Aansprakelijkheid in geval van werken met buitenlandse (onder)aannemers, dienstverleners en uitzendkantoren

14/06/2018

Meer en meer buitenlandse dienstverleners begeven zich op de Belgische markt. De werknemers blijven vaak in dienst van hun buitenlandse werkgever en worden naar België gedetacheerd. Maar vergis u niet, ook de buitenlandse dienstverleners moeten zich houden aan de Belgische regels inzake aanneming van werk en uitzendarbeid en moeten bepaalde minimum  loon-en arbeidsvoorwaarden naleven. Zo niet kan u als Belgische klant in bepaalde gevallen aansprakelijk worden gesteld. Daarenboven geldt er een ketenaansprakelijkheid in geval van tewerkstelling van illegale werknemers.

In deze sessie geven we u een overzicht van de mogelijke risico’s die u steeds voor ogen moet hebben in geval van werken met buitenlandse (onder)aannemers, dienstverleners en uitzendkantoren en hoe u zich hiertegen dient te beschermen. De bestrijding van de sociale fraude staat immers prioritair op de agenda van de sociale inspectiediensten en ook in 2018 zullen de controles worden opgevoerd.

Dit komt zeker aan bod:

 • Wanneer is er sprake van een echte detachering? Nieuwigheden ingevolge de wet van 11 december 2016.
 • Wanneer is er sprake van verboden ter beschikkingstelling van personeel? Onder welke voorwaarden kan ik de werknemers van mijn buitenlandse (onder)aannemer/dienstverlener bepaalde instructies geven ? Wat zijn mijn  risico’s als Belgische klant indien deze voorwaarden niet vervuld zijn?
 • Onder welke voorwaarden kan ik een beroep doen op een buitenlands uitzendkantoor?  Wat zijn mijn risico’s als Belgische klant  indien deze voorwaarden niet vervuld zijn?
 • Welke loon-en arbeidsvoorwaarden moet mijn buitenlandse (onder)aannemer/dienstverlener of het buitenlands uitzendkantoor in België naleven? Kan ik als Belgische klant aansprakelijk zijn indien mijn buitenlandse (onder)aannemer/dienstverlener/het buitenlands uitzendkantoor deze niet naleeft  en/of de lonen niet correct betaalt? Wat houdt de nieuwe hoofdelijke aansprakelijkheidsregeling voor de loonschulden in de bouwsector in?
 • Wat indien de buitenlandse (onder)aannemer/dienstverlener of het buitenlandse uitzendkantoor werkt met illegale werknemers of hun (onder)aannemer? Kan ik als Belgische (eind) klant hiervoor aansprakelijk zijn?
 • Welke zijn mijn controleverplichtingen als Belgische klant? Wat indien de werknemers niet in het bezit zijn van een Limosa-formulier en/of A-1 formulier?
 • Wat is de rol van de verbindingspersoon en welke documenten kan de sociale inspectie opvragen? Welke andere handhavingsmaatregelen zijn er sinds de wet van 11 december 2016 van toepassing?
 • Welke nieuwe gegevens moeten er sinds 1 oktober 2017 bij de Limosa-aangifte worden gemeld?
 • Kan ik met buitenlandse zelfstandigen werken? Welke zijn mijn risico’s? Waar moet ik op letten?
 • Mogelijke impact Europees voorstel tot  aan aanpassing van de detacheringsrichtlijn voor België.
 • Checklist werken met buitenlandse (onder)aannemers en uitzendkantoren.

Doelgroep

HR-managers, personeelsverantwoordelijken of medewerkers HRM die geconfronteerd worden met tewerkstelling in een internationale context.

Docenten

Sophie Maes, Attorney – Partner, Claeys & Engels
Dries Faingnaert, Sr. Associate, Claeys & Engels

Erkenningsnummer KMO-portefeuille:

DV.O105507

Bespaar een aanzienlijk deel op de prijs van de opleidingskost. Aanvraag dient te gebeuren ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding. Voor specifieke voorwaarden zie www.kmo-portefeuille.be.

Meer info

Valerie Jennes, +32 11 56 02 35, valerie.jennes@voka.be

KMO-portefeuille   Mensura    Proximus