Trump against trade?

" We moeten hopen dat de VS onder Trump niet de weg van protectionisme inslaan "

TrumpHet is gebeurd: zoals in een bekende TV-quiz kennen ook de Amerikaanse presidentsverkiezingen een onverwachte afloop met de overwinning van Donald Trump. Velen in Europa vragen zich af hoe hij zich zal gedragen als toekomstige president van de Verenigde Staten van Amerika en huiveren er eerlijk gezegd voor.

Niko Demeester door Niko Demeester
secretaris-generaal

-    Uitslag verkiezingen kan onzekerheid creëren bij bedrijven over toekomstige relatie met VS

-    Als Trump voorrang geeft aan ‘made in USA’, dan heeft desastreuze gevolgen voor onze exporterende bedrijven

-    Vrijhandel vormt een hoeksteen voor vrede en welvaart tussen landen en regio’s

Vooruitlopen op de vraag hoe Trump zich gaat gedragen als president is moeilijk, want het valt niet uit te sluiten dat zijn beleid anders georiënteerd zal zijn dan zijn uitspraken tijdens de campagne laten vermoeden. Zeker na de sterk gepolariseerde campagne die een verdeeld land achterlaat, zal Trump immers eerst en vooral alle Amerikanen opnieuw moeten verenigen, rond een beleid iedereen zich kan achter scharen. In zijn aanvaardingsspeech gaf hij alvast aan zich hiervan bewust te zijn – hopelijk zet hij vanaf zijn aantreden begin 2017 deze woorden ook effectief om in daden.


De uitslag van de presidentsverkiezingen en het beleid dat Trump zal voeren, zijn van groot belang voor onze Vlaamse bedrijven. De VS zijn immers een zeer belangrijke handelspartner voor onze bedrijven en een grote buitenlandse investeerder in ons land: we moeten onze export- en investeringsmogelijkheden dus zo goed mogelijk intact houden. Mogelijks kunnen er twee negatieve economische effecten voor onze ondernemingen volgen uit de overwinning van Trump. Ten eerste creëert dit onzekerheid: op korte termijn zou de dollar kunnen dalen in waarde, waardoor onze export wat moeilijker wordt; op lange termijn kunnen investeringen opgeschort worden omdat bedrijven niet weten wat hun toekomstige relatie met de VSA zal brengen. Die effecten van onzekerheid manifesteren zich momenteel al bij bedrijven die exporteren naar het Verenigd Koninkrijk: als gevolg van de beslissing tot brexit is het pond gedaald waardoor onze export duurder wordt en een aantal contracten en investeringen worden ‘bevroren’ tot er meer duidelijkheid is. We kunnen dus hetzelfde meemaken voor bedrijven die exporteren naar de VS.


Ten tweede, en meer fundamenteler, zou het kunnen dat Trump een protectionistische koers vaart qua handelsbeleid. Als hij werkelijk voorrang zou geven aan ‘made in USA’ en buitenlandse producten en diensten zou proberen weren, riskeert dit desastreuze gevolgen te hebben voor onze bedrijven die exporteren naar de VS. Ook de Amerikaanse bedrijven en werkgelegenheid zouden daaronder lijden, hoewel Trump het omgekeerde beweert. Vrijhandel is immers een winwin voor zowel het exporterende als het importerende land in globo, zowel in termen van welvaart als jobs. We moeten dus hopen dat de VS onder Trump niet de weg van protectionisme inslaan. Onder meer de lopende onderhandelingen inzake TTIP zouden zo snel mogelijk tot een goed einde moeten worden gebracht, om meer handel en investeringen tussen de EU en de VSA te promoten.


Vrijhandel vormt een hoeksteen voor vrede en welvaart tussen landen en regio’s. De verkiezing van Trump is het derde alarmsignaal in een paar maanden tijd, na de Brexit en CETA, dat veel mensen en beleidsmakers dit niet langer inzien en denken dat terugplooien op zichzelf beter zou zijn. De globalisering die vrijhandel meebrengt, wordt meer en meer als bedreiging ipv opportuniteit ervaren, en ligt daardoor onder vuur. We moeten de voordelen van globalisering en vrijhandel duidelijker maken en ook waken over een faire verdeling van de vooruitgang die zij creëren. Alleen zo zullen onze bedrijven verder kunnen floreren en jobs &koopkracht creëren, want de wereld is onze markt.

Log in om te kunnen reageren op deze opinie

ViewDetail