Health Community: Debat rond de statuten en het achterliggende verhaal

18/09/2018

In de zorg draait het niet meer om het juridisch statuut van een organisatie, maar wel om de meerwaarde in termen van kwaliteit en efficiëntie. Betekent dat het einde van statutendiscussies? Of zijn er nog ingrepen nodig op dat terrein? En hoe zorgen we ervoor dat de achterliggende bekommernissen dan daadwerkelijk de juiste antwoorden krijgen? Wat is de impact op al dan niet waardevolle samenwerkingsmodellen doorheen organisatiestatuten?

Pieter Van Herck (Voka) poneert een aantal stellingen waarover we in debat gaan. Annelies Debels (Groen), Véronique De Schaepmeester (VLOZO) en Raf De Rycke (Broeders van Liefde) gaan mee het gesprek aan, en belichten vanuit hun expertise de gemaakte voorzetten.