Businessclub Nieuwe Materialen - circulair

25/04/2017

Samen met de POM West-Vlaanderen en met Vlaanderen Circulair organiseert Voka West-Vlaanderen de komende maanden een traject waarin de verschillende aspecten van circulaire economie worden toegelicht.

De sessies worden ingevuld door experts ter zake, maar we laten ook concrete en inspirerende bedrijfscases aan het woord.

Circulaire economie: ook iets voor uw bedrijf?

 

Naast IoT, big data en virtual reality is circulaire economie vandaag 1 van dé trending topics. Niet zonder reden want het staat vast dat circulaire economie de toekomst van onze industrie zal bepalen.

In haar actieplan 'CLOSING THE LOOP' bereidde de Europese Unie een pakket maatregelen voor. De komende maanden wordt in het Europees Parlement over een aantal wetgevende initiatieven gestemd.

Concreet betekent het dat ondernemingen er in de toekomst rekening mee moeten houden dat grondstoffen, producten en afvalstoffen zo goed en zo lang mogelijk benut moeten worden. Streefdoel is 70% hergebruik en recyclage tegen 2030.

Circulair wordt dus ook in uw bedrijf een thema.

In deze Businessclub Nieuwe Materialen krijgt u antwoorden op uw vragen aangevuld met inspiratie uit de praktijk.

Welke kansen biedt het (aankomende) beleid mij? Vormt het aankomende beleid een bedreiging voor mijn bedrijf? Hoe kan ik mijn bedrijfsmodel aanpassen om te evolueren naar een circulair model? Moet ik het design van mijn product aanpassen? Waar vind ik oplossingen? Waar vind ik de juiste partners? Op welke manier kan ik grondstoffen hergebruiken? Hoe herwaardeer ik oude producten?...

 

Programma

 

Dinsdag 25 april 2017 - 16u00-18u00 bij Desso Dendermonde

Circulaire economie en de rol van logistiek

Mathias Fahy - www.mobius.eu

Case: cradle to cradle bij Desso - Erik De Bisschop – www.desso.be

Sinds 2008 is streeft Desso ernaar om tegen 2020 alle producten volgens de Cradle to Cradle-design principes te vervaardigen.

 

Dinsdag 13 juni - 16u00-18u00 bij Maaklab VIVES Kortrijk

Circulaire economie en digitalisering (additive manufacturing/3D printing)

Jan Leyssen - www.regenerativedesign.eu

Case:  toepassing van 3D-printing in productie-omgevingen - Lieven Malfait – www.vives.be

 

Dinsdag 26 september - 16u00-18u00 bij Prosafco Roeselare

Product/service business modellen

Ivo Dewit - www.uantwerpen.be/nl/personeel/ivo-dewit/ 

Case: Prosafco - Wim Mylle en Michel Waumans – www.prosafco.be 

Prosafco geeft werkkledij, helpen en veiligheidsschoenen een tweede leven.

 

Dinsdag 7 november 2017 - 16u00-18u00 bij Bematrix Roeselare

Ecodesign

Evelyne Lafond - www.ecodesignlink.be 

Circulaire economie impliceert dat producten langer meegaan, makkelijker te repareren zijn, vrij zijn van giftige stoffen en volledig recycleerbaar. 80 % van de milieu-impact van een product wordt bepaald in de ontwerpfase.

Case: Curana BuZZ - Adriaan Debruyne  - www.saflot.be

 

Donderdag 14 december 2017 - 16u00-18u00 bij Vanheede Environment Group Rumbeke

Recyclage en textiel

Evelyne Lafond - www.ecodesignlink.be 

Case: Vanheede - Nico Kimpe – www.vanheede.com

Diverse recyclage- en herbestemmingsprojecten in de textielindustrie.

 

Download hier de folder

 

Dit traject is een initiatief dat kadert binnen het West-Vlaamse beleid voor de Fabrieken voor de Toekomst. Met de Fabrieken voor de Toekomst concretiseert de provincie West-Vlaanderen en haar Provinciale Ontwikkelingsmaatschapij (POM) het Nieuw Industrieel Beleid van de Vlaamse regering op maat van de KMO’s. Via een partnerschap van alle relevante spelers, zowel op provinciaal als op Vlaams niveau, zet dit FvT-model in op de strategische pijlers die onze KMO’s ondersteunen in hun toekomstgerichte en duurzame ontwikkeling. Van open testinfrastructuur over gerichte dienstverlening en de uitbouw van innovatieve onderzoeksthema’s en aangepaste opleidingen. In een eerste fase wordt dit traject uitgewerkt voor de clusters waarin West-Vlaanderen op internationaal niveau excelleert: nieuwe materialen, voeding, bleu energy, machinebouw en mechatronica