Voka klaar om duaal leren in praktijk te brengen

Met de conceptnota bis ‘Duaal leren, een volwaardige kwalificerende leerweg’ zet de Vlaamse regering een volgende belangrijke stap in de operationalisering van duaal leren in Vlaanderen. “Voka en zijn ondernemingen waren vragende partij en zijn blij met deze beslissing. Een bottom-up-aanpak die inspeelt op lokale partnerschappen tussen ondernemingen en scholen zal het succes mee bepalen.

Lees meer...

Recent

Stijn Decock

8000 nieuwe jobs in de Nederlandse autoassemblage

Het bericht haalde de landelijke media niet want het economisch nieuws werd overschaduwd door de quasi overname van het Belgische Delhaize door het Nederlandse Ahold. Nedcar, de Nederlandse autobouwer die in onderaanneming van grote autoconstructeurs zoals BMW auto’s assembleert, plant haar fabriek in Nederlands Limburg uit te breiden. De fabriek draait goed en onderhandelt om extra modellen te assembleren. In het beste geval zou het 400.000 wagens per jaar bouwen, wat maar liefst 8000 extra nieuwe jobs zou opleveren.

Lees meer...
Voka.be

Vokatribune juli: Geert Bourgeois en Michel Delbaere over groeikracht

Kan onze regio zich economisch opnieuw vooraan in het Europese koppeloton nestelen? Hebben we daar de nodige groeikracht voor? Vlaams minister-president Geert Bourgeois en Voka-voorzitter Michel Delbaere gaan in het julinummer dieper in of de maatregelen van de regering voldoende zijn langs ondernemerskant.

Lees meer...
Stijn Decock

Schemer boven de ontluikende markten

De wereldeconomie lijkt meer en meer op het spiegelbeeld van enkele jaren terug. Toen had je sterk presterende groeilanden die contrasteerden met de slabakkende Westerse landen. Nu lijkt het omgekeerd; het zijn de Westerse landen waar het positieve economische nieuws te rapen valt. De groeilanden hinken achterop. De hamvraag is of die vertraging een tijdelijk of structureel fenomeen is.

Lees meer...
Voka.be

Gebrek aan juridisch kader is rem op economische ontwikkeling

Voka dringt aan op een snelle opmaak van een stabiel en coherent juridisch kader, een zogenaamde Vliegwet om de economische ontwikkeling te bestendigen en te ontwikkelen. Een regelgevend kader voor vliegroutes en baangebruik is absoluut noodzakelijk om investeringen en jobcreatie in de tweede grootste economische pool van het land op peil te houden.

Lees meer...
Voka.be

Statiegeld lost zwerfvuil niet op maar zal enkel overlast creëren voor bedrijven en burger

De Belgische Brouwers, Comeos, FEVIA, UNIZO, VIWF en Voka erkennen het zwerfvuilprobleem maar herhalen dat statiegeld dit probleem niet oplost. Het maakt inzamelen complexer en duurder zowel voor de bedrijven als voor de consument. De federaties zijn tegen statiegeld op drankverpakkingen, maar voor een globale zwerfvuilaanpak. Ze benadrukken dat de sector al veel inspanningen levert in de strijd tegen zwerfvuil en zijn bereid de komende jaren nog miljoenen te investeren in een globale aanpak.

Lees meer...

Voka on twitter

Homepage

In de kijker

Contact

Koningsstraat 154-158
B-1000 Brussel
Tel: 02 229 81 11
Fax: 02 229 81 00

info@voka.be

Partners