Nieuwe Europese Commissie aan zet

De nieuwe Europese Commissie onder leiding van Jean-Claude Juncker gaat officieel van start. De tien prioriteiten die commissievoorzitter Juncker voorstelt in zijn agenda “Een nieuwe start voor Europa” ogen ambitieus. Voor Voka is het van primordiaal belang dat de Europese Unie (EU) alles in het werk stelt om die doelstellingen rond economische groei en tewerkstelling ook effectief te realiseren.

Lees meer...

Recent

Stijn Decock

Besparingen: Laffer versus Baumol

De ophef over de besparingen die de verschillende regeringen hebben opgelegd, woedt nog steeds. De grootste uitdaging bij die besparingen is de kwaliteit van de overheidsdiensten op peil te houden. Dat kan alleen als er in de (brede) overheid belangrijke productiviteitswinsten worden gehaald. Buitenlandse voorbeelden tonen aan dat dit dankzij nieuwe technologie mogelijk is.

Lees meer...
Voka.be

Europese doelstelling voor de reductie van broeikgasemissies

Voka deelt de bekommernis omtrent klimaatverandering en vindt ook dat daartoe de emissie van broeikasgassen moet gereduceerd worden. Voka is daarentegen geen voorstander van aparte doelstellingen voor hernieuwbare energie en energiebesparing, omdat dit middelen zijn in de strijd tegen klimaatverandering maar geen doelen op zich.

Lees meer...
Voka.be

De maatregelen eindeloopbaan in het federaal regeerakkoord

De werkzaamheidsgraad van onze 55+’ers ligt erg laag en ook de uittredeleeftijd uit de arbeidsmarkt is een stuk jonger bij ons dan bij onze buurlanden Duitsland en Nederland. Het federaal regeerakkoord neemt dan ook terecht heel wat maatregelen die het loopbaaneinde moeten verbeteren. Een update van het overzicht.

Lees meer...
Voka.be

Kosten oversubsidiëring groene stroom niet doorschuiven naar de toekomst

De elektriciteitsfactuur dreigt volgend jaar fors duurder uit te vallen. Oorzaak is vooral de kost van de ondersteuning voor zonnepanelen en rationeel energiegebruik. Voka vraagt dat de Vlaamse overheid de historisch opgebouwde schuld voor haar rekening neemt.

Lees meer...
Voka.be

Steunbrief roept op tot snelle realisatie Oosterweel

De files in en rond Antwerpen worden elke dag langer, zowel in duurtijd als lengte. Woensdag was het een hele dag aanschuiven richting en rond Antwerpen, en ook vrijdagavond stonden er weer ellenlange files. Iedereen die dagelijks deze files moet trotseren, is verder getalm in het Oosterweeldossier meer dan beu.

Lees meer...

Voka on twitter

Homepage

In de kijker

Contact

Koningsstraat 154-158
B-1000 Brussel
Tel: 02 229 81 11
Fax: 02 229 81 00

info@voka.be

Partners