Skip to main content
  • 8876: problematiek langdurig parkerende vrachtwagens

8876: problematiek langdurig parkerende vrachtwagens

'Wij hebben in onze industriezone een probleem van langdurig  geparkeerde vrachtwagens (vaak buitenlandse chauffeurs) op niet voorziene plaatsen. Dit leidt tot verschillende problemen; zwerfvuilproblematiek, onhygiënische hinder, geluidsoverlast en soms criminaliteit. Wat kunnen wij hiertegen ondernemen?'

Antwoord: Met de alliantie van de Kamers Mechelen, Kempen en Antwerpen-Waasland wordt momenteel werk gemaakt van een dossier over deze stationeringsproblematiek waarin op basis van verschillende praktijkvoorbeelden oplossingen naar voren worden gebracht. Deze kunnen inspiratie brengen aan lokale besturen om naar duurzame oplossingen te zoeken. Lees hier de inspiratienota

Kan Voka mij helpen?

Stuur ons een sms op 8876

Hoe kunnen we u helpen?