Inspiratiesessie - Preventie ziekteverzuim en re-integratie arbeidsongeschiktheid

28/03/2019

De federale regering moet in de volgende legislatuur een grote ambitie en transformatie voorop stellen in het domein van welzijn op het werk, in goede afstemming met het preventieve gezondheidsluik bij de gemeenschappen.

Hiertoe implementeren we een up to date publieke boordtabel en transformatieplan, aangedreven door output i.p.v. input. We moderniseren de wetgeving en KB’s welzijn op het werk, gericht op output. En met een reeks prioritaire beleidsmaatregelen om welzijn op het werk in België en Vlaanderen state-of-the-art te maken. We gaan het debat aan met beleidsmakers, middenveld en academici zodat we de juiste boodschappen versterken richting periode 2019-2024. En ondernemingen leren tegelijk vanuit het debat en van elkaar.

We starten deze inspiratiesessie vanuit de ervaringen van een zorggebruiker en onze collega Pieter Van Herck (senior adviseur welzijns- en gezondheidsbeleid) brengt een evaluatie van de huidige stand van zaken rond dit thema. Daarna komen enkele experten en beleidsmakers kort aan bod om hun persoonlijke visie met ons te delen over de analyse van het huidige systeem en geven ze ook enkele concrete stappen/voorstellen, die we kunnen zetten om het verschil te maken naar de toekomst toe. Gastsprekers zijn Ludo Verstraete (Dela), Lode Godderis (Idewe), Pascal Meyns (Konsilo) en Marie-Noëlle Schmickler (Mensura).

We willen tijdens deze sessie echt een aantal voorstellen capteren rond toekomstgerichte stappen. En rekenen dan ook op uw input vanuit uw expertise in het veld om met een open blik samen te kijken naar hoe we vooruit kunnen gaan binnen dit thema.