distributierecht en de productieactiviteiten. Hij verleent advies aan de meest uiteenlopende sectoren, waaronder de voedings- en drankensector (ook supplementen), medische toestellen, IT, mode, (groot)handel, zwaar materieel (bijv. (land)bouwmateriaal en geavanceerde productielijnen) en de automobielsector. Hij is lid van de balie van Hasselt. 

Gastsprekers:

Steven Fransen - ACA IT Solutions - Financieel directeur
Bart Lambrecht - LNS - Afgevaardigd bestuurder
Erwin Driesen - Transitie Partners - Founding Partner

Opleidingspartner

Monard Law wil een partner zijn voor haar klanten. Steeds meer bedrijven schakelen hun niet in voor een specifieke opdracht, maar zijn op zoek naar een meer structurele samenwerking om de juridische dimensie van de bedrijfsvoering mee te helpen bewaken.

 

Erkenningsnummer KMO-portefeuille:

DV.O105507

Bespaar een aanzienlijk deel op de prijs van de opleidingskost. Aanvraag dient te gebeuren ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding. Voor specifieke voorwaarden zie www.kmo-portefeuille.be.

 

Meer info

Marijke Steegen, +32 11 56 02 59, marijke.steegen@voka.be

KMO-portefeuilleMensuraProximus

Tags