Voka steunt vraag aanpassing stakingsrecht en minimale dienstverlening

Voka betreurt dat vandaag een kleine groep stakers het hele treinverkeer in de war stuurt. Deze actie zorgt bij veel werknemers en ondernemingen voor heel wat hinder. Voka is vragende partij om het stakingsrecht aan te passen en de minimale dienstverlening bij de NMBS in te voeren.

Lees meer...

Recent

Voka.be

"Geen taxshift maar andere structurele maatregelen"

In een interview met Le Soir gaat Michel Delbaere in tegen de discussie over een taxshift. Volgens de Vokavoorzitter moet de federale regering werk maken van structurele maatregelen zoals vereenvoudigingen in de sociale zekerheid en het arbeidsrecht.

Lees meer...
Voka.be

Vokaberichten mei 2015

In de nieuwe editie van Vokaberichten wordt dieper ingegaan op de resultaten van de Voka-Conjunctuurbarometer. Daarnaast laten de experts arbeidsmarkt hun licht schijnen over het discriminatiedebat en de roep naar een modern groenestroombeleid klinkt luider dan ooit.

Lees meer...
Stijn Decock

Gelijk speelveld

De zakenkrant De Tijd verhuisde recent haar Amerikaanse correspondent van New York naar San Francisco. ‘Het echte economische nieuws valt niet langer in Wall Street te rapen maar in het aan San Francisco grenzende Silicon Valley, de bakermat van de nieuwe technologie’, luidde de redenering. 

Lees meer...
Voka.be

Kilometerheffing enkel voor vrachtwagens lost fileprobleem niet op

De Vlaamse Regering had reeds langer aangekondigd dat er een kilometerheffing voor vrachtwagens komt vanaf april 2016. Voka had hier van in het begin ernstige bedenkingen bij, omdat de bedrijven extra zullen moeten betalen zonder dat er een oplossing voor de files is.

Lees meer...
Voka.be

Export buiten de EU neemt fors toe

De Vlaamse ondernemers zijn duidelijk positiever dan een half jaar geleden. Zo werden er 11,3% meer certificaten van oorsprong aangevraagd om te exporteren buiten de eurozone. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse conjunctuurbevraging van Voka bij haar leden. 41% van de ondervraagde ondernemers verwacht ook in de komende maanden meer te produceren. Een kwart van de ondernemers plant ook extra personeel aan te werven.

 

Lees meer...

Voka on twitter

Homepage

In de kijker

Contact

Koningsstraat 154-158
B-1000 Brussel
Tel: 02 229 81 11
Fax: 02 229 81 00

info@voka.be

Partners