Skip to main content
Hoe cyberveilig digitaal transformeren met uw kmo?
 • Online

Hoe cyberveilig digitaal transformeren met uw kmo?

Traject Digitale Transformatie 2021 West-Vlaanderen

Tijdens 8 interactieve sessies komen verschillende onderwerpen aan bod die u in staat moeten stellen om the next steps te zetten op vlak van digitalisering.

Wilt u de interne processen efficiënter en digitaal organiseren? Of uw medewerkers en klanten beter servicen door online tools te gebruiken en de manuele handelingen te verminderen? Wilt u een wendbare organisatie worden, klaar voor de toekomst?

In dit traject gaat u concreet aan de slag met de digitale strategie van uw onderneming door de interne efficiëntie te verbeteren (4 sessies), de interne en externe communicatie (naar de eigen medewerkers, klanten en leveranciers) te optimaliseren (2 sessies) en uw digitale strategie uit te tekenen in een actieplan (2 sessies en 2 coachings).

Programma

Er zijn 8 gezamenlijke sessies in dit traject en er worden ook 2 individuele coachingsessies voorzien.

Het traject start met het uittekenen van de hoekstenen van een digitale strategie, in sessie 1 krijgt u inzicht in digitale businessmodellen en evoluties. In sessie 2 tot 5 wordt ingezoomd op het digitaliseren van verschillende interne domeinen, de infrastructuur wordt onder de loep genomen aan de hand van de volgende vier bouwstenen: het automatiseren van administratieve processen, cybersecurity, GDPR en rapportering.

Vervolgens wordt er gefocust op de digitale transformatie m.b.t. klanten en leveranciers: in sessie 6 is er aandacht voor het digitaliseren van de diverse interactiekanalen die u als onderneming met klanten en leveranciers hebt.

In sessie 7 focussen we op het veranderingstraject: hoe neemt u mensen mee in een traject van digitale transformatie? Tot slot wordt in sessie 8 per bedrijf een actieplan opgemaakt en voorgesteld dat er toe moet leiden de nieuwe inzichten in de praktijk te gaan hanteren.

Banner

Wat zal u bereiken met dit traject?

 • De diverse toepassingsgebieden van digitalisering en de toegevoegde waarde om er mee aan de slag te gaan worden duidelijk.
 • De digitalisatie kadert in een breed gedragen strategie van uw onderneming.
 • U realiseert efficiëntere processen, betere performantie en sterkere interactie met klanten.
Voorbereiding: Digitale Quick Scan

Vul vooraf de gratis digitale quick scan in die Voka en Deloitte Private samen ontwikkeld hebben.

 • Ontdek hoe ver uw bedrijf staat op het vlak van digitale ontwikkeling. 
 • Vergelijk uw score ten opzichte van sectorgenoten en andere relevante kmo's.
 • Ontvang concrete tips om de digitale competitiviteit van uw bedrijf te versterken.
 • Krijg advies op maat via een persoonlijk opvolggesprek.

Start de digitale quick scan!

Strategie: sessie 1

Sessie 1: Digitale strategie 

 • Beschrijven van de onderdelen van een digitale strategie, inclusief een strategie m.b.t. cybersecurity.
 • Methodiek voor het opstellen van een digitale strategie voor de onderneming.
 • Cases bespreken van digitale businessmodellen en evoluties.
Infrastructuur: sessie 2 tot 5

Automatiseren van administratieve processen    

 • Inzicht in de belangrijkste processen (bestelling tot betaling en aankoop tot betaling).
 • Overzicht van tools voor het digitaliseren van deze processen.
 • Rekening houden met cybersecurity om de administratieve processen ook veilig te laten verlopen, een aantal tips & tricks.

Inleiding tot cybersecurity

 • Basisbegrippen rond cybersecurity.
 • Toelichting cyber security maturity framework.

Inleiding tot GDPR  

 • Inleiding tot datastructuren (en de cyberbeveiliging ervan).
 • Kernbegrippen binnen de GDPR-wetgeving.
 • Hoe kan ik mijn bedrijf voorbereiden op GDPR?

