Skip to main content
Atelier Verzuimbeleid

Atelier Verzuimbeleid

4-delige reeks: re-integratie en vermijden van langdurige afwezigheid 

Het aantal langdurig zieken blijft stijgen in België en de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid exploderen. Hoe kunnen we daar iets aan doen? Hoe zorgt u ervoor dat werknemers die langdurig afwezig waren door ziekte naderhand vlot terug kunnen worden geïntegreerd? 

Tijdens deze 4-delige reeks gaan we in kleine groepen aan de slag om een concreet re-integratieplan uit te werken dat aansluit bij de context en waarden van uw bedrijf. Omdat voorkomen nog altijd beter is dan genezen, besteden we ook uitgebreid aandacht aan het vermijden van verzuim. Om de re-integratie te bevorderen is sinds 1 december 2016 overigens ook een nieuw koninklijk besluit in voege.

Sessie 1 - Verzuimbeleid, visie & missie 

Werken aan een doordacht verzuimbeleid rendeert. De context en eigenheid van uw organisatie bepaalt de accenten die in dit beleid moeten gelegd worden. Uw bedrijfsvisie en missie vormen het onontbeerlijk vertrekpunt om uw verzuimbeleid vorm te geven.

Sessie 2 - Kort verzuim & gedrag: hoe beïnvloeden? 

Kort verzuim (<14 dagen) is de meest voorkomende en storende vorm van absenteïsme in België. U kunt dit als werkgever nochtans actief terugdringen.
•     drempelverhogende maatregelen
•     leidinggevenden alert maken voor signalen van hun medewerkers

Sessie 3 - Lang verzuim & verzuimpreventie: praktisch bekeken 

Maatschappelijke trends zoals vergrijzing en toenemende druk hebben een grote invloed op de duur van verzuim. Steeds meer werknemers vallen voor een langere periode uit.
•    verzuim concreet aanpakken
•    wettelijk preventiebudget gericht inzetten 
•    praktische tips, concrete voorbeelden en cases om u te inspireren

Sessie 4 - Re-integratie versnellen en een stappenplan opmaken 

Tijdens deze laatste sessie maken we samen een concreet stappenplan op dat duurzame re-integratie bevordert.
•    wat moet opgenomen worden in uw re-integratieplan en wie maakt het op?
•    arbeidsrechterlijke omkadering van re-integratie
•    opvolging en evaluatie van het plan en het beleid

Doelgroep

Zaakvoerders, verantwoordelijken en HR-professionals. Kortom, iedereen die een re-integratiebeleid wil opzetten in de organisatie.

Spreker

Deze 4-delige reeks wordt gecoördineerd door Piet Janssen, Mensura.

Informatie en inschrijvingen

Meer weten? Stuur een mailtje naar Arne Oosthuyse of bel 09 266 14 53.

Adres

Voka Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen (Voka Box)
Lammerstraat 18
9000 Gent

Wanneer

Prijs

Voka-leden: €650, excl. btw

 

Niet-leden: op aanvraag

 

Nog geen lid? Neem contact op met welkom@voka.be voor info over onze vele ledenvoordelen.

Extra info

Het is op dit moment niet mogelijk om te registreren voor deze activiteit.

Voorwaarden

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.

 

10% korting voor een tweede deelnemer van hetzelfde bedrijf.
 


Voor deze activiteit kan u kmo-portefeuille aanvragen, indien u hiervoor in aanmerking komt. Ons registratienummer is DV.O105301. Registreer u nu op www.kmo-portefeuille.be

 

kmo-portefeuille

 

Hulp nodig?

Domestic Services
Banque de Luxembourg
Deloitte
ING
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
BovaEnviro+
GutzandGlory
G4S
Soundfield
Jobat