Skip to main content
  • 10 concrete beleidsaanbevelingen om invoering duaal leersysteem te versnellen

10 concrete beleidsaanbevelingen om invoering duaal leersysteem te versnellen

Het decreet duaal leren wordt in de loop van de volgende maanden besproken in het Vlaams parlement. Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland formuleerde daarom 10 beleidsaanbevelingen om de invoering van het duaal leersysteem te versnellen.  

1. Geef voorrang aan technische sense- en specialisatiejaren
Wegens praktische haalbaarheid met studenten van 18+ (arbeidsrijpheid, betere mobiliteit, geen beperkingen rond shiftsysteem…)

2. Werk operationeel traject uit op niveau school-bedrijf 
Efficiënter dan brede regionale overlegstructuren.

3. Werk met trajecten op maat in functie van de opleiding 
60 procent van de leertijd op de werkvloer is niet in alle studierichtingen haalbaar, wegens te veel uren algemene vakken.

4. Bouw vooraf voldoende contactmomenten in tussen leerling en bedrijf
Deze zijn belangrijk om wederzijds juiste verwachtingen te creëren.

5. Theoretische basiskennis aanleren en bijsturen blijft taak van de school
Dit geeft de beste garantie dat alle leerlingen in het bedrijf starten met zelfde basiskennis.

6.  Geef extra ondersteuning aan kmo’s
Administratie en financiële investering schrikt kleinere bedrijven af.

7.  Géén draagvlak voor een betaald statuut
In opleidingen waar de nadruk ligt op competentieverwerving en niet op werken.

8. Minimum tweemaandelijk face to face-contact tussen mentor en school
Digitaal overleg is niet voldoende genuanceerd en houdt praktische beperkingen in.

9. Langere ‘leerplekstages’ werken beter dan versnipperde leermomenten
Wekelijkse versnippering bemoeilijkt sociale integratie op de werkvloer.

10. Bundel de eindevaluatie van de leerling bij de hr-verantwoordelijke bedrijf
Belangrijk om het oordeel van verschillende mentoren in de juiste context te plaatsen.

Contacteer pieter.leuridan@voka.be voor meer informatie.