Versterken van rapportering door dashboards    

 • Basisbegrippen rond data structuren.
 • Bepalen van KPI-structuren.
 • Inleiding tot het opstellen van dashboards.
 • Belangrijke concepten om de dashboards op een cyberveilige manier ook extern bereikbaar te maken.
Klanten en leveranciers: sessie 6

Sessie 6: Digitale marketing en klanteninteracties     

 • Bepalen van digitale persona's.
 • Uitwerken van een digitale customer journey met de verschillende digitale touchpoints.
 • Versterken van de digitale opvolging via CRM.
 • Overzicht van de belangrijkste cyberrisico's van het extern connecteren met klanten en leveranciers.
Organisatie: sessie 7

Sessie 7: Digitale organisatie   

 • Hoe omgaan met veranderingen binnen de hr-organisatie.
 • Digitaal leiderschap, hoe neemt u mensen mee in digitale transformatie.
 • Hoe kunt u de organisatie beter voorbereiden inzake cyberrisico's, m.a.w. inzetten op opleiding en bewustwording van de mogelijke gevaren inzake cyber.
Actieplan: sessie 8

Sessie 8: Digitaal actieplan    

 • Groepsleren door de voorstelling van het digitaal actieplan van de verschillende deelnemers. M.a.w. wat hebben we als bedrijf geleerd en wat gaan we concreet toepassen? Daarbij ook specifieke aandacht voor het actieplan inzake cyberbeveiliging voor de verschillende onderdelen van de digitale organisatie.

Overzicht

Coaching
 • Elk bedrijf heeft recht op 2 individuele coachingsessies.
 • Coaching 1 wordt voorzien tussen juni en augustus 2021. 
 • Coaching 2 wordt voorzien tussen november en december 2021.

Coaching

Elk bedrijf heeft recht op 2 individuele coachingsessies. Tijdens de individuele sessies zullen experten van Voka en Deloitte de ondernemer coachen bij het in detail uitwerken van een businesscase en actieplan. Tijdens deze sessies worden de specifieke struikelblokken met de deelnemer besproken en hoe deze kunnen weggewerkt worden. 

Tijdens de eerste coaching stemmen we af of er een goed begrip is van de technologie, of de kennisoverdracht in groep volstaat en bepalen we samen mogelijke acties voor de deelnemers. 

Tijdens de tweede coaching gaan we na of de input van de groepssessies volstond om verdere stappen te zetten en of de deelnemer al acties uit het eerste gesprek heeft uitgevoerd, welke struikelblokken hij/zij tegenkwam en wat er nodig is om effectief over te gaan tot implementatie van de aangeleerde methodieken, zodat dit kan toegepast worden op de businesscase.

Doelgroep

Bedrijfsleiders en managers (IT, sales, finance, hr, productie,…) die meer willen weten over het gebruik van data. Het is een strategische opleiding om de processen en de besluitvorming in de organisatie te versterken.

Sprekers 

Sprekers: Ulrike Debels en Bruno Peelaers - Directors, Strategy & Performance

Ulrike Debels heeft reeds meer dan 15 jaar ervaring met het begeleiden van kmo's in hun digitalisering en het verhogen van de inzichten in de bedrijfsprocessen. Daarbij helpt ze organisaties om de bedrijfsprocessen te versterken, beter te ondersteunen met tools, alsook om het inzicht in de performantie te versterken. Deze ruime ervaring in verschillende sectoren zal bijdragen tot 8 hands-on sessies waar we samen met de ondernemer aan de slag gaan.

Data

8 collectieve sessies, telkens op donderdag van 15.00 tot 18.00 uur
2 individuele coachingsessies 

 • Sessie 1: donderdag 6 mei 2021
 • Sessie 2: donderdag 27 mei 2021
 • Sessie 3: donderdag 17 juni 2021
 • Individuele coaching
 • Sessie 4: donderdag 16 september 2021
 • Sessie 5: donderdag 7 oktober 2021
 • Sessie 6: donderdag 28 oktober 2021
 • Individuele coaching
 • Sessie 7: donderdag 25 november 2021
 • Sessie 8: donderdag 16 december 2021

Informatie en inschrijven 

Inschrijven voor dit traject kan via deze link. Voor meer info kunt u contact opnemen met Soraya Van Cauwenberghe.

We starten dit opleidingstraject online. U ontvangt kort voor de start van de sessies een link waarmee u live kunt volgen.
We hopen enkele sessies fysiek te laten doorgaan, afhankelijk van de omstandigheden.

AIO

Deloitte

Contactpersoon

Soraya Van Cauwenberghe

Kennis & advies/Innovatie - Innovatie & digitalisering

Wanneer

Prijs

1.000 euro (excl. btw)

Prijs voor het volledige traject.

Voorwaarden

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Vraag het @ Voka
Accent
ING
Proximus
SD Worx
CRM Group