Skip to main content
  • Home
  • Activiteiten
  • Infosessie: Veiligheid van chemische en toxische stoffen in uw bedrijf
Veiligheid van chemische en toxische stoffen in uw bedrijf
  • Online

Infosessie: Veiligheid van chemische en toxische stoffen in uw bedrijf

Gevaarlijke stoffen die risico vormen voor de gezondheid en veiligheid van uw medewerkers komen op vrijwel alle werkplekken voor. Heel veel werknemers worden dan ook blootgesteld aan chemische agentia: in de chemische industrie, waar ze worden geproduceerd, maar ook in al de sectoren waar deze stoffen worden gebruikt. 

Een aantal van deze stoffen zijn relatief onschadelijk, andere zijn gevaarlijk voor de veiligheid of de gezondheid van de werknemers. Een aantal ervan zijn mutageen (d.w.z. ze beschadigen het DNA) of zelfs carcinogeen (kankerverwekkend).

De werkgevers zijn ertoe gehouden de risico's voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers te evalueren en de nodige preventiemaatregelen te nemen.

Om een risicobeoordeling van chemisch agentia uit te voeren, moet de werkgever rekening houden met diverse factoren: hun gevaarlijke eigenschappen, informatie betreffende veiligheid en gezondheid die hij bij de leverancier moet inwinnen, het niveau, de aard en de duur van de blootstelling, de omstandigheden tijdens werkzaamheden waarbij chemische agentia betrokken zijn, de eventuele grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling.

In deze infosessie zal worden meegegeven wat de verplichtingen zijn van de werkgever en hoe dit in de praktijk kan worden aangepakt. De toelichting zal gebeuren aan de hand van een aantal voorbeelden: hoe de blootstelling aan lasrook, kwartsstof, dieselroet, solventen,… aanpakken en welke preventiemaatregelen toepassen?

Inschrijven voor deze infosessie kan hier. Voor meer info kunt u contact opnemen met Nele Braem.
Deze infosessie vindt online plaats via Zoom. De Zoom-link wordt na inschrijving, enkele dagen voor de infosessie, aan de deelnemers bezorgd.

Doelgroep

Zaakvoerders, preventieadviseurs, productie-en onderhoudsverantwoordelijken

Spreker

Dhr. Gert Wuytens, 
Preventieadviseur Attentia.

Attentia

Contactpersoon

Nele Braem

Member Services - Arbeidsmarkt/HR

Wanneer

Prijs

  • Voka-leden: gratis
  • Niet-leden: 100 euro (excl. btw)

Voorwaarden

Kosteloos annuleren kan enkel per mail naar de genoemde verantwoordelijke van het event en dit tot 24 uur voor aanvang. Bij laattijdige annulatie zal een no show fee van 30 euro aangerekend worden. U kunt zich wel laten vervangen door een collega die aan de doelgroep voldoet.

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Vraag het @ Voka
Accent
ING
Proximus
SD  Worx
CRM Group