Atelier: financiële KPI's

20/06/2017

Meten = weten, dat weet iedereen. Maar om dit op financieel vlak goed te kunnen doen, moet u als ondernemer of manager de interactie tussen de resultatenrekening en de balans van uw onderneming begrijpen. Daarnaast moet u een beperkt aantal financiële kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) opvolgen. Tijdens dit strategisch traject krijgt u deze vaardigheden onder de knie.

Programma

U leert de volgende zaken meten, analyseren en begrijpen:

Op basis van de balans

 • Liquiditeit & (de behoefte aan) bedrijfskapitaal
 • Solvabiliteit
 • Schuldgraad

Op basis van de resultatenrekening

 • Brutomarge
 • Toegevoegde waarde
 • EBITDA - EBIT
 • Netto resultaat
 • Vrije cash
 • Productiviteit
 • Terugbetalingscapaciteit
 • Verschil tussen cash flow en winst

Op basis van de jaarrekening

 • Operationeel rendement
 • Financieel rendement
 • De DuPont-Chart

De theorie wordt aangevuld met tal van praktijkoefeningen. We analyseren de resultatenrekening en de balans van alle deelnemers en bespreken deze analyses. Ook de sociale balans, de waarderingsregels, het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het eventuele verslag van de Commissaris van de deelnemende bedrijven komen aan bod.

We bekijken de invloed ervan op de liquiditeit, het bedrijfskapitaal, de solvabiliteit, de rendabiliteit, toegevoegde waarde en kasstromen.

Trainer

Geert Dauwe  ondersteunt kmo's om hun strategische missie en doelstellingen te realiseren.

Meer info bij

Maud Delvoie via maud.delvoie@voka.be of 016 89 19 80.

 

Partners