Atelier: AEO certificering

21/03/2018

Als je een veilig en betrouwbaar bedrijf bent, wil je dit ook uitstralen naar buiten toe. Hiervoor kan je een AEO-certificaat krijgen van de Europese Unie. Zo'n AEO-certificaat - Authorised Economic Operator - wordt uitgereikt aan gekwalificeerde bedrijven in de EU-lidstaten. Onder andere douanetransacties verlopen vlotter met zo'n document in de hand. Tijdens deze opleiding helpen we je op weg bij de aanvraag van dit certificaat.

Programma

Met een kleine groep deelnemers word je tijdens 5 sessies professioneel begeleid bij het aanvraagproces voor AEO.

Op het einde van een traject heb je een afgewerkte aanvraag klaar die je kan opsturen naar de FOD Financiën.

  1. Inleiding en AEO application request
  2. Vragen uit de eerste sessie en de thema’s ‘self-assessment’ en ‘douane’
  3. Vragen uit de tweede sessie en de thema’s ‘ICT’ en ‘solvabiliteit’
  4. Vragen uit de derde sessie en het thema ‘security’
  5. Finale aanvraagproces en info over volgende stappen (audit, …)

Voordelen op commercieel niveau:

minder vertraagde zendingen - beter voorraadbeheer - verbeterde samenwerking met leveranciers en klanten - meer communicatie tussen partners in de logistieke keten - meer rendabiliteit

Voordelen op nationaal niveau:

- minder fysieke verificaties of documentaire controles - prioritaire behandeling bij controles & keuze van plaats van controle - vermindering of vrijstelling van zekerheidsstelling inzake douane - vereenvoudigde procedures voor het verkrijgen van een vergunning douanevereenvoudiging - voorafgaande kennisgeving fysieke controle in geval van gebruik van een summiere aangifte

Trainer

Lieve Lombaert

Meer info bij

Anja De Clercq via anja.declercq@voka.be of 02 255 20 24.