Welke belastingen moet ik betalen?

Ondernemingen betalen eigen belastingen. Wie een eenmanszaak heeft, betaalt een belasting op de winst via de personenbelasting. Vennootschappen betalen vennootschapsbelastingen.

PERSONENBELASTING

Als zelfstandige doet u ieder jaar een belastingaangifte. De Administratie der Directe Belastingen berekent aan de hand daarvan hoeveel u moet betalen en stuurt u een aanslagbiljet. Als u voor de eerste keer een belastingaangifte moet doen als zelfstandige, moet u bij het belastingkantoor Deel II van de belastingaangifte aanvragen.

U betaalt belastingen op uw netto beroepsinkomen, dat wordt berekend door uw beroepskosten af te trekken van uw bruto beroepsinkomsten. Beroepskosten moeten aan vier voorwaarden voldoen:

 • Ze moeten verband houden met uw beroep, van gemengde kosten komt alleen het beroepsmatige gedeelte in aanmerking.
 • Ze moeten voor het eind van het jaar betaald zijn.
 • Ze moeten gemaakt zijn met de bedoeling belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden.
 • De kosten moeten bewezen zijn, aan de hand van facturen of ontvangstbewijzen. Als u niet over concrete bewijsstukken beschikt, moet u de controleur van de belastingen op een andere manier kunnen bewijzen dat u de kosten daadwerkelijk hebt gemaakt.

In een aantal gevallen kunt u uw beroepskosten forfaitair berekenen. Sla er een belastinggids op na of ga te rade bij uw boekhouder of accountant voor meer informatie.

Als zelfstandige moet u belastingen voorafbetalen, anders krijgt u een belastingvermeerdering. Als starter bent u wel gedurende de eerste vier jaren vrijgesteld van die vermeerdering. Als u als starter toch voorafbetalingen doet, krijgt u wel belastingvermindering.

Vanaf het vierde jaar betaalt u dus elk kwartaal een deel van uw belastingen vooraf. Uw boekhouder of accountant kan u helpen bepalen hoeveel u best voorafbetaalt.

 

VENNOOTSCHAPSBELASTING

In een vennootschap worden de belastingen berekend op basis van de winst. Om de winst te bepalen, worden de bewezen uitgaven afgetrokken van de inkomsten. Ook het loon dat uw vennootschap aan de zaakvoerders uitbetaalt, is een aftrekbare beroepskost.

Net als voor eenmanszaken, is het voor vennootschappen raadzaam voorafbetalingen te doen. Voor meer informatie over de vennootschapsbelasting gaat u best aankloppen bij uw boekhouder of accountant.

 

BEZOLDIGINGEN AAN BEDRIJFSLEIDERS

Als mandataris of werkend vennoot moet u belastingen betalen op de inkomsten uit uw vennootschap. De term 'bezoldigingen aan bedrijfsleiders' verwijst naar die inkomsten. Uw loon maakt daar deel van uit, maar ook andere voordelen en inkomsten, zoals een deel van de huur die u krijgt als u een gebouw verhuurt aan uw vennootschap.

Als bedrijfsleider kunt u ook beroepskosten inbrengen. U kunt kiezen voor een forfaitaire kost van 5%, berekend op de vergoedingen die u ontvangt, maar u kunt ook uw werkelijke kosten bewijzen. Om aftrekbaar te zijn, moeten die kosten aan dezelfde voorwaarden voldoen als de beroepskosten in een eenmanszaak of vennootschap. Denk eraan dat u op uw bezoldigingen bedrijfsvoorheffing moet betalen.

Nieuws

Vind oplossingen in vier kenniskringen

Mechelen

De brug maken tussen het onderwijs en uw kmo? Leren van elkaar? Het Transknowledge-project van Voka - Kamer van Koophandel Mechelen biedt het allemaal! Ook in uw bedrijf kan een student een oplossing uitwerken voor een specifiek probleem.

Lees meer...
 • Nieuwsartikel
 • 02 juli 2015

Voka – KvK Mechelen benadrukt belang extra ruimte om ondernemen in Bornem

Mechelen

De intentie van het Bornemse gemeentebestuur om in deelgemeente Hingene een kmo-zone in te planten, was in de afgelopen weken stof voor discussie. Voka – Kamer van Koophandel Mechelen wijst erop dat de ontwikkeling van een lokaal bedrijventerrein tussen Woestijnstraat en Groenstraat in 2012 als bindende bepaling werd opgenomen bij de herziening van het gemeentelijk structuurplan van Bornem. Bezorgd om de gevolgen naar economische slagkracht en bijgevolg de welvaart van de regio Klein-Brabant, vraagt Voka – Kamer van Koophandel Mechelen de betrokken partijen met aandrang om snel werk te maken van extra ruimte om ondernemen.

Lees meer...
 • Nieuwsartikel
 • 29 juni 2015

Industrie doet minister Muyters 10 concrete beleidsvoorstellen

Mechelen

Twee jaar lang debatteerden 30 multinationale bedrijven intensief over de transformatie van de industrie en de versterking van hun concurrentiekracht. Dat deden ze in het project Lead Plants en Lead Companies, een initiatief van Voka -  Kamers van Koophandel Antwerpen-Waasland, Mechelen en Kempen. Vanuit die sessies én met inzicht in het internationaal ondernemen stelden ze gisterenavond tijdens de slotsessie, die bijgewoond werd door minister Philippe Muyters,  tien concreet implementeerbare beleidsmaatregelen voor. Doel is de creatie van een slagkrachtiger en nieuw industrieel klimaat.

Lees meer...
 • Nieuwsartikel
 • 26 juni 2015

Lunch & Learn: digitale certificaten van oorsprong

Mechelen

Enkele sfeerbeelden:

 

Lees meer...
 • In beeld
 • 23 juni 2015

20 organisaties leggen minister Schauvliege actieplan voor betere mobiliteit en ruimtegebruik luchthavenregio voor

Mechelen

Een twintigtal organisaties en besturen actief in de luchthavenregio, werkten samen een pakket voorstellen uit voor een optimaler ruimtegebruik en betere mobiliteit in het gebied. Het pakket werd donderdag 18 juni overhandigd aan minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege. Blikvangers zijn: de aanstelling van een mobiliteitsmanager voor de bedrijvenzones rond de luchthaven, een oplossing voor de site van het bedrijf Huntsman in Everberg, een overlegforum voor een betere spreiding van de lasten en lusten van de luchthaven over de buurgemeenten, en een landinrichtingsproject om versnipperde open ruimte te verbinden en versterken.

Lees meer...
 • Nieuwsartikel
 • 18 juni 2015
ThemeContent

Hoe kunnen we u helpen?

Bekijk ook deze opleidingen

Bekijk ook deze diensten

Contact

Voka - Kamer van Koophandel Mechelen
O.L.Vrouwestraat 85
B-2800 Mechelen
Tel.: 015 45 10 20
Fax: 015 45 10 21
mechelen@voka.be