Skip to main content
  • Home
  • Activiteiten
  • Contactdag FIT Midden-Oosten (Iran - VAE - Saoudi-Arabië - Qatar - Libanon - Koeweit)
Contactdag FIT Midden-Oosten (Iran - VAE - Saoudi-Arabië - Qatar - Libanon - Koeweit)

Contactdag FIT Midden-Oosten (Iran - VAE - Saoudi-Arabië - Qatar - Libanon - Koeweit)

Van 4 tot 14 juni 2019 zakken de economische vertegenwoordigers uit het Midden-Oosten opnieuw af naar Vlaanderen om hun marktervaring en expertise ten dienste te stellen van de Vlaamse bedrijven.

Je krijgt de kans om onze Vlaams economisch vertegenwoordigers uit Iran, de Verenigde Arabische Emiraten, Saoedi-Arabië, Qatar, Libanon en Koeweit tijdens een individueel gesprek te bestoken met de meest prangende vragen over jouw huidige of toekomstige exportmarkt, waarbij je in alle vertrouwelijkheid uw exportdossier met hen kunt doornemen.

Iran

In 1908 was Iran het eerste land in de Perzische Golf dat olie ontdekte. Sinds 1920 is de olie-industrie de belangrijkste industrie van het land. Ondanks pogingen om de economie te diversifiëren, blijft de olie- en gasindustrie de motor van de Iraanse economie. Inkomsten uit olie maakten de afgelopen jaren ongeveer 60% uit van de totale overheidsinkomsten. In 2015 viel dit cijfer terug tot 47% door de lage olieprijzen.

De gezondheidszorg in Iran is een van de best uitgebouwde in het Midden-Oosten, dankzij goed opgeleide artsen en specialisten, een uitgebreid zorgnetwerk en een uitgebreide ziekteverzekering. De overheid bekleedt een centrale rol in de gezondheidszorgsector. Het ‘Ministry of Health and Medical Education (MOHME)’ staat in voor het beleid, de planning, financiering en het monitoren van de sector. Meer en meer wordt gestreefd naar een grotere rol van de privésector.

In mei 2014 werd het ‘Healthcare Transformation Plan’ geïnitieerd. Met dat hervormingsplan voor de sector streeft de overheid om:

  • financiële bescherming te bieden tegen al te hoge uitgaven m.b.t. gezondheidszorg
  • betere kwaliteit van de gezondheidszorg te garanderen
  • gelijke toegang tot de gezondheidszorg te creëren

In haar Zesde Ontwikkelingsplan streeft Iran naar een verhouding van 2,6 ziekenhuisbedden per 1000 mensen. Daarmee zou het land in de buurt van het globale gemiddelde komen. Om dat doel te bereiken moeten er de komende vijf jaar 115.000 nieuwe bedden bijkomen. Daarvoor wordt gedacht aan de bouw van 20 algemene ziekenhuizen met een capaciteit van 500 of 1000 bedden, goed voor een investering van 15 miljard USD.

Voor 2017 wordt er verwacht dat de bouwsector 10% zal bijdragen tot het Iraanse bbp, tegen 2025 zal dit stijgen tot 12%. De groei van de sector wordt aangedreven door een jonge en groeiende bevolking en grotere overheidsbudgetten die worden toegekend voor huizenbouw en infrastructuurprojecten. Voor de komende vijf jaar wordt er dan ook uitgegaan van een jaarlijkse groei van 6,1%. De waarde van de sector wordt tegen 2020 op 196 miljard USD geraamd.

De voedingsindustrie is een van de belangrijkste werkgevers in Iran, goed voor 16,8% van alle industriële jobs. Er zijn 11.200 actieve productie-eenheden, waarvan 56% kleinschalig. De vernieuwing van het machinepark met behulp van goedkope leningen is een belangrijke factor om de productie te kunnen opdrijven en het potentieel van de Iraanse voedingsindustrie volop te kunnen realiseren. Ook de verpakkingsindustrie staat voor een inhaalbeweging.

