Welke belastingen moet ik betalen?

Ondernemingen betalen eigen belastingen. Wie een eenmanszaak heeft, betaalt een belasting op de winst via de personenbelasting. Vennootschappen betalen vennootschapsbelastingen.

PERSONENBELASTING

Als zelfstandige doet u ieder jaar een belastingaangifte. De Administratie der Directe Belastingen berekent aan de hand daarvan hoeveel u moet betalen en stuurt u een aanslagbiljet. Als u voor de eerste keer een belastingaangifte moet doen als zelfstandige, moet u bij het belastingkantoor Deel II van de belastingaangifte aanvragen.

U betaalt belastingen op uw netto beroepsinkomen, dat wordt berekend door uw beroepskosten af te trekken van uw bruto beroepsinkomsten. Beroepskosten moeten aan vier voorwaarden voldoen:

 • Ze moeten verband houden met uw beroep, van gemengde kosten komt alleen het beroepsmatige gedeelte in aanmerking.
 • Ze moeten voor het eind van het jaar betaald zijn.
 • Ze moeten gemaakt zijn met de bedoeling belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden.
 • De kosten moeten bewezen zijn, aan de hand van facturen of ontvangstbewijzen. Als u niet over concrete bewijsstukken beschikt, moet u de controleur van de belastingen op een andere manier kunnen bewijzen dat u de kosten daadwerkelijk hebt gemaakt.

In een aantal gevallen kunt u uw beroepskosten forfaitair berekenen. Sla er een belastinggids op na of ga te rade bij uw boekhouder of accountant voor meer informatie.

Als zelfstandige moet u belastingen voorafbetalen, anders krijgt u een belastingvermeerdering. Als starter bent u wel gedurende de eerste vier jaren vrijgesteld van die vermeerdering. Als u als starter toch voorafbetalingen doet, krijgt u wel belastingvermindering.

Vanaf het vierde jaar betaalt u dus elk kwartaal een deel van uw belastingen vooraf. Uw boekhouder of accountant kan u helpen bepalen hoeveel u best voorafbetaalt.

 

VENNOOTSCHAPSBELASTING

In een vennootschap worden de belastingen berekend op basis van de winst. Om de winst te bepalen, worden de bewezen uitgaven afgetrokken van de inkomsten. Ook het loon dat uw vennootschap aan de zaakvoerders uitbetaalt, is een aftrekbare beroepskost.

Net als voor eenmanszaken, is het voor vennootschappen raadzaam voorafbetalingen te doen. Voor meer informatie over de vennootschapsbelasting gaat u best aankloppen bij uw boekhouder of accountant.

 

BEZOLDIGINGEN AAN BEDRIJFSLEIDERS

Als mandataris of werkend vennoot moet u belastingen betalen op de inkomsten uit uw vennootschap. De term 'bezoldigingen aan bedrijfsleiders' verwijst naar die inkomsten. Uw loon maakt daar deel van uit, maar ook andere voordelen en inkomsten, zoals een deel van de huur die u krijgt als u een gebouw verhuurt aan uw vennootschap.

Als bedrijfsleider kunt u ook beroepskosten inbrengen. U kunt kiezen voor een forfaitaire kost van 5%, berekend op de vergoedingen die u ontvangt, maar u kunt ook uw werkelijke kosten bewijzen. Om aftrekbaar te zijn, moeten die kosten aan dezelfde voorwaarden voldoen als de beroepskosten in een eenmanszaak of vennootschap. Denk eraan dat u op uw bezoldigingen bedrijfsvoorheffing moet betalen.

Nieuws

Drie PLATO-groepen op gang geschoten

Mechelen

Met een inspirerende teambuildingssessie in het Huis van de Ondernemer van Voka – Kamer van Koophandel Mechelen, zijn onlangs drie nieuwe Mechelse PLATO-groepen uit de startblokken geschoten. Het gaat om PLATO-groepen rond Sales & Marketing, Strategy & Leadership en een PLATO-groep Compact-Multithematisch, die zich focust op de kameleon-ondernemers.

Lees meer...
 • Nieuwsartikel
 • 30 september 2014

Bedrijven bekijken mee hinder door defecte Brielenbrug

Mechelen

Vier dagen nadat de Brielenbrug in Tisselt door een technisch defect buiten gebruik is geraakt, wordt de impact van deze problematische verkeerssituatie duidelijk. Onder meer voor de bedrijven gevestigd op de nabijgelegen bedrijvenzone Kersdonk heeft dit heel wat gevolgen, aangezien hun vaste ontsluitingsroute richting A12 en N16 afgesneden is. Voka – Kamer van Koophandel Mechelen wil samen met de bedrijven en de gemeente zoeken naar een oplossing, die ook aanvaardbaar is voor de nabijgelegen woonzone.

Lees meer...
 • Nieuwsartikel
 • 24 september 2014

Zal uw bedrijf getroffen worden door het afschakelplan?

Mechelen

Acht op de tien Vlaamse ondernemingen maken zich zorgen over een mogelijke stroomuitval in de komende winter. Ze vrezen schade bij een stroomonderbreking. Intussen is er meer geweten over het afschakelplan op straatniveau. Energieleverancier Eandis heeft een lijst gemaakt van hoofdgemeenten en straatnamen die voorkomen in het afschakelplan.

 

Lees meer...
 • Nieuwsartikel
 • 24 september 2014

Award@Voka lauwert Van Dievel, Purna en Van Hool

Mechelen

Op de eerste editie van Award@Voka, donderdagavond in het Mechelse bioscoopcomplex Utopolis, heeft Voka – Kamer van Koophandel Mechelen verschillende ondernemingen bekroond voor hun economische verdienste voor de Mechelse regio. Het Mechelse transportbedrijf Vervoer Van Dievel mocht de Award Excellente Onderneming 2014 in ontvangst nemen. De Award Internationaal Ondernemen ging naar Purna Pharmaceuticals uit Puurs, de Economic Impact Award naar bus- en bedrijfsvoertuigenconstructeur Van Hool uit Koningshooikt.

Lees meer...
 • Nieuwsartikel
 • 19 september 2014

Professioneel management belangrijk voor creatieve starters

Mechelen

Creativiteit en ondernemerschap moeten hand in hand gaan. Met het nieuwe project Starters CreativeXchange wil Voka creatieve starters stimuleren en begeleiden naar professioneler management. Gisteren organiseerde Voka – KvK Limburg een fashion date in het Modemuseum van Hasselt waar rolmodellen uit de creatieve sector hun ervaringen deelden.

Lees meer...
 • Nieuwsartikel
 • 12 september 2014
ThemeContent

Hoe kunnen we u helpen?

Contactpersonen