Welke belastingen moet ik betalen?

Ondernemingen betalen eigen belastingen. Wie een eenmanszaak heeft, betaalt een belasting op de winst via de personenbelasting. Vennootschappen betalen vennootschapsbelastingen.

PERSONENBELASTING

Als zelfstandige doet u ieder jaar een belastingaangifte. De Administratie der Directe Belastingen berekent aan de hand daarvan hoeveel u moet betalen en stuurt u een aanslagbiljet. Als u voor de eerste keer een belastingaangifte moet doen als zelfstandige, moet u bij het belastingkantoor Deel II van de belastingaangifte aanvragen.

U betaalt belastingen op uw netto beroepsinkomen, dat wordt berekend door uw beroepskosten af te trekken van uw bruto beroepsinkomsten. Beroepskosten moeten aan vier voorwaarden voldoen:

 • Ze moeten verband houden met uw beroep, van gemengde kosten komt alleen het beroepsmatige gedeelte in aanmerking.
 • Ze moeten voor het eind van het jaar betaald zijn.
 • Ze moeten gemaakt zijn met de bedoeling belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden.
 • De kosten moeten bewezen zijn, aan de hand van facturen of ontvangstbewijzen. Als u niet over concrete bewijsstukken beschikt, moet u de controleur van de belastingen op een andere manier kunnen bewijzen dat u de kosten daadwerkelijk hebt gemaakt.

In een aantal gevallen kunt u uw beroepskosten forfaitair berekenen. Sla er een belastinggids op na of ga te rade bij uw boekhouder of accountant voor meer informatie.

Als zelfstandige moet u belastingen voorafbetalen, anders krijgt u een belastingvermeerdering. Als starter bent u wel gedurende de eerste vier jaren vrijgesteld van die vermeerdering. Als u als starter toch voorafbetalingen doet, krijgt u wel belastingvermindering.

Vanaf het vierde jaar betaalt u dus elk kwartaal een deel van uw belastingen vooraf. Uw boekhouder of accountant kan u helpen bepalen hoeveel u best voorafbetaalt.

 

VENNOOTSCHAPSBELASTING

In een vennootschap worden de belastingen berekend op basis van de winst. Om de winst te bepalen, worden de bewezen uitgaven afgetrokken van de inkomsten. Ook het loon dat uw vennootschap aan de zaakvoerders uitbetaalt, is een aftrekbare beroepskost.

Net als voor eenmanszaken, is het voor vennootschappen raadzaam voorafbetalingen te doen. Voor meer informatie over de vennootschapsbelasting gaat u best aankloppen bij uw boekhouder of accountant.

 

BEZOLDIGINGEN AAN BEDRIJFSLEIDERS

Als mandataris of werkend vennoot moet u belastingen betalen op de inkomsten uit uw vennootschap. De term 'bezoldigingen aan bedrijfsleiders' verwijst naar die inkomsten. Uw loon maakt daar deel van uit, maar ook andere voordelen en inkomsten, zoals een deel van de huur die u krijgt als u een gebouw verhuurt aan uw vennootschap.

Als bedrijfsleider kunt u ook beroepskosten inbrengen. U kunt kiezen voor een forfaitaire kost van 5%, berekend op de vergoedingen die u ontvangt, maar u kunt ook uw werkelijke kosten bewijzen. Om aftrekbaar te zijn, moeten die kosten aan dezelfde voorwaarden voldoen als de beroepskosten in een eenmanszaak of vennootschap. Denk eraan dat u op uw bezoldigingen bedrijfsvoorheffing moet betalen.

Nieuws

Network@Voka sluit eerste jaargang in stijl af

Mechelen

Alleen de zon was niet van de partij op de zomersessie van Network@Voka, die plaatsvond in het prachtige Tivolikasteel in Mechelen. De meer dan honderd aanwezige ondernemers en academici, Rik Torfs en Wiet Vande Velde als beklijvende sprekers en een smakelijke barbecue zorgden echter voor meer dan voldoende ingrediënten om er een hoogstaand sluitstuk van te maken.

Lees meer...
 • Nieuwsartikel
 • 29 augustus 2014

Grote bezorgdheid over stroomuitval bij ondernemers uit regio Mechelen

Mechelen

Acht op de tien Vlaamse ondernemers is verontrust over een mogelijke stroomuitval komende winter, en vreest schade te ondervinden van een stroomonderbreking. Dat blijkt uit een rondvraag van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bij meer dan 1.000 bedrijven in Vlaanderen. Voka – Kamer van Koophandel Mechelen analyseerde de resultaten voor de respondenten uit het arrondissement Mechelen.

Lees meer...
 • Nieuwsartikel
 • 25 augustus 2014

Volg ons pad voor een performant HRM-beleid

Mechelen

Goed ondernemen start steeds vanuit een goed idee, dat vervolgens ook goed in de praktijk wordt omgezet. Daarvoor moet u als ondernemer vaak  ook terugvallen op personeel.  Voka – Kamer van Koophandel Mechelen wijst u maar al te graag de weg naar een performanter HRM-beleid, als één van de sleutels tot succesvol zakendoen.

Lees meer...
 • Nieuwsartikel
 • 20 augustus 2014

Genomineerden Award@Voka komen uit vier regio's

Mechelen

Op donderdag 18 september reikt Voka – Kamer van Koophandel Mechelen in Utopolis drie awards uit: Award Internationaal Ondernemen, Award Excellente Onderneming en Economic Impact Award. “De Award Internationaal Ondernemen is nieuw, aangezien internationalisering steeds belangrijker wordt met het oog op de toekomst”, zegt algemeen directeur Frédéric Achten. Voor de awards Internationaal Ondernemen en Excellente Onderneming wordt een keuze gemaakt uit vier geselecteerde bedrijven. De Economic Impact Award wordt de avond zelf uitgereikt.

Lees meer...
 • Nieuwsartikel
 • 19 augustus 2014

Til uw financieel management naar hoger niveau

Mechelen

Koken kost geld en dat is bij ondernemen niet anders. Investeringen tot zelfs financiële risico’s nemen, moet de voorbode zijn van minstens een balans in evenwicht. Goed financieel management is voor elke bedrijfsleider een must en ook daarbij wijst Voka – Kamer van Koophandel Mechelen hem of haar dit najaar de weg.

Lees meer...
 • Nieuwsartikel
 • 14 augustus 2014
ThemeContent

Hoe kunnen we u helpen?

Contactpersonen