Skip to main content
i&i

Internationale tewerkstelling: (para)fiscale aspecten

Algemene regels, aandachtspunten en recente ontwikkelingen.

Meer en meer werknemers zijn internationaal actief. Naast tal van arbeidsrechtelijke aspecten, moet men ook rekening houden met de fiscale en sociaal zekerheidsrechtelijke impact van deze internationale tewerkstelling.

Welk sociaal zekerheidsstelsel is van toepassing op een werknemer die naar België gedetacheerd wordt of op een Belgische werknemer die naar het buitenland gedetacheerd wordt? Zijn er bepaalde formaliteiten die nageleefd moeten worden (A1-verklaring)? In welke gevallen kan een A1-verklaring aan de kant geschoven worden?

Wanneer is men in een bepaalde staat belastbaar? Wat zijn de eventuele voor- en/of nadelen? Kan belastbaarheid in een bepaalde staat vermeden of net 'uitgelokt' worden? Mag dit? Onder welke voorwaarden kan de aanwezigheid van een werknemer in het buitenland fiscale gevolgen hebben voor de werkgever? Kan de buitenlandse tewerkstelling van een werknemer voordelig zijn voor de werkgever? Kan er aanspraak gemaakt worden op een fiscaal gunstregime zoals het Belgische regime voor buitenlandse kaderleden? Onder welke voorwaarden is dit mogelijk?

In deze sessie geven we een overzicht van diverse fiscale en sociaal zekerheidsrechtelijke aandachtspunten in het kader van internationale tewerkstelling. Algemene principes worden toegelicht en geïllustreerd met als doel de deelnemer toe te laten eventuele fiscale en parafiscale problemen en aandachtspunten te identificeren.

Gelet op de door de fiscale administratie aangekondigde controles op de naleving van de 183-dagen regel en de correcte toepassing van de bedrijfsvoorheffing alsook de recente ontwikkelingen wat de A1-verklaring betreft, zal hieraan speciale aandacht gegeven worden.

Doorheen het seminarie wordt het delen en bespreken van praktijkervaringen sterk aangemoedigd.

Programma

 • Algemene toelichting inzake dubbelbelastingverdragen
 • Detacheren of een nieuwe (multi employer) arbeidsovereenkomst opstellen?
 • Recente ontwikkelingen betreffende de A1-verklaring
 • Algemene toelichting inzake dubbelbelastingverdragen
 • Het begrip 'fiscaal rijksinwonerschap'
 • De 183-dagen regel
 • Gevolgen inzake bedrijfsvoorheffing
 • Risico op een vaste inrichting
 • Fiscale formaliteiten bij internationale belastbaarheid
 • Hoe gaat de Belgische fiscale administratie om met salary splits
 • Tax equalization
 • Het fiscaal gunstregime voor buitenlandse kaderleden

Doelgroep

HR-managers, personeelsverantwoordelijken en -medewerkers, iedereen die met HRM geconfronteerd wordt in een internationale context.

Docent

Jan Lein, Claeys & Engels

 

Meer info: Valerie Jennes, valerie.jennes@voka.be, +32 11 56 02 35

Het volledige aanbod van Voka - KvK Limburg rond internationaal ondernemen vind je hier

 

Erkenningsnummer KMO-portefeuille:


DV.O105507

Bespaar een aanzienlijk deel op de prijs van de opleidingskost. Aanvraag dient te gebeuren ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding. Voor specifieke voorwaarden zie www.kmo-portefeuille.be.

 

KMO-portefeuilleMensuraProximus

Adres

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt

Wanneer

Prijs

Voka-leden:
€ 190,00 excl. BTW

Niet-leden:
€ 250,00 excl. BTW

Extra info

Het is op dit moment niet mogelijk om te registreren voor deze activiteit.

Voorwaarden

100% van de deelname is verschuldigd als de annulering op minder dan 14 kalenderdagen voor de activiteit plaatsvindt. De annulering moet schriftelijk gebeuren (per e-mail). Een vervanger mag steeds jouw plaats innemen.

Hulp nodig?

ING
Logo Mensura
Proximus
SD Worx
Logo KPMG
Logo Hands
Logo G4S
Logo JAM
Ethias
Markedeer
Trixxo