Skip to main content
Antwerp Real Estate 2017

Antwerp Real Estate 2017

ARE 2017

Uw vastgoed in de spits?

Locatie en omgeving zijn doorslaggevend voor de waarde van vastgoed. Centraal gelegen panden in voorstedelijke gebieden, stadscentra en knooppunten met goede mobiliteit en bereikbaarheid liggen het best in de markt. Dat is zeker ook te merken in Antwerpen, waar mobiliteitsopties een absolute meerwaarde zijn!

Mobiliteit is dan ook het centrale thema van dit vastgoedcongres. Overkappingsintendant Alexander D’Hooghe geeft u een inkijk in hoe hij invloed van mobiliteit ziet op vastgoed en geeft ook duiding bij de overkappingsplannen van de Antwerpse ring. Stefaan Martel (Bopro) bekijkt het thema vanuit zijn oogpunt als vastgoeddienstverlener. En Antwerps burgemeester Bart De Wever brengt de inspanningen en toekomstvisie van Stad Antwerpen in kaart.

PROGRAMMA

Vanaf 14.30 uur  

Ontvangst

15.00 uur   
Verwelkoming
Stéphane Verbeeck
voorzitter, Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland
vicevoorzitter BVS voor het Vlaamse Gewest

15.15 uur        
De invloed van mobiliteit op vastgoed
Alexander D’Hooghe
partner, ORG design office and think tank
professor architecture and urbanism, MIT
intendant voor leefbaarheidsprojecten voor de R1 in Antwerpen

16.10 uur    
De link tussen vastgoed en mobiliteit vanuit het oogpunt als vastgoeddienstverlener
Stefaan Martel
director operations & sales for commercial real estate, Bopro

16.35 uur        
De visie van Stad Antwerpen
Bart De Wever
burgemeester van Antwerpen

16.55 uur        
Slotwoord
Philippe Van den Broeck
voorzitter, Real Estate Society (RES)

17.00 uur        
Netwerkreceptie
 

DOELGROEP
Iedereen die geïnteresseerd is in de evolutie van de vastgoed- en woningbouwsector.
 

Over Voka - KvK Antwerpen-Waasland: Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland telt meer dan 3.000 leden en is actief op het gebied van netwerking, belangenbehartiging en dienstverlening. De Antwerps-Wase Kamer maakt deel uit van de alliantie Voka - het Vlaams netwerk van ondernemingen -  dat 18.000 bedrijven, 69 % van de private werkgelegenheid en 65% van de toegevoegde waarde vertegenwoordigt in Vlaanderen en Brussel. De Voka-alliantie groepeert de Voka vzw en de zeven regionale Kamers van Koophandel (KvK).
www.voka.be/antwerpen-waasland

Voka - KvKAW

De Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS) vertegenwoordigt sinds meer dan 50 jaar drie belangrijke vastgoeddisciplines: vastgoedontwikkelaars, vastgoedinvesteerders en vastgoedverkavelaars. De leden van de BVS vertegenwoordigen: 85% van de kantoormarkt, 60% van de markt van handelsruimte en 40% van de ontwikkeling van de residentiële markt. De vastgoedontwikkelaars, vastgoedinvesteerders en vastgoedverkavelaars combineren de juridische, financiële, technische & stedenbouwkundige kennis om creatieve, coherente en duurzame vastgoedprojecten tot stand te brengen. De BVS begeleidt hen in alle facetten van hun activiteiten. 
www.upsi-bvs.be

BVS

Steeds meer investeerders vinden de weg naar Antwerpen. Antwerpen heeft niet alleen een rijkdom aan uitstekende musea, pittoreske galerijen, mooie architectuur en schilderachtige straten en pleinen. Ook zijn de cultuur en geschiedenis, het bruisende nachtleven, de restaurants en de uitstekende winkels vlot bereikbaar via lucht, trein, auto en zelfs water. De Antwerpse commerciële vastgoedsector biedt stabiliteit en een enorm groeipotentieel door constante innovatie in faciliteiten, architectuur, comfort, energie-efficiëntie en de aanwending van publieke ruimten. Kortom: Antwerpen is uw bestemming voor zaken!
www.antwerpen.be
 

Stad Antwerpen

Real Estate Society (RES) is het Alumni Netwerk van de Master in Real Estate (MRE) opleiding van Antwerp Management School. RES wordt geleid door MRE alumni, op een vrijwillige basis en zonder winstoogmerk onder de vorm van een vzw. Onze missie is de vastgoedsector professionaliseren door een breed platform te bieden voor de ontmoeting van alle operatoren in vastgoed en ruimtelijke ordening en hun professionalisering te stimuleren en uit te dragen, zowel in private als publieke organisaties delen van kennis, uitwisselen van ideeën en “best practices” door netwerken te stimuleren van academische en praktische kennis, vaardigheden en opleidingen in vastgoed.
www.res-vzw.be


RES
 

Adres

KBC-Toren Antwerpen
Schoenmarkt 35
2000 Antwerpen

Wanneer

Prijs

290 euro (excl. btw)

Voorwaarden

Annuleren kan enkel schriftelijk tot en met 4 oktober 2017. Nadien blijft het volledige bedrag van de factuur verschuldigd. Een ingeschreven deelnemer mag zich wel door een andere persoon laten vervangen.
 
Gelieve uw aanvraag bij kmo-portefeuille pas in te dienen nadat u de factuur heeft ontvangen.
 

Recupereer een deel van uw opleidingskosten via de kmo-portefeuille. De aanvraag moet ten laatste twee weken na de start van de opleiding gebeuren op http://www.kmo-portefeuille.be/. Indien u beroep doet op de kmo-portefeuille, dient u nog btw op de volledige opleidingskost te betalen.
 
Benodigde informatie kmo-portefeuille:
Het registratienummer van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland: DV.O104083.
Type dienstverlening: opleiding
Datum inschrijving: factuurdatum
Projectbedrag: €290 (btw dient rechtstreeks aan ons betaald te worden)

Deze opleiding is erkend door BIV voor 1 uur permanente vorming. Gelieve uw erkenningsnummer te vermelden bij uw inschrijving!

Heeft u nog vragen? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren: 03 232 22 19 of sem.aw@voka.be.

Deloitte
facilicom
Four & Five
ING
Logo Mensura
NN
Proximus
Recrewtment
SD Worx