Actua: De innovatiesubsidies vereenvoudigd

16/03/2018

Je bedrijf maakte in het verleden misschien al gebruik van een subsidie voor onderzoek & ontwikkeling (O&O). Of misschien ook niet? In beide gevallen is er goed nieuws. Begin 2018 voert het Agentschap Innoveren en Ondernemen een vereenvoudiging door van de aanvraagprocedure voor O&O subsidies.

Centraal staat voortaan een aanpak op maat van het bedrijf.  Een team van bedrijfsadviseurs en een gans netwerk van externe partners ondersteund door het Agentschap staat voor je klaar om je innovatieplannen en groeiambities te realiseren. Ze helpen je plannen concreet onderbouwen, brengen je in contact met geschikte partners, geven advies rond mogelijke aandachtspunten in je aanpak en begeleiden je ook bij de subsidie-aanvraag. In deze sessie wordt de nieuwe aanpak toegelicht. Mogelijk het begin van de realisatie van jouw innovatieplannen met steun van de Vlaamse Overheid.

Inhoud:

  • Verwelkoming en situering van de veranderingen
  • Bedrijfsgetuigenis: ‘Hoe ervaart een ondernemer de ondersteuning door de overheid?’
  • Toelichting van het nieuwe subsidie-instrument ‘Ontwikkelingsprojecten’
  • Toelichting van de toekomstige rol en op maat dienstverlening van het Innovatiecentrum
  • Vragen en afronding
  • Netwerking met mogelijkheid tot individuele vragen aan bedrijfsadviseurs

AIO logo