VAE

De VAE zijn een belangrijke olieproducent en -exporteur. Ze beschikken over de zesde grootste oliereserves ter wereld en de zevende grootste aardgasreserves. Het overgrote deel (94%) van de petroleum- en gasvoorraden bevinden zich op het grondgebied van het emiraat Abu Dhabi.

De VAE hebben de grootste CO2-voetafdruk ter wereld. Dat heeft enerzijds te maken met de enorme hoeveelheid elektriciteit die nodig is voor airconditioning en het ontzilten van water en anderzijds met het feit dat elektriciteit in de VAE gesubsidieerd wordt.

Het is duidelijk dat zonne-energie op zich onvoldoende is om de bevoorrading van de VAE te verzekeren. Op dit moment zijn er een tiental elektriciteitscentrales over de kustlijn verspreid die samen ongeveer 24.000 MW produceren. Een aanzienlijk deel van die productie gaat onmiddellijk naar de ontzilting van zeewater.

Nu de crisis van 2009 verteerd is, die vooral het emiraat Dubai trof, staan er opnieuw een aantal megaprojecten in de steigers. Met de vele infrastructuurprojecten in de pipeline, profileren de VAE zich nog nadrukkelijker als een van de belangrijkste logistieke hubs ter wereld.

De gezondheidssector is een van de prioritaire sectoren die de overheid van de VAE naar voren heeft geschoven. De overheid wordt dan ook geconfronteerd met een groeiende bevolking, een toegenomen levensverwachting en het vaker voorkomen van welvaartsziektes zoals diabetes, cardiovasculaire aandoeningen, obesitas, kanker … Bijgevolg wordt sterk geïnvesteerd in de gezondheidszorg in het algemeen.

De VAE heeft het hoogste waterverbruik ter wereld, terwijl het land geen rivieren heeft en het met weinig of geen regen moet doen. De regio is daarom genoodzaakt om zijn toevlucht te zoeken tot onconventionele methoden.

Saudi-Arabië

De Saudische economie is de grootste in de Golfregio en is lid van de G20-groep van grote economieën. Saudi-Arabië heeft een economie die sterk afhankelijk is van olie. Olie is goed voor ongeveer 87% van de begrotingsinkomsten, 42% van het bbp en 90% van de inkomsten uit export. Door de lange periode van lage olieprijzen en het besef dat een op primaire grondstoffen gebaseerde economie onhoudbaar is, wil de Saudische overheid haar inspanningen om de economie te diversifiëren, intensiveren en versnellen.

Die diversificatie heeft vorm gekregen in het ontwikkelingsplan 'Vision 2030', dat werd aangekondigd in april 2016, en meer specifiek in het ambitieuze 'National Transformation Program (NTP)'. Het uitvoeren van de 543 initiatieven vermeld in het NTP, zal de Saudische overheid 72 miljard USD kosten over een periode van vijf jaar, naast de 80 miljard USD die van de privésector moet komen.

Qatar

Qatar kan zonder meer een energiereus genoemd worden:

  • 13de grootste oliereserves ter wereld
  • 15% van de wereldreserves in aardgas
  • 3de grootste producent van aardgas ter wereld
  • de belangrijkste exporteur van LNG ter wereld

De economische groei van Qatar is nog altijd in grote mate afhankelijk van de olie- en gasindustrie en de vooruitzichten zijn, vooral voor gas en LNG, positief.

In het kader van de “Qatar National Vision 2030”, een nationaal ontwikkelingsprogramma, wordt massaal geïnvesteerd in het verbeteren van de infrastructuur. De aanleg van wegen, spoorwegen, metro en havens is in volle ontwikkeling. Daarnaast is Qatar gastland voor de Wereldbeker Voetbal in 2022, waarvoor onder meer 8 stadions worden gebouwd en tal van hotels. 

Ondertussen wordt ook gewerkt aan het ontwikkelen van speciale economische zones onder de projectnaam 'Manateq'. Dat is een nationaal initiatief om de Qatarese economie te diversifiëren, aangezien door de aanhoudende daling van de olieprijzen nood is aan andere bronnen van inkomsten.
De uitbouw van die mega-infrastructuur wordt voornamelijk gedragen door overheidsuitgaven. Bijna 350 miljard USD aan projecten is momenteel in de plannings- of bouwfase. Naast de projectmarkt zal er naar verwachting ongeveer 60 tot 70 miljard USD worden besteed aan hotelbouw, vrije tijd, toerisme, sport en recreatie.

