Opinie

Wij bewijzen dat de Laffer-curve bestaat

Stijn Decock

De Laffer-curve bestaat en België heeft dat de voorbije jaren opnieuw geconstateerd. Die curve zegt dat bij een te hoog belastingtarief de belastinginkomsten dalen. De speculatietaks en een aantal accijnsverhogingen bewijzen dat wie om hogere belastingtarieven roept, niet meteen hogere inkomsten moet verwachten.

Lees meer...
 • Stijn Decock
 • - 17 februari 2017

Op het kruispunt van ziekenhuisnetwerken: wat met de universitaire zorg?

Pieter Van Herck

De ziekenhuizen zijn volop aan het netwerken. Dat gaat verder dan samenwerken alleen. Want niet alle ziekenhuizen zullen alle types van zorg nog kunnen aanbieden. Dat vereist een grondige integratie, met effectieve onderlinge taakafspraken over wie welke zorg verleent, en hoe de zorgprocessen en patiëntenstromen worden afgestemd. Netwerken worden het zwaartepunt van het toekomstige ziekenhuislandschap, in het voordeel van kwaliteit en efficiëntie.

Lees meer...
 • Pieter Van Herck
 • - 15 februari 2017

Veel sporen maken nog geen traject

Klaas Nijs

Het is met ons energiesysteem zoals met een trein: als je de locomotief weghaalt, rolt de trein nog wel even door, maar uiteindelijk komt hij tot stilstand. Voor Voka moeten de diverse oefeningen rond een energiepact daarom zo snel mogelijk uitmonden in een maatschappelijk gedragen en toekomstgericht project, dat de nodige garanties biedt op een leveringszekere, competitieve en duurzame energievoorziening. Voorlopig blijft het evenwel nog zoeken naar een sterke locomotief die ons op het juiste spoor van de energietransitie kan zetten.

Lees meer...
 • Klaas Nijs
 • - 15 februari 2017

#keepourairportjobs

Goedele Sannen

De Brusselse geluidsnormen bedreigen op zeer korte termijn duizenden jobs op Brussels Airport. De luchthavengemeenschap heeft zich daarom voltallig geschaard achter het #keepourairportjobs-initiatief. Luchthavenmedewerkers, vakbonden en werkgevers hebben de handen in elkaar geslagen om beleidsmakers duidelijk te maken dat snel een politieke oplossing nodig is. De verschillende politici in ons land hebben nog minder dan een week om te landen!

Lees meer...
 • Goedele Sannen
 • - 15 februari 2017

Meer overheidsinvesteringen, meer groei

Karl Collaerts

Bonkige wegen, tunnels met instortingsgevaar, oververzadigde riolen, … Onze infrastructuur brokkelt af, letterlijk en figuurlijk. In tegenstelling tot in onze buurlanden. Dat blijkt duidelijk uit de cijfers. Het Planbureau toont nu ook aan dat de noodzakelijke investeringsimpuls onze economie een aanzienlijke groeischeut zou geven. Dit is vooral een opdracht voor de gewestelijke en lokale overheden. Enkele boekhoudkundige meevallers in de volgende jaren moet Vlaanderen hiervoor integraal aanwenden.

Lees meer...
 • Karl Collaerts
 • - 15 februari 2017

Trump against trade?

Niko Demeester

TrumpHet is gebeurd: zoals in een bekende TV-quiz kennen ook de Amerikaanse presidentsverkiezingen een onverwachte afloop met de overwinning van Donald Trump. Velen in Europa vragen zich af hoe hij zich zal gedragen als toekomstige president van de Verenigde Staten van Amerika en huiveren er eerlijk gezegd voor.

Lees meer...
 • Niko Demeester
 • - 10 november 2016

Sociaal overleg is toe aan update

Manou Doutrepont

sociaal overlegHet sociaal overleg presteert ondermaats, maar blijft telkens verder malen. Als we kijken naar de output van de vele vergaderingen, de talrijke conflicten en de inzet van honderden professionals, dan is het resultaat teleurstellend. Het is dringend aan een update toe. Voka geeft een voorzet om de discussie op gang te zetten.

Lees meer...
 • Manou Doutrepont
 • - 10 november 2016

Verplicht archeologisch vooronderzoek rem op investeringen

Steven Betz

archeologieHet loopt goed fout met de nieuwe verplichting tot een archeologienota. Het kan tot maanden vertraging leiden, en de kost kan uiteindelijk oplopen tot 10.000’den euro’s. Het decreet moet dringend aangepast en vereenvoudigd worden.Lees meer...
 • Steven Betz
 • - 10 november 2016

Meer mobiliteitskeuzes met hetzelfde budget

Goedele Sannen

Mobiliteit Nu de federale regering eindelijk werk wil maken van het mobiliteitsbudget, is het debatover de bedrijfswagen weer geopend. Wil dit zeggen dat we massaal gaan afkicken van onze autoverslaving? Dat werknemers minder extralegale voordelen gaan krijgen of dat werkgevers op extra kosten worden gejaagd? Iedereen is alert als het over de ‘heilige koe’ van de bedrijfswagen gaat.Lees meer...
 • Goedele Sannen
 • - 10 november 2016

Koolstofheffing geeft geen zuurstof aan bedrijven

Klaas Nijs
Federaal minister voor energie Marie-Christine Marghem lanceerde vorige week een debat over de invoering van een koolstoftaks. Het event werd een aaneenschakeling van presentaties over alle mogelijke voordelen van een heffing op CO2. Daarbij werden wel enkele belangrijke feiten over het hoofd gezien, zoals de concurrentiepositie van onze ondernemingen. Voka zet daarom de puntjes nog eens op de i. Lees meer...
 • Klaas Nijs
 • - 01 februari 2017
Views