Onderwijs

Vandaag kijkt het bedrijfsleven aan tegen een paradoxale uitdaging. Enerzijds snijdt de huidige crisis fundamenteel in ons economisch weefsel, met alle gevolgen van dien. De wereld die we zullen aantreffen eens de economie weer aantrekt, zal anders zijn dan degene die we vandaag kennen.

Aanpassingsvermogen en flexibiliteit zijn dan ook kerncompetenties om op terug te vallen. Anderzijds zullen medewerkers zich door deze competenties moeten onderscheiden, al was het maar omdat de voorspelbare loopbaan bij één werkgever echt een relict van het verleden zal worden.

Het klinkt misschien vreemd in tijden van een voorzichtige economische heropleving: we hebben de volgende jaren nood aan veel nieuwe talenten. Die moeten de uitstroom van de vergrijzing helpen op te vangen én de factuur ervan betaalbaar te houden. Om dit doel te bereiken:

 • zullen alle afgestudeerden aan het werk moeten;
 • dienen werklozen geactiveerd te worden;
 • moeten ouderen aan het werk blijven;
 • moet er buitenlands talent aangetrokken worden.

Het spreekt voor zich dat het bedrijfsleven hieromtrent grote verwachtingen heeft naar het onderwijs toe. Alle recente evoluties bekijken we dan ook met die bril. Concreet hebben we nood aan:

 • onderwijs dat vlot aansluit op de arbeidsmarkt,
 • een onderwijssysteem dat zich steeds meer profileert als een partner in een traject van levenslange, blijvende ontwikkeling van competenties.

We stellen helaas vast, dat er een ontzettend groot gebrek is aan continuïteit. Een nieuwe maatregel wordt meteen ingevoerd, en vlak daarna ontstaat er alweer een ander initiatief die de vorige maatregel ondergraaft. Daarom begrijpen we ook de 'vernieuwingsvermoeidheid' in het onderwijsveld. Maatregelen moeten de kans krijgen om te rijpen, voor ze geïmplementeerd worden. Naast de steeds veranderende wetgeving, bevat ons onderwijs tal van chronische problemen die verhinderen dat het talent van jongeren tot zijn recht komt.

Voka heeft enkele sporen voor verbetering van de aansluitingsproblematiek uitgetekend. Het zijn zes sporen waarop we kunnen - en moeten - werken om het bedrijfsleven en het onderwijs dichter bij elkaar te brengen.

 1. Attitudevorming is belangrijker dan kennisverwerving.
 2. Wetenschappen, technologie en techniek meer promoten.
 3. Meer samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven door o.a. werkplekleren.
 4. Secundair onderwijs daadkrachtig hervormen.
 5. Internationaliseren van het onderwijs is noodzakelijk.
 6. Blijven investeren in levenslang leren.


De conclusie is duidelijk: er zijn kansen, maar bedrijven en onderwijs moeten die ook effectief grijpen en verzilveren.

We sluiten af met een citaat van voormalig Vokavoorzitter Luc De Bruyckere: "Willen winnen is een mentale beslissing, winnen is een state of mind. In Vlaanderen moeten we winnaars stimuleren, zonder afgunst. Willen winnen begint met meer ambitie. Willen winnen betekent ook dat er keuzes worden gemaakt en dat die keuzes kunnen uitgelegd worden. We moeten een 'educated society' creëren, die het winnen stimuleert. Daarvoor is een brede onderwijshervorming nodig.

Er is dus één strenge conclusie: als we willen winnen, is het tijd voor dringend actie - niet alleen buiten onze ondernemingen, maar ook daarbinnen." (Vokacongres 2009)

Nieuws

30 maart is DUOday

Voka.be

Op 30 maart vindt de jaarlijkse DUOday plaats. Op die dag stellen bedrijven een stageplaats ter beschikking aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Partners over heel het land zetten op 30 maart het thema ‘werken met en als persoon met een arbeidsbeperking’ op de Belgische landkaart.

Lees meer...
 • Nieuwsartikel
 • 08 februari 2017

Voka gaat 45 projectvoorstellen rond STEM verder uitwerken

Voka.be

Onlangs organiseerde Voka West-Vlaanderen met het RTC en de provincie West-Vlaanderen een brainstorming rond STEM. Bedrijven en scholen konden er samen nadenken over STEM-projecten, een concrete aanpak die jongeren er moet toe aanzetten om meer te kiezen voor technische richtingen. Dat is essentieel, want voor 1 op 4 vacatures worden mensen gezocht met een technische achtergrond. 

Lees meer...
 • Nieuwsartikel
 • 23 november 2016

Proefproject leren op de werkvloer met twee scholen en acht bedrijven!

Voka.be

Samen met twee scholen en acht industriële bedrijven lanceert Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland dit schooljaar drie verkennende projecten als opstap naar duaal leren. Tijdens een kick-offmoment maandag werd een officiële samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de Kamer Antwerpen-Waasland, het Stedelijk Lyceum Meir uit Antwerpen en het Gemeentelijk Technisch Instituut uit Beveren. Het proefproject wordt uitgerold in drie opleidingen: de sense-richting Productie- en procestechnologie, en de 7de jaarsopleidingen Industrieel onderhoud en Pijpfitten, lassen en monteren. 

 

Lees meer...
 • Nieuwsartikel
 • 06 september 2016

Studente wint Bryo-beurs met designwedstrijd AR Metallizing

Voka.be

CEO Bart Devos van AR Metallizing uit Genk, wereldleider in de productie van gemetalliseerd papier, heeft vandaag een VOKA Bryo-beurs én een geldbedrag uitgereikt aan Laura Melis, tweedejaarsstudente van de opleiding Interieur & Design van hogeschool Thomas More in Mechelen.

Lees meer...
 • Nieuwsartikel
 • 15 juni 2016

Voka wil nog meer Spirit of the Valley in de Scheldevallei

Voka.be

De Voka-missie naar Silicon Valley, het mondiale centrum van disruptie en technologische innovatie, is terug in het land. Het opzet – ideeën opdoen – is meer dan geslaagd. Voka besluit dat het goed zit met de vernieuwende ondernemersdynamiek in Gent en Oost-Vlaanderen maar dat op drie cruciale domeinen nog flink wat vooruitgang kan worden geboekt: het onderwijs, de kapitaalmarkt en de samenwerking tussen en met bedrijven.

Lees meer...
 • Nieuwsartikel
 • 26 februari 2016
ThemeContent