Door de groeiende bevolking, hogere levensverwachting en een toename van chronische welvaartsziekten zoals diabetes en hart- en vaatziekten, neemt de vraag naar zorgvoorzieningen toe. Om aan die uitdagingen het hoofd te bieden, investeert de overheid stevig in de uitbouw van de gezondheidszorg.
Met een nieuwe nationale gezondheidsstrategie voor de periode 2018-2022 wil het ministerie van Gezondheid beter kunnen inspelen op de huidige uitdagingen. De strategie Our Health, Our Life' wil drie strategische doelen bereiken: betere gezondheid, betere zorg en een betere prijs-kwaliteitverhouding.

Libanon

Sinds het begin van de oorlog in Syrië kent de Libanese economie een relatieve stagnatie. De reële groei van het bbp fluctueert sinds 2011 tussen 0,8% en 2,8%, vergeleken met een percentage van 8 tot 10% tussen 2007 en 2010. Die trend zette zich verder in 2017, met een door de Wereldbank geschatte groei van 2%, net zoals in 2016.

De Libanese economie staat nog altijd onder druk. Voor 2018 verwacht de Wereldbank een economische groei van 2%, een niveau dat vergelijkbaar is met dat van 2017 en iets lager ligt dan de aankondiging van 2,2% in het begin van het jaar. Verder wordt het bbp voor 2017 geschat op 51,8 miljard USD en een bbp per hoofd van de bevolking van 8.524 USD. De verwachtte groei in 2018 ligt daarmee onder de prognose voor de MENA-zone, waar een gemiddelde groei van 3,1% wordt voorspeld.

Koeweit

Door de lage olieprijzen slinkt het handelsoverschot en is er momenteel een budgettair tekort. Dit begrotingstekort wordt voor 2017 geraamd op 3,62% van het bnp en zou in 2020 oplopen tot 4%. De overheidsschuld bedraagt momenteel zo’n 18,6% van het bnp en zou toenemen tot 24,66% in 2019 en 27% in 2020. Naar economische groei vertaalt zich dat tot een geraamde stijging van 2,8% in 2018 en 3,1% in 2019, wat lager is dan de gemiddelden van de vorige jaren.

Wel dient gezegd te worden dat Koeweit nog altijd een AA-kredietrating krijgt, voornamelijk door de enorme fiscale buffers die het heeft opgebouwd via zijn soeverein investeringsfonds, beheerd door de 'Kuwait Investment Authority', waarvan de middelen op zo’n 514 miljard USD worden geschat.
Parallel met deze lage olieprijzen doet er zich een bevolkingsgroei voor. Als de overheid dezelfde genereuze welvaartsdistributie wil garanderen voor zijn burgers moet de fiscale basis dus verbreed worden. Dat kan door de economie aan te zwengelen en belastingen te heffen. Voorlopig zijn er nog geen indicaties dat de overheid op zeer korte termijn de fiscale basis zal verbreden met extra belastingen. Analisten verwachten dat de introductie van btw - met een heffingsvoet van 5% - pas eind 2019 zal gebeuren, terwijl een aantal andere landen in de GCC al in 2018 btw hebben geïntroduceerd.

Deelnemen aan de contactdagen kan ENKEL OP INSCHRIJVING.
 

De contactdagen worden georganiseerd in samenwerking met Flanders Investment and Trade (FIT).

flanders investment and trade

Adres

Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant (kantoor Leuven)
Tiensevest 170
3000 Leuven

Wanneer

Prijs

Gratis, maar inschrijving is verplicht via onderstaande links:

Koeweit
Saoudi-Arabië - Oman
Verenigde Arabische Emiraten
Iran

Qatar
Libanon - Jordanië

Voorwaarden

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.

Made In Vlaams-Brabant
ING
Proximus
SD Worx
Logo Athlon
Logo Premed
Logo Randstad