LAB: Hoe optimaliseer ik mijn magazijn?

Dé audittechniek om tot de juiste verbeterinzichten te komen.

Met de audittechniek krijgt u inzichten in de huidige werking van uw magazijn en worden de verbetermogelijkheden via een SWOT-analyse blootgelegd. De audit geeft de quick wins aan en creëert inzichten voor zowel voortdurende verbetertrajecten als BPR (business project re-engineering.

De auditmethodiek is gebaseerd op de volgende stappen:

 • Stap 1: De rol van het magazijn scopen en confronteren met de markteisen 
 • Stap 2: De goederenstromen mappen 
 • Stap 3: Logistieke sleutelmomenten zoeken (PQRST) via product- en kwantiteitsanalyse 
 • Stap 4: De huidige lay-out evalueren en de ideale lay-out bepalen via SLP (systematic lay-outplanning) 
 • Stap 5: Een SWOT-analyse opstellen
   

De audittechniek is gebaseerd op Systematic Lay-outplanning, die zowel van toepassing is voor greenfield- als brownfieldanalyses en zowel voor distributie- als productieomgevingen. Vanuit die methodiek kan men zowel overgaan tot een Kaizen-aanpak van voortdurend verbeteren, of tot het doorvoeren van een schoktherapie via BPR, om nadien over te schakelen naar een Kaizen-aanpak.

Doel 
Al te vaak wordt in de magazijnomgeving gewerkt vanuit buikgevoelens en is alles weinig onderbouwd. De echte triggers waarop het magazijn moet werken, zijn verborgen in de goederenstroom. De audit zorgt voor een aanpak, die stap voor stap duidelijkheid schept.

Methodiek
Van bij de start maakt u onder begeleiding van de trainer kennis met de SLP-techniek. De praktijksituaties van de deelnemers worden grondig geanalyseerd en op het einde van de  sessies brengen we een inspiratiebezoek aan een bedrijf dat de aanbevelingen succesvol heeft geïmplementeerd.

Voor wie
Leidinggevenden uit productie of logistiek die het verbeterpotentieel willen kennen voor hun magazijnwerking en een TO BE-actieplan willen opstellen.
Consultants en adviesbureaus worden niet toegelaten.

Programma

 • Randvoorwaarden en situering magazijn 
 • Doorlichting van de AS IS-situatie 
 • Opstellen SWOT magazijnwerking 
 • Bepalen van de ideale lay-out en confrontatie met de ideale lay-out 
 • Rondleiding in een voorbeeldbedrijf Opstellen actieplan ter verbetering 


Resultaat 
Na het LAB heeft u de nodige inzichten om de eigen magazijnwerking te kunnen evalueren via een SWOT-diagram, om van daaruit een plan ter optimalisering op te stellen.

Trainer
Eric VandenbusscheEric Vandenbussche, Managing director Logflow NV, heeft meer dan 20 jaar logistieke en managementervaring binnen Emac (Allen Bradley), Philips Brugge, WDT industries, OMC Europe en Katoennatie. In 2000 stichtte Eric Vandenbussche een advieskantoor voor logistiek met specialisatie op het gebied van warehousing. Het herdenken van bestaande magazijnomgevingen of het ontwerpen van nieuwe magazijnen is zijn focus.

Praktisch


Wanneer

Sessie 1: Vrijdag 17 februari 2017 van 8u30 tot 12u00
Sessie 2: Vrijdag 24 februari 2017 van 8u30 tot 12u00
Sessie 3: Vrijdag 10 maart 2017 van 8u30 tot 12u00
Sessie 4: Vrijdag 24 maart 2017 van 8u30 tot 12u00
Sessie 5: Vrijdag 21 april 2017 van 8u30 tot 12u00


Waar

Voka - Kamer Van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9 A
8500 Kortrijk

Prijs & annulatievoorwaarden


Voka-lid: 550 euro (excl. btw)
Niet-lid: 715 euro (excl. btw)

Na facturatie worden geen wijzigingen meer aangebracht.Een schriftelijke bevestiging volgt, vergezeld van een factuur. Annuleren kan enkel schriftelijk (per brief of fax) min. 7 werkdagen voor de aanvang van het LAB. Zoniet blijft het volledige bedrag van de factuur verschuldigd. Een ingeschreven deelnemer mag zich evenwel door een andere persoon laten vervangen.

Deze opleiding kadert in het beleid van het Agentschap Innoveren & Ondernemen. Aan de hand van innovatieve bedrijfsnetwerken is het de bedoeling om een dynamiek op gang te brengen binnen een groep van ondernemingen waarvan verwacht wordt dat ze via een intense samenwerking een concreet actiepaln uitvoeren, met een aantoonbare economische meerwaarde. In dit kader kunnen wij u deze opleiding aanbieden aan verminderde prijs (voor voka-leden: 550 euro voor niet-leden: 715 euro)

In samenwerking met

EducationDetail

In de kijker

Eerstvolgende evenementen

Contactpersonen