Welke belastingen moet ik betalen?

Ondernemingen betalen eigen belastingen. Wie een eenmanszaak heeft, betaalt een belasting op de winst via de personenbelasting. Vennootschappen betalen vennootschapsbelastingen.

PERSONENBELASTING

Als zelfstandige doet u ieder jaar een belastingaangifte. De Administratie der Directe Belastingen berekent aan de hand daarvan hoeveel u moet betalen en stuurt u een aanslagbiljet. Als u voor de eerste keer een belastingaangifte moet doen als zelfstandige, moet u bij het belastingkantoor Deel II van de belastingaangifte aanvragen.

U betaalt belastingen op uw netto beroepsinkomen, dat wordt berekend door uw beroepskosten af te trekken van uw bruto beroepsinkomsten. Beroepskosten moeten aan vier voorwaarden voldoen:

 • Ze moeten verband houden met uw beroep, van gemengde kosten komt alleen het beroepsmatige gedeelte in aanmerking.
 • Ze moeten voor het eind van het jaar betaald zijn.
 • Ze moeten gemaakt zijn met de bedoeling belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden.
 • De kosten moeten bewezen zijn, aan de hand van facturen of ontvangstbewijzen. Als u niet over concrete bewijsstukken beschikt, moet u de controleur van de belastingen op een andere manier kunnen bewijzen dat u de kosten daadwerkelijk hebt gemaakt.

In een aantal gevallen kunt u uw beroepskosten forfaitair berekenen. Sla er een belastinggids op na of ga te rade bij uw boekhouder of accountant voor meer informatie.

Als zelfstandige moet u belastingen voorafbetalen, anders krijgt u een belastingvermeerdering. Als starter bent u wel gedurende de eerste vier jaren vrijgesteld van die vermeerdering. Als u als starter toch voorafbetalingen doet, krijgt u wel belastingvermindering.

Vanaf het vierde jaar betaalt u dus elk kwartaal een deel van uw belastingen vooraf. Uw boekhouder of accountant kan u helpen bepalen hoeveel u best voorafbetaalt.

 

VENNOOTSCHAPSBELASTING

In een vennootschap worden de belastingen berekend op basis van de winst. Om de winst te bepalen, worden de bewezen uitgaven afgetrokken van de inkomsten. Ook het loon dat uw vennootschap aan de zaakvoerders uitbetaalt, is een aftrekbare beroepskost.

Net als voor eenmanszaken, is het voor vennootschappen raadzaam voorafbetalingen te doen. Voor meer informatie over de vennootschapsbelasting gaat u best aankloppen bij uw boekhouder of accountant.

 

BEZOLDIGINGEN AAN BEDRIJFSLEIDERS

Als mandataris of werkend vennoot moet u belastingen betalen op de inkomsten uit uw vennootschap. De term 'bezoldigingen aan bedrijfsleiders' verwijst naar die inkomsten. Uw loon maakt daar deel van uit, maar ook andere voordelen en inkomsten, zoals een deel van de huur die u krijgt als u een gebouw verhuurt aan uw vennootschap.

Als bedrijfsleider kunt u ook beroepskosten inbrengen. U kunt kiezen voor een forfaitaire kost van 5%, berekend op de vergoedingen die u ontvangt, maar u kunt ook uw werkelijke kosten bewijzen. Om aftrekbaar te zijn, moeten die kosten aan dezelfde voorwaarden voldoen als de beroepskosten in een eenmanszaak of vennootschap. Denk eraan dat u op uw bezoldigingen bedrijfsvoorheffing moet betalen.

Nieuws

Drie Voka - Kamers van Koophandel breiden opleidingen uit naar logistieke sector

Mechelen

Dankzij de unieke geografische ligging van België, is ‘Transport en Logistiek’ één van de belangrijkste economische sectoren in dit land. Als hinterland van de haven van Antwerpen vormen de regio’s Kempen, Mechelen en Limburg het kloppend logistieke hart. De drie Voka - Kamers van Koophandel Kempen, Limburg en Mechelen bundelen daarom de krachten en zetten samen een uniek, dynamisch, concreet en ‘value for money’ concept neer in een cyclus van 4 leerrijke contactmomenten tussen november 2014 en mei 2015, in samenwerking met het LITC (Logistiek Innovatie en Training Center), Randstad, SD Worx, VDAB en Logistiek Platform Limburg.

Lees meer...
 • Nieuwsartikel
 • 21 oktober 2014

LON Neteland op bezoek bij Sociaal Huis Lier

Mechelen

Enkele sfeerbeelden:

Lees meer...
 • In beeld
 • 20 oktober 2014

Vokafé LON Mechelen: 5 wetten van succes in business

Mechelen

Enkele sfeerbeelden:

Lees meer...
 • In beeld
 • 20 oktober 2014

Leer bij van sectorgenoten op Network@Voka

Mechelen

Na een eerste succesvol debuutjaar klinkt op 6 november het startschot van de tweede jaargang van Network@Voka. Opnieuw brengt dit sturend en lerend netwerk captains of industry, succesvolle ondernemers, starters en groeiers samen om kennis en praktijkervaring te delen.

Lees meer...
 • Nieuwsartikel
 • 17 oktober 2014

Leer bij van sectorgenoten op Network@Voka

Mechelen

Na een eerste succesvol debuutjaar klinkt op 6 november het startschot van de tweede jaargang van Network@Voka. Opnieuw brengt dit sturend en lerend netwerk captains of industry, succesvolle ondernemers, starters en groeiers samen om kennis en praktijkervaring te delen.

Lees meer...
 • Nieuwsartikel
 • 17 oktober 2014
ThemeContent

Hoe kunnen we u helpen?

Bekijk ook deze evenementen

Contactpersonen