Welke belastingen moet ik betalen?

Ondernemingen betalen eigen belastingen. Wie een eenmanszaak heeft, betaalt een belasting op de winst via de personenbelasting. Vennootschappen betalen vennootschapsbelastingen.

PERSONENBELASTING

Als zelfstandige doet u ieder jaar een belastingaangifte. De Administratie der Directe Belastingen berekent aan de hand daarvan hoeveel u moet betalen en stuurt u een aanslagbiljet. Als u voor de eerste keer een belastingaangifte moet doen als zelfstandige, moet u bij het belastingkantoor Deel II van de belastingaangifte aanvragen.

U betaalt belastingen op uw netto beroepsinkomen, dat wordt berekend door uw beroepskosten af te trekken van uw bruto beroepsinkomsten. Beroepskosten moeten aan vier voorwaarden voldoen:

 • Ze moeten verband houden met uw beroep, van gemengde kosten komt alleen het beroepsmatige gedeelte in aanmerking.
 • Ze moeten voor het eind van het jaar betaald zijn.
 • Ze moeten gemaakt zijn met de bedoeling belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden.
 • De kosten moeten bewezen zijn, aan de hand van facturen of ontvangstbewijzen. Als u niet over concrete bewijsstukken beschikt, moet u de controleur van de belastingen op een andere manier kunnen bewijzen dat u de kosten daadwerkelijk hebt gemaakt.

In een aantal gevallen kunt u uw beroepskosten forfaitair berekenen. Sla er een belastinggids op na of ga te rade bij uw boekhouder of accountant voor meer informatie.

Als zelfstandige moet u belastingen voorafbetalen, anders krijgt u een belastingvermeerdering. Als starter bent u wel gedurende de eerste vier jaren vrijgesteld van die vermeerdering. Als u als starter toch voorafbetalingen doet, krijgt u wel belastingvermindering.

Vanaf het vierde jaar betaalt u dus elk kwartaal een deel van uw belastingen vooraf. Uw boekhouder of accountant kan u helpen bepalen hoeveel u best voorafbetaalt.

 

VENNOOTSCHAPSBELASTING

In een vennootschap worden de belastingen berekend op basis van de winst. Om de winst te bepalen, worden de bewezen uitgaven afgetrokken van de inkomsten. Ook het loon dat uw vennootschap aan de zaakvoerders uitbetaalt, is een aftrekbare beroepskost.

Net als voor eenmanszaken, is het voor vennootschappen raadzaam voorafbetalingen te doen. Voor meer informatie over de vennootschapsbelasting gaat u best aankloppen bij uw boekhouder of accountant.

 

BEZOLDIGINGEN AAN BEDRIJFSLEIDERS

Als mandataris of werkend vennoot moet u belastingen betalen op de inkomsten uit uw vennootschap. De term 'bezoldigingen aan bedrijfsleiders' verwijst naar die inkomsten. Uw loon maakt daar deel van uit, maar ook andere voordelen en inkomsten, zoals een deel van de huur die u krijgt als u een gebouw verhuurt aan uw vennootschap.

Als bedrijfsleider kunt u ook beroepskosten inbrengen. U kunt kiezen voor een forfaitaire kost van 5%, berekend op de vergoedingen die u ontvangt, maar u kunt ook uw werkelijke kosten bewijzen. Om aftrekbaar te zijn, moeten die kosten aan dezelfde voorwaarden voldoen als de beroepskosten in een eenmanszaak of vennootschap. Denk eraan dat u op uw bezoldigingen bedrijfsvoorheffing moet betalen.

Nieuws

Voka ziet veel West-Vlaamse kleuren in Vlaams regeerakkoord

West-Vlaanderen

Voka-Kamer van Koophandel West-Vlaanderen stelt met genoegen vast dat in het Vlaams regeerakkoord heel wat West-Vlaamse prioriteiten opgenomen zijn. Zo worden essentiële stappen gezet in de ontsluiting van de haven van Zeebrugge en wordt er werk gemaakt van de N8 Ieper-Veurne. Ook zullen er voldoende bedrijventerreinen ontsloten worden en voorziet het regeerakkoord tal van maatregelen om het technisch onderwijs te versterken. Voka rekent er op dat een deel van de extra 500 miljoen euro die in onderzoek en ontwikkeling geïnvesteerd wordt, naar West-Vlaanderen zal vloeien.

Lees meer...
 • Nieuwsartikel
 • 24 juli 2014

Waarheen met de economie in West-Vlaanderen tegen 2030?

West-Vlaanderen

De POM West-Vlaanderen gaat van start met een prospectief economisch onderzoek dat moet aangeven wat de gewenste duurzame economische ontwikkeling op lange termijn is van de provincie West-Vlaanderen. De POM neemt daarvoor Econopolis Strategy nv uit Antwerpen onder de arm.

Lees meer...
 • Nieuwsartikel
 • 24 april 2014

Bryo Cross Border brengt jonge West-Vlaamse en Noord-Franse ondernemers samen

West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen en Chambre de Commerce et d’Industrie Grand Lille starten met een grensoverschrijdend project voor startende ondernemers: Bryo Cross Border. Bedoeling is om de relaties te versterken tussen jonge Vlaamse en Noord-Franse ondernemers en hun projecten. Er zijn 15 bedrijven ingeschreven, waarvan 9 Vlaamse.

Lees meer...
 • Nieuwsartikel
 • 08 januari 2014

Voka feliciteert deelnemende bedrijven Open Bedrijvendag

West-Vlaanderen

Voka West-Vlaanderen feliciteert de West-Vlaamse bedrijven die zondag deelnemen aan Open Bedrijvendag. “Voor heel wat mensen is Open Bedrijvendag de ideale gelegenheid om kennis te maken met een ander bedrijf of een andere sector. Het evenement is van groot belang voor het imago van onze ondernemingen”, aldus Voka. Aan de 23ste editie van Open Bedrijvendag nemen in onze provincie 64 bedrijven deel, waaronder ook heel wat Voka-leden.

Lees meer...
 • Nieuwsartikel
 • 03 oktober 2013

West-Vlamingen minder ondernemend dan gedacht?

West-Vlaanderen

Niet West-Vlaanderen maar wel Oost-Vlaanderen is de meest ondernemende provincie in Vlaanderen. Dat blijkt uit de studie “Zijn West-Vlamingen meer ondernemend dan Limburgers? Regionale verschillen in ondernemerschap 1999-2007” van VIVES, het Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving.

Lees meer...
 • Nieuwsartikel
 • 29 augustus 2013
ThemeContent

Hoe kunnen we u helpen?

Contactpersonen