Prof. Schoors: 'de vergrijzing is niet meer te betalen'

23/11/2012

Enkele van zijn voorstellen: de pensioenleeftijd optrekken tot 67, de lasten op arbeid verlagen en de btw en de lasten op kapitaal verhogen.

 

Stijn Decock, hoofdeconoom van Voka, zorgde voor een boeiende inleiding. Hij analyseerde 9 globale megatrends die een grote invloed hebben op de economie, van de vergrijzing over economische clustering tot technologische veranderingen en financiële instabiliteit.

 

Daarna was het woord aan prof. Koen Schoors, één van de auteurs van het boek ‘De perfecte storm’. Onze economie is de jongste jaren als een lappenpop door elkaar geschud. Eerst raasde de bankencrisis als een orkaan over de hele wereld. Kort daarop donderde de eurocrisis vanuit het Zuiden van Europa als een vloedgolf over het hele continent. Tot overmaat van ramp staat er nu een vergrijzingscrisis voor de deur waar we niet op voorbereid zijn. Samen vormen die drie crisissen de perfecte storm.

Aan de hand van ‘onaangename rekenkunde’ toonde prof. Schoors aan dat de factuur van de vergrijzing niet meer betaalbaar is. We leven niet alleen veel langer terwijl we veel minder lang werken, maar door de ontgroening moeten ook steeds minder jongeren de pensioenen en sociale zekerheid betalen.

 

De oplossing voor het probleem is volgens hem tweeledig: snoeien in de uitgaven - denk maar aan die van de gemeenschappen en gewesten en de sociale zekerheid - en vooral: mensen langer aan het werk houden. Op die manier dragen ze langer bij aan het systeem, terwijl ze er minder snel een beroep op moeten doen. Hij pleitte wel voor aanpassingen in jobinhoud én een herziening van het systeem van lonen gekoppeld aan anciënniteit.

 

Voor een economische relance ziet prof. Schoors geen heil in een indexsprong als structurele oplossing, wel in een combinatie van een verlaging van de lasten op arbeid en een verhoging van de btw. Zijn voorstel is om daarnaast af te stappen van het huidige systeem van de index, en dat te vervangen door een jaarlijkse stijging van 2%.

 

 
In de kijker

Contactpersonen

 • Rita Caby
  Managementassistant talent en ondernemen
  tel: 056 23 50 42 - 0472 98 07 29
  e-mail: rita.caby@voka.be
 • Daan Hooghe
  Projectverantwoordelijke talent en ondernemen
  tel: 056 23 50 63
  e-mail: daan.hooghe@voka.be
 • Bruno Delaere
  Sales projecten talent, internationaal ondernemen en innovatie
  tel: 056 2350 62 - 0473 77 90 84
  e-mail: bruno.delaere@voka.be

Partners