Douane voor beginners

11/10/2018

De douanereglementering is een geheel van voorschriften betreffende de in- en uitvoer van goederen. Met een basiskennis van de invoerreglementering kan u heel wat problemen voorkomen, belastingen bij invoer besparen en eventuele voorfinanciering hiervan vermijden.

Kennis van de uitvoerreglementering is eveneens een absolute noodzaak bij het afsluiten van internationale handelstransacties. Met dit seminarie wordt u op gestructureerde en vooral praktische wijze wegwijs gemaakt in dit kluwen van wetten en reglementen.

Programma

  • Algemene basisbegrippen (terminologie, EORI, wetgeving,…)
  • Goederencode (belang, structuur, bindende tariefinlichtingen,…)
  • Belastingen (invoerrechten, antidumpingrechten, compenserende rechten,...)
  • Douanewaarde en btw-maatstaf • Gunstregimes (preferenties, schorsingen, contingenten,…)
  • Interessante tools (Tarweb, Market Access Database,…)
  • Oorsprong van goederen • Uitvoer en de hiervoor vereiste documenten
  • Douaneregelingen (tijdelijke invoer, actieve veredeling, passieve veredeling douane-entrepots,…) 
  • Het enig document
  • Tal van praktische cases
  • Uitgebreide Q&A

Doelgroep

Deze basisopleiding is geschikt voor elke professional die zijn of haar douanekennis wil uitdiepen of opfrissen. Voor deelname aan deze praktijkopleiding is er geen specifieke voorkennis in de douanematerie vereist.

Spreker

Docent van dienst is Josse Verbeken, Adviseur van de dienst Administratie Douane en Accijnzen bij FOD Financiën en reeds jaar en dag kind aan huis bij Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen als het op douanematerie aankomt.

Dit seminarie is volzet, maar op 3 december gaat een nieuwe editie door.