Skip to main content
  • 8876: fiscale aftrekbaarheid elektrische fietsen

8876: fiscale aftrekbaarheid elektrische fietsen

 'Wij willen met onze firma elektrische fietsen aanschaffen voor het personeel. Op welke termijn moet dit worden afgeschreven? En mag een fiets voor 120 % of voor 100 % in mindering gebracht worden?'

Het antwoord: 

In theorie is het zo dat de kosten om bij het personeel specifiek het gebruik van de fiets (dus ook elektrische fiets en zelfs speed pedelecs) aan te moedigen voor woon-werkverplaatsingen door de werkgever fiscaal voor 120 % in mindering mogen worden gebracht, in de mate dat die kosten zijn gedaan en werden gemaakt voor:

  • het verwerven, bouwen of verbouwen van een onroerend goed dat bestemd is voor het stallen van fietsen tijdens de werkuren van het personeel, of voor het ter beschikking stellen van het personeel van een kleedruimte of sanitair, al dan niet met douches
  • het verwerven, onderhouden en herstellen van fietsen en hun toebehoren, die ter beschikking worden gesteld van het personeel. Bij verwerving van de fiets door de werkgever is zowel aankoop als financiële leasing 120% aftrekbaar. Operationele leasing valt onder 100% aftrekbaarheid.

Investeringen in fietsen moeten steeds lineair worden afgeschreven, over een termijn van minimum 3 jaar.

Uiteraard is dit in algemeenheid en bekijkt elke bedrijfsleider best hoe dit bij zijn onderneming best kan worden toegepast. Daarom is het altijd verstandig om eens met uw boekhouder of fiscaal adviseur samen te zitten en na te gaan wat de beste mogelijkheden zijn in uw specifiek geval. Hij is normaal gezien ook steeds op de hoogte van de laatste fiscale evoluties.

Kan Voka mij helpen?

Stuur ons een sms op 8876

Hoe kunnen we u helpen?