Skip to main content

Businessclub Nieuwe Materialen - circulair

Samen met de POM West-Vlaanderen en met Vlaanderen Circulair organiseert Voka West-Vlaanderen een traject waarin de verschillende aspecten van circulaire economie worden toegelicht door experten en a.d.h.v. inspirerende cases.

Het is ook mogelijk om in te tekenen op afzonderlijke sessies! Ontdek ze hieronder.

Circulaire economie: ook iets voor uw bedrijf?

Naast IoT, big data en virtual reality is circulaire economie vandaag 1 van dé trending topics. Niet zonder reden want het staat vast dat circulaire economie de toekomst van onze industrie zal bepalen.

In haar actieplan 'CLOSING THE LOOP' bereidde de Europese Unie een pakket maatregelen voor. De komende maanden wordt in het Europees Parlement over een aantal wetgevende initiatieven gestemd.

Concreet betekent het dat ondernemingen er in de toekomst rekening mee moeten houden dat grondstoffen, producten en afvalstoffen zo goed en zo lang mogelijk benut moeten worden. Streefdoel is 70% hergebruik en recyclage tegen 2030.

Circulair wordt dus ook in uw bedrijf een thema.

In deze Businessclub Nieuwe Materialen krijgt u antwoorden op uw vragen aangevuld met inspiratie uit de praktijk.

Welke kansen biedt het (aankomende) beleid mij? Vormt het aankomende beleid een bedreiging voor mijn bedrijf? Hoe kan ik mijn bedrijfsmodel aanpassen om te evolueren naar een circulair model? Moet ik het design van mijn product aanpassen? Waar vind ik oplossingen? Waar vind ik de juiste partners? Op welke manier kan ik grondstoffen hergebruiken? Hoe herwaardeer ik oude producten?...

 

Programma

Dinsdag 26 september - 16u00-18u00 bij Prosafco Roeselare

Product/service businessmodellen

Ivo Dewit - www.uantwerpen.be/nl/personeel/ivo-dewit/ 

Omdat in een circulaire economie hergebruik, herstelling en technologische updates van bestaande producten zo belangrijk zijn, zullen bedrijven in de toekomst hun productaanbod aanvullen met diensten. In zo’n systeem wordt het gebruik van het product aan de consument aangeboden als een dienst. Heel wat bedrijven hebben al originele servicecomponenten toegevoegd aan hun product. Ivo Dewit wijst op de interne randvoorwaarden om succesvolle productservicesystemen te creëren.

Case: Prosafco - Wim Mylle en Michel Waumans – www.prosafco.be 

Prosafco geeft werkkledij, helmen en veiligheidsschoenen een tweede leven. Om de maximale levensduur van zijn producten te garanderen, biedt Prosafco zijn klanten de mogelijkheid een automatisch uitgiftesysteem voor persoonlijke beschermingskledij en veiligheidsschoenen te implementeren. Daarnaast zet Prosafco in op recyclage.

 

Dinsdag 7 november 2017 - 16u00-18u00 bij Bematrix Roeselare

Ecodesign

Evelyne Lafond - www.ecodesignlink.be 

Circulaire economie impliceert dat producten langer meegaan, makkelijker te repareren zijn, vrij zijn van giftige stoffen en volledig recycleerbaar. 80 % van de milieu-impact van een product wordt bepaald in de ontwerpfase.

Case: Curana BuZZ - Adriaan Debruyne  - www.saflot.be

 

Donderdag 14 december 2017 - 16u00-18u00 bij Vanheede Environment Group Rumbeke

Recyclage en textiel

Evelyne Lafond - www.ecodesignlink.be 

Case: Vanheede - Nico Kimpe – www.vanheede.com

Diverse recyclage- en herbestemmingsprojecten in de textielindustrie.

 


Voorbije sessies:

Dinsdag 25 april 2017 - 16u00-18u00 bij Desso Dendermonde

Circulaire economie en de rol van logistiek

Mathias Fahy - www.mobius.eu

Case: cradle to cradle bij Desso - Erik De Bisschop – www.desso.be

Sinds 2008 is streeft Desso ernaar om tegen 2020 alle producten volgens de Cradle to Cradle-design principes te vervaardigen.

Dinsdag 13 juni - 16u00-18u00 bij Maaklab VIVES Kortrijk

Circulaire economie en digitalisering (additive manufacturing/3D printing)

Jan Leyssen - www.regenerativedesign.eu

Case:  toepassing van 3D-printing in productie-omgevingen - Lieven Malfait – www.vives.be


 

Download hier de folder

Dit traject is een initiatief dat kadert binnen het West-Vlaamse beleid voor de Fabrieken voor de Toekomst. Met de Fabrieken voor de Toekomst concretiseert de provincie West-Vlaanderen en haar Provinciale Ontwikkelingsmaatschapij (POM) het Nieuw Industrieel Beleid van de Vlaamse regering op maat van de KMO’s. Via een partnerschap van alle relevante spelers, zowel op provinciaal als op Vlaams niveau, zet dit FvT-model in op de strategische pijlers die onze KMO’s ondersteunen in hun toekomstgerichte en duurzame ontwikkeling. Van open testinfrastructuur over gerichte dienstverlening en de uitbouw van innovatieve onderzoeksthema’s en aangepaste opleidingen. In een eerste fase wordt dit traject uitgewerkt voor de clusters waarin West-Vlaanderen op internationaal niveau excelleert: nieuwe materialen, voeding, bleu energy, machinebouw en mechatronica

 

Partners

Logo Vlaanderen Circulair
Logo KMO-portefeille
Logo Fabrieken voor de toekomst

Wanneer

Prijs

100 € per sessie (exclusief btw)

 

Extra info

Het is op dit moment niet mogelijk om te registreren voor deze activiteit.

Voorwaarden

Voka is erkend in het kader van de KMO-portefeuille (www.kmo-portefeuille.be). Dat betekent dat dit traject voor 40% betaald wordt door de Vlaamse overheid, mits uw bedrijf aan de voorwaarden voldoet. Ons erkenningsnummer is DV.O104126

 

Contactpersoon: Marijke Boucique

 

DHL
ING
Logo Mensura
Proximus
SD Worx