Atelier GDPR voor Sales & Marketing (VOLZET)

15/03/2018

Atelier GDPR


Met de komst van de GDPR, General Data Protection Regulation, die op 25 mei 2018 van kracht wordt, is het bij veel bedrijven alle hens aan dek om alles tijdig in orde te krijgen.

Naast een zee aan interne klantengegevens is er binnen het bedrijf nog een veelvoud aan externe 'commerciële' klantgegevens die vaak bij het sales- en marketingdepartement bewaard worden. Denk maar aan de dagelijkse promotiemails die de deur uit gaan, direct mailings, het up-to-date houden van klantendatabanken,…

 

Bent u er zich als marketeer en/of sales van bewust dat u een grote verantwoordelijkheid draagt om het bedrijf GDPR-compliant te krijgen en te houden? Het zijn niet alleen monsterboetes die dreigen. Een data-incident kan ook negatieve gevolgen hebben voor uw bedrijfsimago.

Tijdens dit atelier ondersteunen we u om uw bedrijf GDPR-compliant te maken. We geven u inzicht in de nieuwe privacywetgeving met praktische voorbeelden en tips om GDPR-compliant te worden en te blijven.

Het atelier bestaat uit 3 sessies: we starten met een inleidende sessie waarin we dieper ingaan op de theorie, daarna volgt een sessie rond de impact van de GDPR op marketingactiviteiten en ten slotte ronden we het atelier af met een sessie waarin we dieper ingaan op GDPR en salesactiviteiten. Tijdens deze laatste twee sessies zal de impact van de nieuwe Europese wetgeving duidelijk worden aan de hand van praktische oefeningen.

Sessie 1: Inleiding tot GDPR
Donderdag 15 maart van 9u30 tot 12u30
Tijdens de eerste sessie bekijken we de nieuwe wetgeving van naderbij. Wat zijn de definities, regels en voorwaarden die hierin worden beschreven. Tijdens deze voormiddag krijgt u ook antwoorden op vragen als: wat houdt de GDPR nu in, wat betekent data in deze wetgeving, welke soort data zijn er en waar bevinden die zich in het bedrijf, …

Sessie 2: Impact van GDPR op marketingactiviteiten
Donderdag 22 maart van 9u30 tot 12u30
Tijdens de tweede sessie gaan we dieper in op de manier waarop deze wetgeving bepalend is voor de marketingstrategie van het bedrijf. Tijdens deze voormiddag krijgt u antwoorden op vragen als: waar moet ik op letten bij e-mailmarketing en direct marketing als ik GDPR-compliant wil zijn en blijven, welke analyses mag ik nog doen, op welke manier kan ik aan social media monitoring doen, hoe kan ik mijn CRM inzetten na de invoering van de GDPR, … Kortom: wat is het marketingspeelveld in 2018?

Sessie 3: Impact van GDPR op salesactiviteiten
Donderdag 29 maart van 9u30 tot 12u30
Tot slot gaan we tijdens de laatste voormiddagsessie in op de impact van de nieuwe privacy wetgeving op salesactiviteiten en wat deze nu net voor u en uw salesteam betekent. Vragen zoals: hoe zal lead generation en prospecting er vanaf 25 mei 2018 uitzien, welke verantwoordelijkheden draagt een salesmedewerker, wat zijn de valkuilen, do’s en don’ts,…zullen tijdens deze sessie behandeld worden.


Het atelier vormt een traject van drie interactieve sessies waarbij ook dieper ingegaan wordt op de persoonlijke vragen van de deelnemers. Hebt u reeds enkele praktische vragen omtrent GDPR, schrijf u dan zeker in voor dit atelier.


Doelgroep: 
Bedrijfsleiders en medewerkers van kmo's die hun bedrijf GDPR-compliant willen krijgen en houden.

Trainer: 
KOOACH