Error loading MacroEngine script (file: /Shared/HeaderNavigation.cshtml)

Landen & markten

Als u wil exporteren, dan geeft enkel een goede voorbereiding u een kans op slagen, zeker op langere termijn. Een exportplan kan u helpen om de zaken systematisch in kaart te brengen en op basis daarvan uw beslissing te nemen. Wat u vooral nodig heeft, is inzicht in de markt.

Vragen die u zich moet stellen zijn: Wat zijn de trends? In welke fase zit die markt? In welk segment past uw product en wat zijn daar de trends en fases? Hoe is de concurrentie georganiseerd? Wat is de normale ingang in de markt? Hoe positioneren de producten van de concurrenten zich op die markt? Enz. En wanneer u dan met al die inzichten naar het buitenland stapt met uw product: welke marketinginstrumenten kunt u gebruiken om uw product goed te lanceren?

Klik voor het onderwerp voor meer informatie:

  1. Op welke markt gaat u zich richten en met welk product?
  2. De juiste markten kiezen
  3. Cultuurverschillen
  4. Distributiekanalen
  5. Een partner kiezen: 10 tips
  6. Nuttige weblinks
  7. Documentatie Bar International
Error loading MacroEngine script (file: /Themes/RelatedNews.cshtml)
Error loading MacroEngine script (file: /Widgets/WidgetSelector.cshtml)