Welke belastingen moet ik betalen?

Ondernemingen betalen eigen belastingen. Wie een eenmanszaak heeft, betaalt een belasting op de winst via de personenbelasting. Vennootschappen betalen vennootschapsbelastingen.

PERSONENBELASTING

Als zelfstandige doet u ieder jaar een belastingaangifte. De Administratie der Directe Belastingen berekent aan de hand daarvan hoeveel u moet betalen en stuurt u een aanslagbiljet. Als u voor de eerste keer een belastingaangifte moet doen als zelfstandige, moet u bij het belastingkantoor Deel II van de belastingaangifte aanvragen.

U betaalt belastingen op uw netto beroepsinkomen, dat wordt berekend door uw beroepskosten af te trekken van uw bruto beroepsinkomsten. Beroepskosten moeten aan vier voorwaarden voldoen:

 • Ze moeten verband houden met uw beroep, van gemengde kosten komt alleen het beroepsmatige gedeelte in aanmerking.
 • Ze moeten voor het eind van het jaar betaald zijn.
 • Ze moeten gemaakt zijn met de bedoeling belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden.
 • De kosten moeten bewezen zijn, aan de hand van facturen of ontvangstbewijzen. Als u niet over concrete bewijsstukken beschikt, moet u de controleur van de belastingen op een andere manier kunnen bewijzen dat u de kosten daadwerkelijk hebt gemaakt.

In een aantal gevallen kunt u uw beroepskosten forfaitair berekenen. Sla er een belastinggids op na of ga te rade bij uw boekhouder of accountant voor meer informatie.

Als zelfstandige moet u belastingen voorafbetalen, anders krijgt u een belastingvermeerdering. Als starter bent u wel gedurende de eerste vier jaren vrijgesteld van die vermeerdering. Als u als starter toch voorafbetalingen doet, krijgt u wel belastingvermindering.

Vanaf het vierde jaar betaalt u dus elk kwartaal een deel van uw belastingen vooraf. Uw boekhouder of accountant kan u helpen bepalen hoeveel u best voorafbetaalt.

 

VENNOOTSCHAPSBELASTING

In een vennootschap worden de belastingen berekend op basis van de winst. Om de winst te bepalen, worden de bewezen uitgaven afgetrokken van de inkomsten. Ook het loon dat uw vennootschap aan de zaakvoerders uitbetaalt, is een aftrekbare beroepskost.

Net als voor eenmanszaken, is het voor vennootschappen raadzaam voorafbetalingen te doen. Voor meer informatie over de vennootschapsbelasting gaat u best aankloppen bij uw boekhouder of accountant.

 

BEZOLDIGINGEN AAN BEDRIJFSLEIDERS

Als mandataris of werkend vennoot moet u belastingen betalen op de inkomsten uit uw vennootschap. De term 'bezoldigingen aan bedrijfsleiders' verwijst naar die inkomsten. Uw loon maakt daar deel van uit, maar ook andere voordelen en inkomsten, zoals een deel van de huur die u krijgt als u een gebouw verhuurt aan uw vennootschap.

Als bedrijfsleider kunt u ook beroepskosten inbrengen. U kunt kiezen voor een forfaitaire kost van 5%, berekend op de vergoedingen die u ontvangt, maar u kunt ook uw werkelijke kosten bewijzen. Om aftrekbaar te zijn, moeten die kosten aan dezelfde voorwaarden voldoen als de beroepskosten in een eenmanszaak of vennootschap. Denk eraan dat u op uw bezoldigingen bedrijfsvoorheffing moet betalen.

Nieuws

Middelen efficiënter besteden voor betere dienstverlening

Voka.be

Een betere dienstverlening door de middelen efficiënter in te zetten. Dat is volgens Voka één van de grootste uitdagingen voor de volgende Vlaamse regering. Met een integrale benadering van doelgroepen en subsidies, een stijging van de uitgaven met maximaal 1 procent en grotere gemeenten moet dat lukken.

Lees meer...
 • Nieuwsartikel
 • 11 maart 2014

Zet algemene middelen in om explosie elektriciteitsfactuur tegen te gaan

Voka.be

Het SERV-rapport over de kosten van groenstroomcertificaten laat er geen twijfel over bestaan: als er niet ingegrepen wordt, dan kennen we in 2016 een tariefschok. Voor een gemiddeld bedrijf zou een doorrekening van de kosten leiden tot een stijging van de elektriciteitsfactuur met liefst 20%. Dat is niet aanvaardbaar, want we hebben al een energiekostenhandicap van 10% ten aanzien van de buurlanden.

Lees meer...
 • Eventverslag
 • 10 maart 2014

Gezamenlijk advies over VLAREM III door SERV, MinaRaad en SALV

Voka.be

In het advies gaan de Raden in op de m.b.t. VLAREM III gevoerde voorbereidingsconsultatie, het verder te voeren overleg met de sectoren, de nood aan een snelle en gestructureerde doorvertaling van de Europees vastgestelde BBT, de kwestie van het hoog beschermingsniveau versus het gelijke speelveld, en de individuele toetsing (per installatie) van BBT die niet in VLAREM III zijn opgenomen.

Lees meer...
 • Nieuwsartikel
 • 25 februari 2014

Clean Air Policy Package

Voka.be

Op 18/12/2013 kondigde de Europese Commissie aan dat het Clean Air Package is aangenomen.

Lees meer...
 • Nieuwsartikel
 • 25 februari 2014

SERV en Minaraad adviseren over voorziene wijziging milieuhandhavingsbesluit

Voka.be

Op 22 november 2013 werd het milieuhandhavingsdecreet gewijzigd. In uitvoering van het gewijzigde decreet keurde de Vlaamse Regering op 23 januari 2014 een voorontwerp van besluit goed dat het Milieuhandhavingsbesluit moet wijzigen. SERV en Minaraad brachten hierover een gezamenlijk advies uit.

Lees meer...
 • Nieuwsartikel
 • 24 februari 2014
ThemeContent

Hoe kunnen we u helpen?

Contactpersonen