Welke belastingen moet ik betalen?

Ondernemingen betalen eigen belastingen. Wie een eenmanszaak heeft, betaalt een belasting op de winst via de personenbelasting. Vennootschappen betalen vennootschapsbelastingen.

PERSONENBELASTING

Als zelfstandige doet u ieder jaar een belastingaangifte. De Administratie der Directe Belastingen berekent aan de hand daarvan hoeveel u moet betalen en stuurt u een aanslagbiljet. Als u voor de eerste keer een belastingaangifte moet doen als zelfstandige, moet u bij het belastingkantoor Deel II van de belastingaangifte aanvragen.

U betaalt belastingen op uw netto beroepsinkomen, dat wordt berekend door uw beroepskosten af te trekken van uw bruto beroepsinkomsten. Beroepskosten moeten aan vier voorwaarden voldoen:

 • Ze moeten verband houden met uw beroep, van gemengde kosten komt alleen het beroepsmatige gedeelte in aanmerking.
 • Ze moeten voor het eind van het jaar betaald zijn.
 • Ze moeten gemaakt zijn met de bedoeling belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden.
 • De kosten moeten bewezen zijn, aan de hand van facturen of ontvangstbewijzen. Als u niet over concrete bewijsstukken beschikt, moet u de controleur van de belastingen op een andere manier kunnen bewijzen dat u de kosten daadwerkelijk hebt gemaakt.

In een aantal gevallen kunt u uw beroepskosten forfaitair berekenen. Sla er een belastinggids op na of ga te rade bij uw boekhouder of accountant voor meer informatie.

Als zelfstandige moet u belastingen voorafbetalen, anders krijgt u een belastingvermeerdering. Als starter bent u wel gedurende de eerste vier jaren vrijgesteld van die vermeerdering. Als u als starter toch voorafbetalingen doet, krijgt u wel belastingvermindering.

Vanaf het vierde jaar betaalt u dus elk kwartaal een deel van uw belastingen vooraf. Uw boekhouder of accountant kan u helpen bepalen hoeveel u best voorafbetaalt.

 

VENNOOTSCHAPSBELASTING

In een vennootschap worden de belastingen berekend op basis van de winst. Om de winst te bepalen, worden de bewezen uitgaven afgetrokken van de inkomsten. Ook het loon dat uw vennootschap aan de zaakvoerders uitbetaalt, is een aftrekbare beroepskost.

Net als voor eenmanszaken, is het voor vennootschappen raadzaam voorafbetalingen te doen. Voor meer informatie over de vennootschapsbelasting gaat u best aankloppen bij uw boekhouder of accountant.

 

BEZOLDIGINGEN AAN BEDRIJFSLEIDERS

Als mandataris of werkend vennoot moet u belastingen betalen op de inkomsten uit uw vennootschap. De term 'bezoldigingen aan bedrijfsleiders' verwijst naar die inkomsten. Uw loon maakt daar deel van uit, maar ook andere voordelen en inkomsten, zoals een deel van de huur die u krijgt als u een gebouw verhuurt aan uw vennootschap.

Als bedrijfsleider kunt u ook beroepskosten inbrengen. U kunt kiezen voor een forfaitaire kost van 5%, berekend op de vergoedingen die u ontvangt, maar u kunt ook uw werkelijke kosten bewijzen. Om aftrekbaar te zijn, moeten die kosten aan dezelfde voorwaarden voldoen als de beroepskosten in een eenmanszaak of vennootschap. Denk eraan dat u op uw bezoldigingen bedrijfsvoorheffing moet betalen.

Nieuws

Kamer van Koophandel niet betrokken bij fraude Belgisch Staatsblad

Mechelen

Gisteren raakte bekend dat een Bulgaarse crimineel via bedrieglijke publicaties in het Belgisch Staatsblad, bedrijven tracht op te lichten. Hij doet zich valselijk voor als gedelegeerd bestuurder en laat dat in ‘de Moniteur’ opnemen. Vervolgens trachtte de fraudeur bedrijven geld afhandig te maken via de bank.
In hun berichtgeving hierover meldden De Standaard en Het Nieuwsblad ten onrechte dat de ‘griffie van de Kamer van Koophandel’ in deze zaak kritiekloos de vervalste documenten overmaakte naar de Kruispuntbank van Ondernemingen.  De Kamers van Koophandel spelen in deze geen rol.

Lees meer...
 • Nieuwsartikel
 • 23 juli 2015

Mobiliteitsconvenant Uplace is hefboom voor hele regio

Mechelen

Voka – Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde is tevreden met de beslissing van de Vlaamse regering om de voorziene mobiliteitsingrepen, de zogenaamde flankerende maatregelen, te bevestigen. Dankzij deze maatregelen kan het hele reconversiegebied Vilvoorde-Machelen rekenen op betere mobiliteit. Los van welke ontwikkeling er komt in deze zone, is een verbeterde toegankelijkheid via de weg, het spoor en het openbaar vervoer noodzakelijk.

Lees meer...
 • Nieuwsartikel
 • 17 juli 2015

Antwerps-Wase parlementairen op stage

Mechelen

Nu de parlementen stilaan de deuren sluiten voor het zomerreces biedt Voka onze volksvertegenwoordigers de kans om te proeven van het bedrijfsleven. Dit jaar nemen in Vlaanderen 90 parlementsleden, waaronder 8 uit de regio Antwerpen-Waasland, deel aan een parlementaire stage georganiseerd door Voka. 

Lees meer...
 • Nieuwsartikel
 • 15 juli 2015

Bijna 400 miljoen redenen om mobiliteit te verbeteren

Mechelen

De filebarometer van Touring Mobilis en de cijfers van het
Verkeersindicatorenrapport van het Verkeerscentrum tonen aan wat voor iedereen al lang en pijnlijk duidelijk is. Het verkeer neemt toe en daarmee ook de files. De Brusselse ring spant absoluut de kroon met de volledige top 6 van de meest verzadigde wegvakken in Vlaanderen. Minstens de helft van de filekilometers van heel Vlaanderen staan in de Brusselse regio. Met een kostenplaatje van ongeveer 400 miljoen euro per jaar voor heel Vlaanderen, zijn gecombineerde maatregelen noodzakelijk.

Lees meer...
 • Nieuwsartikel
 • 14 juli 2015

Bryo Roadshow Oost-Vlaanderen: Bryo-info à gogo

Mechelen

Verneem alles over de Bryo-werking tijdens de Bryo Roadshow Oost-Vlaanderen in de Voka Box op 20 juli 2015.

Lees meer...
 • Nieuwsartikel
 • 13 juli 2015