Lab: De vermogensinventaris: Plan en optimaliseer je vermogen

23/01/2019

Op 1 september 2018 werd het erfrecht, huwelijksvermogensrecht en de Vlaamse erfbelasting gewijzigd. Hét moment bij uitstek dus om jouw eigen vermogensplanning eens te bekijken!

Jouw vermogensplanning is de planning van jouw globaal vermogen, dus zowel jouw privé-vermogen als jouw professioneel vermogen. De vermogensexperten van Grant Thornton behandelen tijdens drie praktische sessies het belang van een vermogensinventaris, hoe deze best kan opgesteld worden, hoe dit kadert binnen de overdracht van de onderneming en een essentiële tool is om de samenwerking binnen de familie te bevorderen. Tijdens de sessies werk je aan je eigen case.

Sessie 1: Overdracht van uw onderneming  

 • Overzicht van de opvolging: 
  • Voorzie een ruimere periode ter voorbereiding 
  • Bedrijfsoverdracht als een proces: een stappenplan met handige tips & tricks
  • Ieder bedrijf en iedere situatie is uniek dus de aanpak is telkens maatwerk 
 • Financiële en strategische aspecten/waardebepaling: 
  • Juridische, financiële en fiscale doorlichting van uw bedrijf (stappen ter optimalisatie) 
  • Strategische oefening: meer jaren businessplan
  • Het gebruik van alternatieve financiering bij opvolging 
 • Waardering van het bedrijf: diverse methoden en parameters 

Sessie 2:  Vermogensinventaris 

 • Basisprincipes + wijzigingen erfrecht/huwelijksvermogensrecht/Vlaamse erfbelasting 
 • Eerste stap scan: testament/huwelijkscontract/schenkingen
 • Vermogensinventaris: 
  • Uiteenzetting van het begrip “vermogensinventaris”. 
  • Hoe wordt dit in de praktijk toegepast? 
  • Wat is het belang van de vermogensinventaris voor uw vermogen? 
  • Hoeveel erfbelasting gaan uw erfgenamen betalen en hoe wordt dit tot een minimaal bedrag gebracht? 
  • Is het opportuun om reeds bepaalde vermogensbestanddelen over te dragen naar de volgende generatie? 
 • Hoe kan uw bedrijf op een fiscaal gunstige manier overgedragen worden naar de volgende generatie?
  • Schenking vs testament: verschillen/voor- en nadelen 
  • Schenking: fiscale gevolgen/schenkingsrechten en erfbelasting 

Sessie 3: Samenwerken met uw familie

 • Emotionele aspecten een plaats geven: 
  • Werken met familie in het familiebedrijf: “bezint eer je begint”: goede afspraken zijn belangrijk 
  • Het opvolgingsproces vanuit menselijk oogpunt
  • Verhouding met andere familieleden
  • Transparante communicatie is de kritische succesfactor in het overnameproces! 
  • Handvaten om overdracht bespreekbaar te maken 
 • Aandeelhoudersovereenkomst 
 • Aanwasbedingen
 • Controlestructuren
 • Medewerkers betrekken bij de overdracht van een onderneming 
 • Familiecharter

Meer informatie

Contacteer Carolien Jans via carolien.jans@voka.be of 014 56 30 30.

In samenwerking met

Agentschap Innoveren & Ondernemen